fbpx

Opiframe Oy:n hakijarekisteri / Tietosuojaseloste

Päivitetty 18.10.2019

1. Rekisterinpitäjä

Opiframe Oy (Y-tunnus 2392044-0)
Yrttipellontie 10, 90230 Oulu

2. Yhteyshenkilö, joka vastaa rekisteriasioista

Jyrki Nieminen, Opiframe Oy
Lars Sonckin kaari 14, 02600 Espoo
+ 358 40 578 2411
jyrki.nieminen@opiframe.com

3. Rekisterin nimi

Opiframe Oy:n hakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Opiframe Oy:n koulutushakemuksien käsittelyyn ja muuhun koulutushakuun liittyvien asioiden hoitoon. Henkilötietojen käsittely perustuu hakijan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia koulutushaun kannalta tarpeellisia henkilötietoja hakijoista:

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot (postiosoite, sähköposti, puhelinnumero)
  • Ansioluettelo

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältävien tietojen tietolähde on asianomainen koulutukseen hakija.

7. Tietojen luovutukset

  • Luovutamme henkilötietoja luvallasi työllistymisen edistämiseksi esim. esitellessämme sinut asiakasyrityksillemme sinulle sopivan työtehtävän tai koulutuspaikan löytämiseksi.  
  • Työhallinto (TE-palvelut ja ELY-keskukset): Tietoja luovutetaan lakisääteisestä velvoitteesta ja laskuliitteiden mukana. 

8. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi käyttötarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä oleviin tietoihin on pääsy vain tietyillä työntekijöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan rekisterinpitäjän kirjallista ohjeistusta käsitellä tietoja ja tietosuojaa. Rekisterin tietoja käyttävät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

  • tarkistaa mitä tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja oikeus vaatia tietojen poistamista ja oikaisua. Nämä pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle (kohdassa 2).
  • tietosuoja-asetuksen mukaisesti vastustaa tai pyytää hänen tietojensa käsittelyn rajoittamista, tietojen siirtoa sekä oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
Scroll Up