fbpx

Cloud Expert RekryKoulutus

  • Koulutamme pilvipalveluiden hybridiosaajia (Azure ja AWS).
  • Koulutus alkaa Espoossa 21.6.2023.
  • Kustannus 750€/kk/hlö.
  • Koulutus kestää 6 kuukautta, sisältäen 50 koulutus- ja 70 työssäoppimispäivää.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Otto Kiiskinen

Otto Kiiskinen

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 016 4450
otto.kiiskinen@opiframe.com

Toivo Osei

Rekrytointikonsultti
+358 40 758 2591
toivo.osei@opiframe.com

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä!

Yhteydenotto ei sido eikä velvoita yritystä mihinkään, eikä tästä muodostu yritykselle mitään kustannuksia!

5 hyvää syytä valita RekryKoulutus rekrytointikanavaksi

1. RekryKoulutus hoidetaan avaimet käteen -periaatteella. Teemme hakijoiden esikarsinnat ja ensimmäiset haastattelut. Tämän jälkeen yritys tekee valinnat omien haastatteluiden perusteella.

2. Kustannustehokas tapa perehdyttää ja kouluttaa uusia työntekijöitä. 

3. Panostamme koulutukseen 50 päivän intensiivisellä ja laadukkaalla opetuksella.

4. Yritys saa koulutetun ja sertifioidun osaajan, joka hallitsee uusimmat teknologiat ja menetelmät.

5. Edellinen Pirkanmaan Cloud Expert -koulutuksemme työllisti 100% osallistujista.

Panostamme opetukseen!

120 päivää kestävä koulutus sisältää 50 päivää opetusta ja 70 päivää yritystyöskentelyä yhteistyöyrityksessä. Kustannukset ovat vain 750€/kk/hlö.

Kattava 50 päivän intensiivinen opetusjakso takaa sen, että koulutettavat ovat yrityksen vaatimalla osaamistasolla työssäoppimisjakson alkaessa. Koulutettavat saavat riittävät tiedot ja taidot nykyisin käytössä olevien pilvipalveluiden hyödyntämiseen osana yrityksen palvelinarkkitehtuuria.

Koulutus jakautuu kahteen pääaihealueeseen: Azureen ja AWS:n. Näitä vahvistavat valinnaiset osuudet Google Cloud, Tietoturva, DevOps, Tietokannat, PowerShell ja Palvelimet.

Koulutus sisältää mahdollisuuden suorittaa jopa kaksi sertifikaattia, esimerkiksi:

  • Azure (Fundamentals AZ-900)
  • AWS (Certified Cloud Practitioner Essentials)
  • Google Cloud (Associate Cloud Engineer)
Nainen valkeaa taustaa vasten pohtimassa. Pään kohdalla kuvattuna pilvi ja dataan viittaavaa grafiikkaa.

Hakijoilla on halu kehittyä alan ammattilaisiksi

Koulutusohjelmaan valitaan henkilöitä, jotka osoittavat haastattelutilanteessa vahvaa halua oman osaamisen kehittämiseen. He näkevät itsensä tulevaisuudessa omassa työtehtävässään alansa ammattilaisena.

Koulutusohjelmaan hakeutuu sekä junioreita että senioreita, joten yrityksenne löytää hakijoiden joukosta tarpeitanne vastaavan tekijän! Yritys valitsee sopivat tekijät omien haastattelujen perusteella (Opiframen ja TE-toimiston esikarsinnan ja haastattelujen jälkeen).

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on halu työskennellä alan tehtävissä. Heillä on motivaatio päivittää/kehittää pilvipalveluihin liittyvää osaamistaan. Koulutukseen valituille katsotaan eduksi alalle soveltuva koulutus ja/tai kokemus järjestelmien ylläpidosta ja hallinnasta. 

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä!

Koulutusohjelman sisältö

Osio 1: Azure

Osiossa käydään läpi Azure-pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot sekä erilaiset tallennusmenetelmät. Isossa roolissa on myös Azuren identiteetin- ja pääsynhallinta. Tutkimme sovelluksen julkaisemista Azuren App Services -palveluiden avulla sekä SQL-tietokantojen käyttöönottoa palveluna. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä.

Aloitamme sekä SQL että NoSQL tietokantojen (MongoDB) käyttöönotolla ja tarvittavien palvelimien rakentamisella. Käymme läpi tietokantojen hallinnan työkalut sekä niiden käyttöä erityisesti Microsoft SQL Serverillä. Lopuksi suunnittelemme SQL Server tietokannan tauluineen ja lisäämme tauluihin businesslogiikkaa käyttäen stored procedureja, triggereitä, käyttäjän funktioita ja näyttöjä.

Kattava paketti Azuren tietoturvaominaisuuksista ja pääasiallisen työkalun, Azure Security Centerin, mahdollisuuksista. Erillisinä kokonaisuuksina ovat niin identiteetinhallinta, uhkien minimointi, uhkiin vastaaminen ja tietoturvakäytännöt. Uutena elementtinä tulee mukaan Azure Sentinel, joka on uusi, tekoälypohjainen SIEM (Security Incident and Event Management) -toteutus tietoturvan keskitettyyn valvontaan.

M365 on nykyaikainen toimisto-ohjelmistojärjestelmä, joka tarjoaa niin pienelle kuin suurellekin yritykselle peruspalvelut ja -työkalut yhteen integroituna ja kustannustehokkaana pakettina. M365 on Azuren SaaS-palvelu, joten se nivoutuu saumattomasti Azure-osion sisältöihin.

Osiossa lähestytään tuotetta ylläpitäjän näkökulmasta, joten keskitymme pääasiassa palveluihin kuten Exchangeen ja SharePointiin hallinnan kannalta. Muita aiheita ovat mm. ryhmätyöpalvelut, joiden ytimessä toimivat Teams ja OneDrive. Tällainen ryhmätyöalusta tarvitsee myös tarkasti määritellyt tietoturva-ominaisuudet ja niitä käymme läpi joka osiossa. Harjoitukset syventävät näkemystä M365 -paketin ominaisuuksista ja käyttökohteista.

Azuren tarjoamat mahdollisuudet IoT-laitteiden datan tiedonkeruuseen, sen jatkokäsittelyyn ja hyödyntämiseen. Tutkimme IoT-ratkaisuja kahdesta eri näkökulmasta, SaaS-palveluna saatavasta Azure IoT Centralin kannalta ja toisaalta Azure IoT Hub -konseptia, joka vaatii enemmän konfigurointia, mutta tarjoaa enemmän mahdollisuuksia.

Osio 2: AWS

AWS palveluiden käyttöönotto. Tutustuminen AWS Server Migration ja AWS Database Migration Service palveluihin. Tällä harjoittelemme tyypillisten työkuormien siirtoa AWS-pilvipalveluihin asiakkaan omilta palvelimilta sekä massiivista tiedostonsiirtoa AWS Snowball & AWS Snowmobile palveluilla.

Käymme läpi kaikkien IT-asiantuntijoiden tarvitsemat perusteet virtuaalikoneiden pystytykseen, ylläpitoon ja muutosten hallintaan AWS-palvelussa. Tutustumme EC2-, EC2 Autoscaling, Lightsail- ja Elastic Beanstalk palveluihin, joilla rakennetaan vikasietoinen ja skaalautuva pilvi-infrastruktuuri yrityskäyttöön.

Perinteisissä konesaleissa laskentatehoa ja kapasiteettia joudutaan ostamaan varalle ja varautumaan mahdollisiin piikkikuormiin, joten suurimman osan ajasta kallis hankittu rauta odottaa käyttäjäänsä. AWS-pilvipalveluiden levypalveluiden, kuten Amazon Simple Storage Service (S3) ja Glacier, palvelimien levypalveluiden (EFS) sekä tietokantapalveluiden (RDS ja SimpleDB) elastisuus ja palveluiden joustavuus pienistä käyttäjämääristä isojen massojen yhtäaikaisiin transaktioihin mahdollistaa palveluiden kustannustehokkaan kehittämisen.

AWS Workspaces on Windows 10 pohjainen työasema, joka on käytössä aina, kun sitä tarvitaan ja kustannuksia tulee vain työaseman käytöstä. Opettelemme virtuaalisen työasemainfran luomista yrityskäyttöön, miten sen käyttö onnistuu helposti Chrome- ja Firefox-selaimilla ja kuinka yritys voi sen avulla pienentää IT-menoja vakioiden samalla työasemainfrastruktuuria.

Aliverkot ja VPN-yhteydet (VPC ja VPN): Opettelemme rajoittamaan pääsyn palvelimiin ja palveluihin esimerkiksi vain yrityksen verkosta. Avainpohjainen kirjautuminen ja edullisten nimipalveluiden (Route 53) käyttöönotto lisäominaisuuksineen. Load Balancing, Cloudfront: asiantuntijan hallitsema kuormantasaus ja korkean saatavuuden palvelut. CloudWatch valvontapalvelu. AWS GuardDuty: Lokien hallinta ja reagointi tietoturvapoikkeamiin. Miten palveluita voi tarjota useilta saatavuusalueilta ja mietimme valmiiksi mitä tehdä, kun palvelu ei toimi oikein.

Kriittinen osa AWS-pilvipalveluiden tietoturvaa on Identiteetin ja pääsynhallinta (IAM). Otamme käyttöön käyttäjäkohtaiset tunnukset ja käyttöoikeudet (IAM), joilla opimme rajoittamaan käyttöä esimerkiksi palvelu- tai tunniste-kohtaisesti. Harjoittelemme kaksivaiheisen kirjautumisen aktivointia ja opettelemme, miten varmistukset, palautuminen ja arkistointi hoidetaan AWS-pilvessä. Opit hallitsemaan myös SSL-sertifikaattien hallinnan, palveluiden auditoinnin (CloudWatch), Cloud Single Sign-on palveluiden käyttöä. Käymme läpi miten Amazon Macie palvelua voi hyödyntää AWS:ään tallennetun tiedon automaattisessa luokittelussa ja suojauksessa.

AWS-palveluista löytyy DevOpsia tukemaan CloudFormation, Lambda, OpsWorks, Elastic BeanStalk, Amazon Elastic Container Service ja CodeDeploy palvelu, jotka tarjoavat kaikki toisiinsa yhdistettävissä olevia huippumoderneja ratkaisuja organisaatioiden ohjelmistokehityksen tarpeisiin

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys. Tarjoamme yrityksille tarpeen mukaan valmiita koulutusohjelmia. Mikäli yrityksen tarpeet poikkeavat valmiista koulutusohjelmista, tuotamme räätälöityjä koulutuspaketteja.

Opiframen kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Laajan kouluttajaverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tietoa uusimmista teknologioista ja trendeistä.

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: