fbpx

Rekrytoi tulevaisuuden ICT-osaajia!

Haluatko löytää parhaat osaajat yrityksesi tarpeisiin? Etsitkö kumppania, joka auttaa sinua kokonaisvaltaisessa rekrytoinnissa kustannustehokkaasti, sekä auttaa yritystäsi löytämään osaavan ja motivoituneen työntekijän?

Tartu tilaisuuteen ja löydä uudet osaajat yrityksellesi! 

ICT-Pro RekryKoulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden perehdyttää ja rekrytoida uusia ICT-osaajia yrityksen työntekijätarpeisiin.

Koulutukseen valitut henkilöt valitsevat toisen kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta: joko testaukseen keskittyvän Testing Specialistin tai pilvipalveluihin, tietoturvaan ja tekoälyyn erikoistuvan ICT Specialistin. 

Voit tutustua uuteen osaajaan riskittömästi ja tehdä lopullisen rekrytointipäätöksen koulutusohjelman jälkeen.

ICT-Pro RekryKoulutus alkaa kesäkuussa 2024!

Asiantuntijat

Jones Eriksson

HR-konsultti
+358 40 127 2999
jones.eriksson@opiframe.com

Toivo Osei

Rekrytointikonsultti
+358 40 758 2591
toivo.osei@opiframe.com

Aksel Gundogdu

HR-konsultti
+358 40 189 8071
aksel.gundogdu@opiframe.com

Koulutuksen sisältö

Kullekin ohjelmaan valitulle henkilölle laaditaan yksilöllinen osaamisen kehittämissuunnitelma. Tämä suunnitelma kattaa koko koulutuksen ajan ja on räätälöity kunkin koulutettavan tarpeisiin. Kehittämissuunnitelman tarkempi sisältö muokataan yritysten vaatimusten ja koulutettavien aiemman osaamisen pohjalta. 

Koulutussuuntauksia on kaksi: Testing Specialist tai ICT Specialist.

1. Testing Specialist

Testing Specialist -suuntauksessa perehdytään syvällisesti testaukseen. Moduulissa käydään läpi perusteet, suorituskyky- ja saavutettavuustestausta, Robot Framework sekä RPA. Koulutettavan on mahdollista valita osuuksia myös ICT Specialistin suuntautumisesta.

Testauksen perusteissa käydään kattavasti läpi testauksen tavoitteet, menetelmät, testaajan rooli projektissa, yleisimmät tehtävät ja testaustyössä käytettävät prosessit ja periaatteet. Tarkoituksena on antaa perustiedot ohjelmistotestauksesta, sen tavoitteista, merkityksestä, menetelmistä ja käytännöistä.

 • Peruskäsitteet, sanasto ja perusperiaatteet
 • Testausprosessit
 • Testistrategiat
 • Testausmenetelmät ja -tekniikat
 • Testauksen tyypit (toiminnallinen ja ei-toiminnallinen testaus)
 • Testauksen hallinta ja työkalut
 • Vaatimusten analysointi ja testauksen suunnittelu
 • Testitapaukset
 • Testien suorittaminen
 • Raportointi

Suorituskykytestaus keskittyy ohjelmiston toiminnan arviointiin tietyissä olosuhteissa. Sen tavoitteena on varmistaa, että ohjelmisto pystyy täyttämään suorituskykyyn liittyvät vaatimukset ja odotukset kuten vasteajan, läpimenonopeuden ja samanaikaisten käyttäjien määrän. Suorituskykytestaus auttaa tunnistamaan ohjelmistojen pullonkauloja, skaalutuvuuden ongelmia ja mahdollisia syitä suorituskyvyn heikkenemiseen.

Saavutettavuus

 • WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) -saavutettavuusstandardi
 • Saavutettavuustestaus
 • Työkalut – Axe tools, Wave, Google Lighthouse

Suorituskykytestaus ja työkalut

 • Testausmenetelmät ja -tyypit
 • Työkalut
 • Tuloksien analysointi
 • Suorituskykyongelmien syiden analysionnin perusteet
 • Jmeter
 • Locust

Robot Framework on laajasti käytössä oleva avoimen lähdekoodin testiautomaatioframework. Sen avulla tuotettava testikoodi on helposti luettavaa ja ymmärrettävää. Sisäänrakennetun toiminnallisuuden lisäksi Robot Framework on käyttäjän vapaasti laajennettavissa omilla Python-kirjastoilla.

Testiautomaatio

 • Ylläpidettävän testiautomaation suunnittelu
 • Automaatiotasot ja lähestymistavat

Robot Framework – perusteet

 • Ylläpidettävä testiautomaatio Robot Frameworkilla
 • Testisuitet ja testitapaukset
 • Muuttujat
 • Keywordit
 • Loopit
 • Testiraportit

Robot Framework – jatko

 • Robot Framework ja yksikkötestaus
 • Python keywordit
 • Ympäristömuuttujat

RPA:lla eli prosessiautomaatiolla pyritään vähentämään tarvetta käyttää työntekijöiden aikaa suuritöisiin ja kaavamaisiin tehtäviin. Helppokäyttöisyytensä ja laajennettavuutensa vuoksi Robot Framework soveltuu hyvin myös RPA:han.

 • RPA perusteet
 • Käsitteet, työkalut ja parhaat käytännöt
 • Robot Framework ja RPA
 • Tietoturva

2. ICT Specialist

ICT Specialist -suuntauksessa keskitytään pilvipalveluihin (Azure ja AWS), tyypillisiin Microsoft 365 -ympäristöihin, tietoturvaan sekä tekoälyyn. Koulutettava voi halutessaan suorittaa yhden sertifikaatin (Comptia Security +, Azure tai AWS).

Azure

 • Cloud Fundamentals
 • Data Warehousing
 • loT in Cloud
 • AI in Cloud Programming
 • Cloud Defense: Azure Sentinel

AWS

 • Palveluiden siirto AWS-pilveen
 • Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ja virtuaalipalvelimet
 • AWS Storage
 • AWS Workspaces
 • AWS Networking and Content Delivery
 • AWS ldentity and Access Management (AWS 1AM)
 • AWS DevOps-kehittäjille
 • M365
 • Active Directory ja pilvihallittu IT-infra
 • Windows-palvelimet, varmistukset ja vikasietoisuus
 • Verkkoliikkeen monitorointi ja tietomurtojen havainnointi
 • Tietoturva ja viitekehykset (NIST Cybersecurity framework 2.0 ja Zero Trust)
 • Virtualisointitekniikat
 • VPN-palomuurit ja reitittimet
 • Tiketöinti
 • Kytkin- ja WLAN-verkkojen toiminta ja vikasietoisuus
 • TeamViewer-etätukiohjelmisto
 • Asiakasrajapinnassa ja projektitiimeissä toimiminen

Microsoft 365 Copilot

 • Copilotin perusteet Microsoft 365:ssä
 • Sovellusmahdollisuudet Microsoft 365 -sovelluksissa
 • Copilotin tehokäytön mahdollistaminen organisaatiossa
  • Datan hallinta, käyttäjähallinta ja tekninen määritys
 • Mahdollinen projektityö: selvitys Copilotin hyödyntämisen mahdollisuuksista organisaatiossa

ChatGPT

 • Johdatus ChatGPT:hen
 • ChatGPT:n perustoiminnot
 • Hyödyntäminen eri ympäristöissä
 • Turvallisuus ja eettiset näkökulmat
 • Harjoitustyö ja keskustelu

Osio pohjautuu Comptia Security + -sertifikaattiin.

 • Tietoturva osana yritysten turvallisuutta
 • Tietoturvallisuuden hallinta ja viitekehykset
 • On-premises ja pilviympäristöjen suojaaminen
 • Haavoittuvuustestaus ja tietoturvatarkistukset
 • Tietoturvapoikkeamien ensivastetoiminta

Työskentely ohjelman aikana

Valitut osaajat työskentelevät yrityksessä yrityksen koordinaation ja tavoitellun työnkuvan mukaisesti. Tavoitteena työskentelyn edetessä on varmentaa koulutettavan mahdollisimman sujuva perehtyminen työtehtävään ja taitojen kartoittaminen yritystarpeiden mukaisesti ohjelman lainalaisuuksia hyödyntäen. Ohjelman aikana osaamista kehitetään koulutusmääritysten mukaisesti ja täydennetään kouluttajiemme säännöllisellä ja valmentavalla tuella, jota on saatavilla tarpeiden mukaisesti myös työskentelyn aikana.

RekryKoulutus - kustannustehokas väylä rekrytointiin!

Säästä aikaasi yli 30h / rekrytoitu henkilö

Rekrytoivat koulutuksemme ovat nopeita, riskittömiä ja helppoja sinun kannaltasi. Me huolehdimme hakijoiden haastatteluista ja esittelyistä antamanne profiilin mukaisesti. Sitoudut ohjelmaan vasta, kun löydämme teille sopivan osaajan.

ELY-keskus​ tukee koulutusta 70%:n maksuosuudella

Kokonaiskustannus yritykselle on täten vain 750€/kk/hlö (alv. 0%). Ei muita kustannuksia tai sivukuluja!

40 päivää intensiivistä koulutusta

Laaja ja kattava koulutus varmistaa osaamisen kehittämisen rekrytointia edellyttävälle tasolle.

Löydetään yhdessä uusi osaaja!

Ota yhteyttä tai jätä yhteystietosi lomakkeella, niin saat lisätietoa koulutuksesta.

Jones Eriksson

HR-konsultti
+358 40 127 2999
jones.eriksson@opiframe.com

Toivo Osei

Rekrytointikonsultti
+358 40 758 2591
toivo.osei@opiframe.com

Aksel Gundogdu

HR-konsultti
+358 40 189 8071
aksel.gundogdu@opiframe.com

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu sillanrakentaja työnantajien ja työnhakijoiden välillä. Olemme rekrytointikumppani, joka muovaa osaamisen huomisen tarpeisiin. Olemme luotettava ja luova kumppani, joka ymmärtää, että rekrytointi ja koulutus kulkevat käsi kädessä.

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden löytää osaajia, jotka ovat motivoituneita kehittymään ja kasvamaan organisaation mukana. Samalla tarjoamme työnhakijoille tilaisuuden löytää unelmiensa työpaikka ja rakentaa menestyksekäs urapolku.

Opiframe – Me uskomme siihen, että rekrytointi ja koulutus ovat avaimia menestykseen. Yhdessä kasvatamme osaamista ja rakennamme menestystarinoita!

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: