fbpx

Rekrytoi tulevaisuuden tekoälyosaajia

Haluatko löytää parhaat tekoälyosaajat yrityksesi tarpeisiin? Opiframe on kumppani, joka valjastaa tulevaisuuden ohjelmointiosaajat tekoälyn tuomilla mahdollisuuksilla.

Tekoälyosaajien rekrytointi sujuvasti ja vaivattomasti!

AI Now! RekryKoulutus tarjoaa perusteellisen sukelluksen tekoälyn ja web-ohjelmoinnin maailmaan, antaen yrityksille mahdollisuuden rekrytoida kasvavia tekoälyn ohjelmointiosaajia. 

Koulutukseen osallistuvat henkilöt voivat valita pääsuuntautumisekseen joko web- tai tekoälyohjelmoinnin. Käytännönläheisessä opetuksessa käydään läpi joko perinteistä ohjelmointia tai tekoälyn soveltamista liiketoiminnassa. Lisäksi syvennytään siihen, miten tekoälyn avulla voidaan kehittää eri liiketoimintaprosesseja ja luoda arvoa yritykselle.

Tartu tilaisuuteen ja löydä uudet osaajat tekoälyn murroksessa! 

AI Now! RekryKoulutus alkaa 22. toukokuuta 2024!

Aloitetaan matka kohti tekoälyä!

Ota meihin yhteyttä tai jätä yhteystietosi lomakkeella, niin saat lisätietoa koulutuksesta.

Otto Kiiskinen

Otto Kiiskinen

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 016 4450
otto.kiiskinen@opiframe.com

Toivo Osei

Rekrytointikonsultti
+358 40 758 2591
toivo.osei@opiframe.com

Ohjelman sisältö

Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti. Opetutuksessa yhdistyvät teoreettinen tietämys, harjoitukset ja reaalimaailman sovellukset. Tällä varmistetaan, että koulutettava oppii, ymmärtää ja kykenee soveltamaan tekoälyä tavoilla, jotka tuottavat todellista arvoa yhteistyöyrityksille. Koulutusohjelmaa muokataan yhteistyössä sitoutuneiden yritysten tarpeiden ja koulutettavien aiemman osaamisen pohjalta.

Koulutuksessa on mahdollista valita moduuleita kahdesta eri suuntauksesta: tekoälyohjelmointi tai web-ohjelmointikehitys.

1. Tekoälyohjelmointi

Ohjelmointikielenä koulutuksessa käytetään Pythonia, joka on tekoälyn ja koneoppimisen alalla laajasti käytetty ohjelmointikieli. Koulutus käsittää Pythonin tehokkaan hyödyntämisen tekoälyä käyttävissä palveluissa. Opetus toteutetaan hands on -tyyppisesti siten, että teoria ja käytännön harjoitukset vuorottelevat osaamisen kehittymisen varmistamiseksi.

 • Mikä on tekoäly? Tekoälyn peruskäsitteet ja historia.
 • Tekoälyn soveltaminen liiketoiminnassa: Miten tekoäly voi muuttaa eri liiketoimintaprosesseja ja luoda arvoa. 
 • Tekoälyn tekijänoikeudet: Tekoälyn luomien teosten oikeudelliset näkökohdat.
 • Eettiset näkökohdat: Keskustellaan tekoälyn käyttöönliittyvistä eettisistä kysymyksistä ja niiden vaikutuksesta yhteiskuntaan. 
 • Todennäköisyyden ja tilastotieteen peruskäsitteet: Perusta koneoppimisen ymmärtämiselle. 
 • Ohjattu oppiminen, regressio:  Jatkuvien arvojen ennustaminen 
 • Ohjattu oppiminen, luokittelu: Luokkaetikettien ennustaminen.
 • Valvomaton oppiminenTutkitaan ryhmittelyä ja piirteiden poimintaa ilman etukäteen määriteltyjä etikettejä. 
 • Neuroverkot ja syväoppiminen: Syventyminen monikerroksisiin neuroverkkoihin.
 • Konvoluutiohermoverkot (CNN): Erityisesti kuvantunnistukseen liittyvät neuroverkkorakenteet. 
 • Toistuvat neuroverkot (RNN): Aikasarjojen ja sekvenssien, kuten kielen, käsittely.
 • Luonnollisen kielen käsittely (NLP): Kielen ymmärtäminen ja tuottaminen koneoppimisen avulla. 
 • Tutustutaan Transformer-arkkitehtuurin perusteisiin. 
 • Muuntajat ja huomiomekanismit: Syvällisempi katsaus suurten kielimallien toimivuuteen.
 • Nopea suunnittelu: Käytännön projekteja käyttäen OpenAI:n rajapintoja. 
 • Työskentely ennalta koulutettujen mallien kanssa: Valmiiden mallien hyödyntäminen ja integroiminen.  
 • Mallien hienosäätö: Suurien kielimallien mukauttamien erityistarpeisiin. 
 • LLM-työkalut ja -kehykset: Tutustutaan työkaluihin ja kehyksiin, jotka tukevat suurten kielimallien käyttöä. 
 • Diffuusiomallit: Generatiivisten mallien uusi luokka, jota käytetään kuvien tuottamiseen. 
 • Stabiili Diffuusio: Yksi diffuusiomallien sovelluksista, joka mahdollistaa korkealaatuisten kuvien luomisen. 
 • Runway.ml: Alusta, joka tekee tekoälyn saavutuksista saavutettavampia luoville ammattilaisille. 
 • AI-palvelun rakentaminen: Luodaan AI-pohjainen sovellus tai palvelu soveltaen opittua tietoa.
 • Lyhyen videon käsikirjoitus ja toteutus: Tavoitteena on yhdistää oppiminen luovaan projektityöhön, jossa AI-kuvankäsittelyä ja videotuotantoa käytetään lyhyen videon luomiseen. 

Pythonin perusteet AI:ssa ja ML:ssä

 • Johdanto Pythoniin: Perusteet, syntaksi, ja perusrakenteet.
 • Ympäristön Setup: Python-ympäristön pystyttäminen ja konfigurointi AI- ja ML-kehitystä varten.
 • Peruskirjastot: Tutustuminen NumPy, Pandas, ja Matplotlib -kirjastoihin.
 • Harjoitukset: Perusharjoituksia datan käsittelyyn ja visualisointiin.

Datan käsittely ja analyysi

 • Datan esikäsittely: Datan puhdistaminen, normalisointi ja esikäsittely.
 • Pandas syvällisemmin: Edistyneet datan manipulointi- ja analysointitekniikat.
 • Visualisointi: Datan visualisoinnin perusteet.
 • Harjoitukset: Todellisten datasettien käsittely ja analysointi.

Koneoppimisen perusteet Pythonissa

 • Scikit-learn: Tutustuminen koneoppimisen perusmalleihin ja -tekniikoihin.
 • Valvottu ja valvomaton oppiminen: Perusteet ja erot.
 • Mallien koulutus ja arviointi: Mallien kouluttaminen, ylikoulutuksen välttäminen ja suorituskyvyn arviointi.
 • Harjoitukset: Eri mallien rakentaminen ja testaaminen Scikit-learnin avulla.

Syväoppiminen ja neuroverkot

 • TensorFlow ja PyTorch: Johdanto syväoppimiseen ja neuroverkkojen perusteet.
 • Neuroverkon rakentaminen: Kerrokset, aktivaatiofunktiot ja virheen minimointi.
 • Koulutus ja virittäminen: Neuroverkkojen koulutus ja hyperparametrien virittäminen.
 • Harjoitukset: Perus neuroverkkojen rakentaminen ja koulutus.

2. Web-ohjelmointikehitys

Ohjelmointikehityksen suuntaus keskittyy yleisen AI-Mooduulin lisäksi tyypillisen RESTful-poh­jaisen webapplikaation toimintaan. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, JavaScript, MongoDB, Express.  

Käymme läpi REST-palvelujen toteutusta, applikaation tilanhallinta frontendissä, tietoturva-kysymyksiä, session­hallinta yhdistettynä tietokantaan, käyttäjätietojen hallin­ta, applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä, sekä laajennuskysymykset kuten mahdolliset mobiiliasiaka­sohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook. Lisäksi koulutettavat toteuttavat pienis­sä ryhmissä Full Stack -projektin.

Lisäksi tietoturva, pilvipalvelut ja tietokannat.

Viisi syytä valita AI Now! -ohjelmamme rekrytoinnin tueksi

RekryKoulutus - kustannustehokas väylä rekrytointiin!

Säästä aikaasi yli 30h / rekrytoitu henkilö

Rekrytoivat koulutuksemme ovat nopeita, riskittömiä ja helppoja sinun kannaltasi. Me huolehdimme hakijoiden haastatteluista ja esittelyistä antamanne profiilin mukaisesti. Sitoudut ohjelmaan vasta, kun löydämme teille sopivan osaajan.

ELY-keskus​ tukee koulutusta 70%:n maksuosuudella

Kokonaiskustannus yritykselle on täten vain 750€/kk/hlö. Ei muita kustannuksia tai sivukuluja!

50 päivää intensiivistä koulutusta

Laaja ja kattava koulutus varmistaa osaamisen kehittämisen rekrytointia edellyttävälle tasolle.

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu sillanrakentaja työnantajien ja työnhakijoiden välillä. Olemme rekrytointikumppani, joka muovaa osaamisen huomisen tarpeisiin. Olemme luotettava ja luova kumppani, joka ymmärtää, että rekrytointi ja koulutus kulkevat käsi kädessä.

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden löytää osaajia, jotka ovat motivoituneita kehittymään ja kasvamaan organisaation mukana. Samalla tarjoamme työnhakijoille tilaisuuden löytää unelmiensa työpaikka ja rakentaa menestyksekäs urapolku.

Opiframe – Me uskomme siihen, että rekrytointi ja koulutus ovat avaimia menestykseen. Yhdessä kasvatamme osaamista ja rakennamme menestystarinoita!

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: