fbpx

ICT-Pro RekryKoulutus, Uusimaa

Koulutuksen kesto: 6 kuukautta

Koulutusaika: 19.6.–12.12.2024

Haku päättyy: 21.5.2024

Lomajakso:  14.–18.10.2024

Koulutuspaikan osoite: Linnoitustie 3, 02600 Espoo, 4. krs

Hakuaika on päättynyt!

Koulutuksen kuvaus

ICT Pro RekryKoulutus tarjoaa laajan ja monipuolisen näkökulman nykyaikaisiin tietojärjestelmiin. Koulutusohjelma antaa valmiudet erilaisiin ICT-alan tehtäviin, jotka vaativat syvällistä ymmärrystä teknisten ympäristöjen hallinnasta ja ongelmien ratkaisemisesta asiakasrajapinnassa.

Koulutuksen kesto yhteensä on 6 kuukautta, joka sisältää 40 päivää osaamisen kehittämistä halutulla koulutussuuntauksella sekä 80 päivää työskentelyä ja osaamisen soveltamista yhteistyöyrityksessä. 

Koulutuksessa voit valita toisen kahdesta suuntautumisvaihteoehdosta: Testing Specialist tai ICT Specialist. Koulutettaville tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tukee koulutuettavan ja yhteistyöyrityksen tarpeita rekrytointiin tavoittelevalla polulla. Koulutus sisältää myös nyt ajankohtaisen Microsoft Copilot -tekoälyn ja kuinka järjestelmäympäristö valmistellaan sen hyödynnettäväksi. Koulutuksessa saat myös mahdollisuuden suorittaa sertifikaatin.

Rekrytoivassa koulutuksessa kehitämme ohjelmaan valittujen ammatillista valmiuksia uusimmilla ICT- alan teknologioilla ja tekniikoilla. Tavoitteenamme on koulutuksen edetessä varmentaa mahdollisimman sujuva perehtyminen yhteistyöyrityksen tarjoamaan työtehtävään sekä taitojen kartuttaminen tulevan työnkuvan mukaiseksi kattavan kouluttamisen avulla. Yhteistyöyrityksessä pääset työskentelemään ja soveltamaan uutta osaamistasi yrityksen koordinaation ja tavoitellun työnkuvan mukaisesti.  

Rekrytoivan ohjelman tarkoitus on kouluttaa ja varmentaa hyväksyttävästi suorittaneet hakijat kumppaniyritysten työtehtäviä varten sekä mahdollistaa hakijoille mahdollisimman hyvät edellytykset työllistyä yhteistyöyritykseen ohjelman päättymisen jälkeen. 

Koulutus on osallistujille maksutonta. Osallistujalle maksetaan koulutuksen ajalta (edellytysten täyttyessä) työttömyysetuutta, kulukorvaus sekä mahdollisesti myös työttömyysetuuden korotusosa.

Kohderyhmä

ICT-Pro RekryKoulutus on suunniteltu ja tarkoitettu henkilöille, jotka etsivät uutta suuntaa, työpaikkaa ICT-urallaan ja haluavat kehittyä sekä parantaa ammatillisia valmiuksiaan ICT-alan osaajina. 

RekryKoulutus sopii erinomaisesti niin pitkän työkokemuksen omaaville ICT-alan ammattilaiselle kuin juuri valmistuneille ICT- alan innokkaille huippuosaajille, joka etsivät ensimmäistä työpaikkaa. Voit olla myös alan vaihtaja, mikäli sinulla on jo alaan liittyvää työkokemusta tai muutoin vahvat valmiudet työskennellä ICT-alan parissa. 

ICT-Pro Rekrytoivaan koulutukseen voivat hakea työttömät työnhakijat tai työttömyysuhan alaiset TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakkaat, joilla on alan soveltuva koulutus (Esimerkiksi; IT-ala, ohjelmointi, tietotekniikka, automaatio, elektroniikka) tai alaan soveltuvaa työkokemusta. 

