fbpx

RekryKoulutus

RekryKoulutus on hyvä työvoimahallinnon tukema vaihtoehto, jos työnantajana ei löydä oikealla osaamisella varustettuja työntekijöitä. Koulutus on työelämälähtöistä. Siihen sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista.

  • Kestää pääsääntöisesti 6 kuukautta/120 päivää, sisältäen 30-50 koulutuspäivää
  • Yrityksen maksuosuus on alueesta riippuen n. 500-800€/kk. 
  • Antaa koulutettaville osaamisen työtehtävään
  • Voidaan suunnitella yhteistyössä yhden tai useamman työnantajan kanssa
  • Tavoite on, että koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen

Koulutuksen aikana on mahdollisuus tutustua henkilön toimintaan ja ajaa hänet sisään organisaation toimintoihin. Malli on erittäin edullinen ja tehokas tapa rekrytoida uusia osaajia.

Koulutettavat

Koulutukseen valitaan työvoimahallinnon hyväksymät hakijat, joilla on hyvät tietotekniset valmiudet suoriutua koulutuksesta. Hakijoiden koulutustausta/kokemus määritellään yhteistyössä yritysten kanssa.

Hakijat ovat työttömiä, työttömyysuhanalaisia, lomautettuja tai yt-neuvottelujen kohteena olevia, tai määräaikaisessa työsuhteessa olevia. Yhteistä hakijoille on halu kehittyä ICT-osaajina.

TE-toimisto ja Opiframe tekevät esivalinnat hakijoista siten, että yrityksille esitellään parhaat hakijat. Yritykset valitsevat hakijoista itselleen sopivimmat henkilöt ja TE-toimisto vahvistaa valinnat.

Työskentely yhteistyöyrityksissä

Ohjelman ajaksi solmitaan koulutussopimus koulutettavan, yrityksen ja Opiframe Oy:n välillä. Opiframe ottaa vakuutukset koulutettavalle (tapaturma-/vastuuvakuutus). Koulutettavat ovat normaalin työnjohdon alaisia. 

Työnantaja nimeää työhön perehdyttämisestä vastaavan kummin/mentorin, jonka kanssa tehdään koulutettavalle perehdyttämisohjelma ja sovitaan mentorointikäytännöistä. Tietopuolinen opetus ja työssäoppiminen vuorottelevat laaditun ohjelman mukaisesti. Valmennuksen aikana koulutettava oppii sekä työssä, että lähiopetuksena toteutettavassa koulutuksessa. Tietopuolinen opiskelu sisältää tulevan työtehtävän kannalta tarpeelliset aihealueet.

Koulutus sisältää ICT-taitojen päivityksen lisäksi työssä tarvittavien vuorovaikutus-, yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitojen syventämistä.

Prosessikuvaus

1. Yritys tekee yhteishankintaesityksen yhdessä Opiframe Oy:n kanssa
2. Yritys kuvaa koulutettavan henkilön toivotun osaamistaustan
3. Haemme soveltuvat henkilöt ja esittelemme heidät teille
4. Sopivan henkilön löydyttyä tehdään yrityksen kanssa koulutussopimus
5. Opiframen tutor seuraa osaamisen kehittymistä ja käy keskusteluja yhteistyössä koulutettavan ja yrityksen nimeämän mentorin kanssa
6. Työsopimus voidaan sopia jo ennakoivasti alkamaan valmennuksen päätyttyä.

Onko teillä rekrytointi- tai koulutustarpeita?

Me voimme auttaa! Jätä yhteystietosi niin otamme teihin yhteyttä.

Scroll Up