fbpx

Cloud-/Full Stack-/ System Specialist RekryKoulutus

  • Koulutuksemme sisältää kolme erikoistumispolkua erilaisiin ICT-alan työtehtäviin, kuten: Cloud/System Specialist ja Full Stack -kehittäjä
  • Koulutus alkaa Tampereella 9.6.2023.
  • Kustannus n. 750-850€/kk/hlö.
  • Koulutus kestää 7 kuukautta, sisältäen 60 koulutus- ja 80 työssäoppimispäivää. (Koko heinäkuu on Opiframen koulutusta)

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Kasvokuva Hiski Hovivuoresta, joka toimii HR-konsulttina Opiframella ja johon voi olla yhteydessä koulutukseen liittyen.

Hiski Hovivuori

HR-konsultti
040 197 6874
hiski.hovivuori@opiframe.com

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä!

Yhteydenotto ei sido eikä velvoita yritystä mihinkään, eikä tästä muodostu yritykselle mitään kustannuksia!

5 hyvää syytä valita RekryKoulutus rekrytointikanavaksi

1. RekryKoulutus hoidetaan avaimet käteen -periaatteella. Teemme hakijoiden esikarsinnat ja ensimmäiset haastattelut. Tämän jälkeen yritys tekee valinnat omien haastatteluiden perusteella.

2. Kustannustehokas tapa perehdyttää ja kouluttaa uusia työntekijöitä. 

3. Panostamme koulutukseen 60 päivän intensiivisellä ja laadukkaalla opetuksella.

4. Yritys saa koulutetun ja sertifioidun osaajan, joka hallitsee uusimmat teknologiat ja menetelmät.

5. Edellinen Pirkanmaalla järjestetty RekryKoulutuksemme työllisti 100% osallistujista.

Panostamme opetukseen!

140 päivää kestävä koulutus sisältää 60 päivää opetusta ja 80 päivää yritystyöskentelyä yhteistyöyrityksessä. Kustannukset ovat vain n. 750-850€/kk/hlö.

Kattava 60 päivän intensiivinen opetusjakso tarjoaa laajan ja monipuolisen näkökulman nykyaikaisiin tietojärjestelmiin.

Koulutusohjelma antaa yritykselle tekijän, jolla on valmiudet työskennellä ICT-tehtävissä, jotka vaativat syvällistä ymmärrystä joko pilvipalveluista, tietojärjestelmistä tai ohjelmistokehityksestä. Koulutettaville tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tukee yhteistyöyrityksen tarpeita rekrytointiin johtavalla polulla. Koulutettava voi suuntautua haluamaansa aihealueeseen tai koota kaikista aihealueista sopivan opintosuunnitelman. Aihealueita ovat Cloud Specialist, System Specialist tai Full Stack -kehittäjä.

Tarjoamme koulutettaville mahdollisuuden suorittaa sertifikaatin oman valinnan mukaan. Esimerkiksi pilvipalveluista:

  • Azure (Fundamentals AZ-900)
  • AWS (Certified Cloud Practitioner Essentials)
  • Google Cloud (Associate Cloud Engineer)
Nainen valkeaa taustaa vasten pohtimassa. Pään kohdalla kuvattuna pilvi ja dataan viittaavaa grafiikkaa.

Koulutettavilla on halu kehittyä alan ammattilaisiksi

Koulutusohjelmaan valitaan henkilöitä, jotka osoittavat Opiframen haastattelutilanteessa vahvaa halua oman osaamisen kehittämiseen. He näkevät itsensä tulevaisuudessa omassa työtehtävässään alansa ammattilaisena.

Koulutusohjelmiimme hakee ihmisiä kaikilta taitotasoilta – junioreista aina kokeneisiin senioreihin. Tämä tarjoaa yrityksille loistavat mahdollisuudet löytää heille sopivat tekijät, joilla on haluttu taitotaso ja kokemus. Lupaamme, että koulutusohjelmiemme avulla jokaisesta osallistujasta kasvaa asiantuntija omalla alallaan.

Yritys valitsee sopivat tekijät omien haastattelujen perusteella (Opiframen ja TE-toimiston esikarsinnan ja haastattelujen jälkeen).

Kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on jo jonkin verran kokemusta ohjelmoinnista/verkoista/järjestelmistä ja tietotekniikasta. Koulutukseen voi hakea esimerkiksi tietojenkäsittelyn tai tietotekniikan koulutuksen saaneet henkilöt, mutta myös muut alan ammattilaiset, joilla on tarvittavat taidot ja osaaminen. Koulutukseen soveltuvat myös henkilöt, jotka ovat jo työskennelleet ICT-alalla ja haluavat laajentaa osaamistaan uusilla teknologioilla ja työkaluilla. Koulutukseen osallistuvilta odotetaan halua oppia uutta ja kehittää taitojaan, sillä koulutus keskittyy syvälliseen oppimiseen ja käytännön taitojen kehittämiseen.

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä!

Esimerkkejä koulutuspoluista:

Cloud Specialist

Erikoistumisjakso tarjoaa syvällisen ymmärryksen pilvipalveluista ja niiden käytöstä, mukaan lukien pilvipalveluiden arkkitehtuuri, hallinta ja käyttöönotto. Osio jakautuu kahteen pääaihealueeseen: Azureen ja AWS:n. 

System Specialist

Erikoistumisjaksossa keskitytään yrityksen infraan ja tukitoimintoihin. Tavoite on antaa työkalut erilaisten teknisten ympäristöjen hallintaan ja ongelmien ratkaisemiseen asiakasrajapinnassa. Esim. M365, Active Directory ja pilvihallittu IT-infra, Windows-palvelimet, varmistukset ja vikasietoisuus, Verkkoliikkeen monitorointi ja tietomurtojen havainnointi,Virtualisointitekniikat, VPN-palomuurit ja reitittimet, Tiketöinti, Kytkin- ja WLAN-verkkojen toiminta ja vikasietoisuus, TeamViewer-etätukiohjelmisto.

Full Stack -kehittäjä

Full Stack -kehittäjän erikoistumisjakso antaa opiskelijoille taidot suunnitella, kehittää ja ylläpitää web-sovelluksia, jotka kattavat koko ohjelmistokehitysprosessin. Tämä osaaminen sisältää niin käyttöliittymäsuunnittelun, ohjelmistokehityksen kuin tietokantojen hallinnankin. Osion aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-poh­jaisen webapplikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, JavaScript, MongoDB, Express.  

Valinnaiset syventävät osiot:
Osaamisen syventämiseksi koulutettavilla on mahdollisuus valita seuraavat osiot: Google Cloud, Tietoturva, DevOps, Tietokannat, PowerShell ja Palvelimet. 

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys. Tarjoamme yrityksille tarpeen mukaan valmiita koulutusohjelmia. Mikäli yrityksen tarpeet poikkeavat valmiista koulutusohjelmista, tuotamme räätälöityjä koulutuspaketteja.

Opiframen kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Laajan kouluttajaverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tietoa uusimmista teknologioista ja trendeistä.

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: