fbpx

Opiframe Oy:n asiakas- ja päättäjärekisteri Tietosuojaseloste

Päivitetty 7.11.2023

 1. Rekisterinpitäjä

Opiframe Oy (Y-tunnus 2392044-0)
Rautatienkatu 81, 90400 Oulu

 1. Yhteyshenkilö, joka vastaa rekisteriasioista

Jyrki Nieminen, Opiframe Oy
Linnoitustie 3, 02600 Espoo
+ 358 40 578 2411
jyrki.nieminen@opiframe.com

 1. Rekisterin nimi

Opiframe Oy:n asiakas- ja päättäjärekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja alla oleviin käyttötarkoituksiin:

 • Palveluiden toimittaminen
 • Asiakassuhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Liiketoiminnan, palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
 • Tarpeiden kartoittaminen lomakkeella ja muut vastaavat palautekyselyt
 • Palveluiden suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen (esimerkiksi uutiskirje) puhelimitse, sähköpostitse ja tekstiviestillä.
 • Analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi yllä mainittuja käyttötarkoituksia varten.

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

 • Rekisterinpitäjän ja sen asiakkaana/yhteistyökumppanina olevan yrityksen välisen sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä vaadittavien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
 • Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu hoitaa asiakas- ja muita suhteitaan
 • Rekisterinpitäjällä on oikeutettu etu suoramarkkinoida palvelujaan nykyisten ja potentiaalisten yritysasiakkaiden kontaktihenkilöille
 • Rekisterinpitäjän velvollisuuksien hoitaminen lainsäädäntöön perustuen
 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja liittyen nykyisiin sekä potentiaalisiin asiakas- ja yhteistyökumppaneiden päättäjiin ja yhteyshenkilöihin:

 • Rekisteröidyn perustiedot: yrityksen edustajan/edustajien yhteystiedot (nimi, sähköposti, puhelinnumero, tehtävänimike/vastuualue)
 • Palautteet ja yhteydenotot, sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet
 • Tiedot, jotka liittyvät asiakkuuteen ja sopimuksiin (kuten kirjeenvaihto, muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot)
 • Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, tapahtumiin osallistuminen, suoramarkkinoinnin kiellot sekä suostumukset.
 • Sekä muut mahdolliset rekisteröidyn suostumuksella kerättävät tiedot
 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tiedot rekisteriin säännönmukaisesti itse rekisteröidyltä seuraavissa yhteyksissä:

 • palveluiden ja verkkosivuston käyttö
 • yhteydenotto
 • sopimuksen neuvotteleminen tai solmiminen
 • muun henkilökohtainen, sähköinen tai puhelinasiointi sekä osallistuessa tapahtumiin

Lisäksi voimme kerätä tietoja yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten

 • yritysten verkkosivut
 • kaupparekisteri
 • muut julkiset ja yksityiset rekisterit
 • muut vastaavat yritys- ja päättäjärekisterit
 1. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi käyttötarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä oleviin tietoihin on pääsy vain tietyillä työntekijöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan rekisterinpitäjän kirjallista ohjeistusta käsitellä tietoja ja tietosuojaa. Rekisterin tietoja käyttävät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

 • tarkistaa mitä tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja oikeus vaatia tietojen poistamista ja oikaisua. Nämä pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle (kohdassa 2).
 • tietosuoja-asetuksen mukaisesti vastustaa tai pyytää hänen tietojensa käsittelyn rajoittamista, tietojen siirtoa sekä oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Opiframe Oy:n hakijarekisteri Tietosuojaseloste

Päivitetty 17.8.2021

1. Rekisterinpitäjä

Opiframe Oy (Y-tunnus 2392044-0)
Rautatienkatu 81, 90400 Oulu

2. Yhteyshenkilö, joka vastaa rekisteriasioista

Jyrki Nieminen, Opiframe Oy
Linnoitustie 3, 02600 Espoo
+ 358 40 578 2411
jyrki.nieminen@opiframe.com

3. Rekisterin nimi

Opiframe Oy:n hakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu Opiframe Oy:n koulutushakemuksien käsittelyyn ja muuhun koulutushakuun liittyvien asioiden hoitoon. Henkilötietojen käsittely perustuu hakijan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia koulutushaun kannalta tarpeellisia henkilötietoja hakijoista:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • Ansioluettelo

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältävien tietojen tietolähde on asianomainen koulutukseen hakija.

7. Tietojen luovutukset

 • Luovutamme henkilötietoja luvallasi työllistymisen edistämiseksi esim. esitellessämme sinut asiakasyrityksillemme sinulle sopivan työtehtävän tai koulutuspaikan löytämiseksi.  
 • Työhallinto (TE-palvelut ja ELY-keskukset): Tietoja luovutetaan lakisääteisestä velvoitteesta ja laskuliitteiden mukana. 

8. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi käyttötarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä oleviin tietoihin on pääsy vain tietyillä työntekijöillä heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan rekisterinpitäjän kirjallista ohjeistusta käsitellä tietoja ja tietosuojaa. Rekisterin tietoja käyttävät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

 • tarkistaa mitä tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja oikeus vaatia tietojen poistamista ja oikaisua. Nämä pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti yhteyshenkilölle (kohdassa 2).
 • tietosuoja-asetuksen mukaisesti vastustaa tai pyytää hänen tietojensa käsittelyn rajoittamista, tietojen siirtoa sekä oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.