Koulutus toteutetaan suomen kielellä, joten koulutukseen valittavilta edellytetään suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (vähintään B1.1), jonka lisäksi koulutettavalla on oltava valmius ymmärtää englanninkielistä opiskelumateriaalia. 

Koulutusohjelman sisältö

Koulutuksemme antaa sinulle mahdollisuuden edetä urallasi kehityksen kärjessä. Käytännönläheisessä koulutuksessa yhdistyvät teoreettinen koulutussisältö, harjoitukset ja reaalimaailman sovellukset. Tällä varmistetaan, että opit, ymmärrät ja kykenet soveltamaan sekä kehittämään omia ammatillisia valmiuksiasi työelämässä. Opetukseen sisältyy henkilökohtainen kouluttajien ja tutorin tuki. Koulutusohjelmaa suunnitellaan yhteistyössä sitoutuneiden yritysten tarpeiden ja koulutettavien aiemman osaamisen pohjalta. 

Rekrytoivaan koulutukseen sisältyy kaksi koulutussuuntausta, joista valitaan toinen:  Testing Specialist ja ICT Specialist.

1. Testing Specialist (40 päivää)

Testing Specialist -suuntauksessa perehdytään syvällisesti testaukseen. Moduulissa käydään läpi perusteet, suorituskyky- ja saavutettavuustestausta, Robot Framework sekä RPA. Sinulla on mahdollisuus valita osuuksia myös ICT Specialistin suuntautumisesta.

Testauksen perusteet

Suorituskyky- ja saavutettavuustestaus

Testiautomaatio Robot Frameworkilla

RPA testauksessa

2. ICT Specialist (40 päivää)

ICT Specialist -suuntauksessa keskitytään pilvipalveluihin (Azure ja AWS), tyypillisiin Microsoft 365 -ympäristöihin, tietoturvaan sekä tekoälyyn (Copilot ja ChatGPT). Voit halutessasi suorittaa yhden sertifikaatin (Comptia Security +, Azure tai AWS).

Pilvipalvelut

IT-hallinta

Tekoäly

Tietoturva

Työskentely yhteistyöyrityksessä ja osaamisen kehittäminen (80 päivää)

Koulutuksessa sisäistetyt ja opiskellut asiat viedään työpaikalla käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla sekä kouluttajien ammattitaitoisella tuella. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Koulutukseen hakeminen ja valinta 

1. Täytä hakemus TE-toimiston kautta viimeistään 21.5.2024.

Voit myös jättää paperihakemuksen TE-toimistoon / kuntakokeilun toimipisteeseen (koulutusnumero 720878). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnukset), sinun tulee vahvistaa hakemuksesi henkilökohtaisesti TE-toimistossa / kuntakokeilun toimipisteessä ennen hakuajan päättymistä. 

Täytähän koulutushakemuksen huolellisesti ja avaat hakemuksessa soveltuvaa osaamistasi ja motivaatiota koulutukseen ja sen mukaisissa tehtävissä toimimiseen. Koulutuksen esivalinta tehdään koulutushakemuksen perusteella yhteistyössä kouluttajan kanssa.

2. Pyydämme lisäksi lähettämään ansioluettelosi Opiframelle sähköpostitse osoitteeseen ictpro@opiframe.com

Nimeä CV:si muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Lähettämällä CV:n nopeutat esivalintaa ja sinulle sopivan yhteistyöyrityksen löytämistä. Esivalinnasta jatkoon etenevät esitellään yrityksille CV:n perusteella. 

Koulutushakemuksia käsitellään jo koulutusohjelman hakuajan aikana. Mahdollisimman aikainen hakeminen koulutukseen edistää esivalinnasta etenevien yhteistyöyrityksen etsimisprosessia. 

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Jones Eriksson
jones.eriksson@opiframe.com
+358 40 127 2999

Aksel Gundogdu
aksel.gundogdu@opiframe.com
+358 40 189 8071

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
044 338 8534

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: