fbpx

Pilvipalveluosaaja / Oulu

Onko ammatillinen osaaminen ajantasalla? Paranna työmarkkina-arvoasi!
Hae Pilvipalveluosaaja-koulutukseen.

Koulutuksessa käydään työelämälähtöisesti läpi pilvipalveluiden perusteet (Azure), tiedon hallintaa pilvessä, IoT-toteutuksia, tekoälyn hyödyntämistä ja tietoturvaa (Azure Sentinel).

12 yritystä ovat ilmaisseet mielenkiintonsa tarjota työssäoppimispaikkoja!

Koulutuksen kohderyhmä on TE-toimiston asiakkaat.

Milloin : 26.8.2019 – 24.2.2020

Kesto: 6 kuukautta, sisältäen lähi- ja etäopetusta sekä työssäoppimisjakson.

Koulutuspaikan osoite: Yrttipellontie 10, 90230 Oulu

Koulutuksen kuvaus ja tavoite

Opiframen Pilvipalveluosaaja-koulutus antaa perusvalmiudet ja ymmärryksen siitä, kuinka pilvipalveluita hyödynnetään eri palveluiden toteuttamisessa. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti ja projektinomaisesti.

Koulutuksen aikana

  • tehdään kattava katsaus eri toimialoilla toteutettavista pilvipalveluista (esim. teollisuuden sensoriratkaisut)
  • hyödynnetään muun muassa pilvipalvelua osana IoT-sensorijärjestelmää
  • perustetaan pilvipalveluita ja siihen liittyvä tietokantoja, jota hyödynnetään koulutuksessa toteutettavissa projekteissa.

Tavoitteena on antaa koulutettaville riittävät tiedot ja taidot nykyisin käytössä olevien pilvipalveluiden hyödyntämiseen osana yrityksen palvelinarkkitehtuuria. Koulutus antaa hyvät valmiudet työllistyä pilvipalveluiden kehittämiseen liittyviin tehtäviin.

Kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita alan tehtävissä työskentelystä ja jotka soveltuvat alan koulutukseen. Koulutukseen valittaville katsotaan eduksi koulutus ja kokemus järjestelmien ylläpidosta ja hallinnasta. Yhteistyöyrityksemme ovat kertoneet arvostavansa kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta.

Hae rohkeasti mukaan koulutukseen!

Koulutusohjelma

Koulutukseen sisältyy 25 lähiopetus-, 15 etäopetus- ja 80 työssäoppimispäivää.

1. Cloud Fundamentals

Käymme läpi Azure-pilvipalvelun peruselementit, joiden tuntemus on välttämätöntä niin ylläpidon kuin sovelluskehityksenkin kannalta. Koulutuksessa käydään läpi virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot, jotka toimivat erilaisten pilvipalveluratkaisujen alustoina. Samoin tutkitaan erilaisia tallennusmenetelmiä, joita Azure tukee. Azuren identiteetinhallinta (Azure AD) on olennainen osa sovellusten ja toimintojen tietoturvaa ja välttämätön komponentti myös Office 365 -palveluissa.

2. Data Warehousing

Opettelemme tiedon hallintaa pilvessä. Käytännössä koulutettavat opettelevat sekä SQL että NoSQL tietokantojen käyttöönoton pilvessä ja rakentavat tarvittavat palvelimet. Samalla käydään läpi tiedon erilaiset containerit ja niiden käytön optimointi. Teknologioista on etua pienemmille firmoille, jotka käyttävät Azurea ainoastaan tiedon hallinnassa. Teknologioita ovat SQL Server ja MongoDB.

3. IoT in Cloud

Osion aiheena ovat Azuren IoT-palvelut niin SaaS- kuin PaaS-toteutuksina. Azure IoT Central mahdollistaa IoT-ratkaisujen kehittämisen ilman varsinaista pilviosaamista ja pidemmälle ehtineet voivat luoda IoT-toteutuksia keskitetyn tiedonkeruupalvelun IoT Hubin avulla. Laiteyhteyksien skaalautuvuuteen ja simulaatioihin käydään läpi myös IoT Twins -palvelut. Kurssilla harjoitellaan kattavasti erilaisia tapoja toteuttaa IoT -palveluita Azuren avulla.

4. AI in Cloud Programming

Sensorijärjestelmien älykkyys on kasvava osa teollisuuden prosesseja. Käytännössä saatuja tuloksia halutaan käyttää hyväksi osana CRM-järjestelmiä ja ohjata prosesseja sensoritiedon mukaan yhä älykkäämmin. Tässä vaiheessa käytetään pilvipalveluiden tekoälyprosesseja hyväksi.

5. Cloud Defense: Azure Sentinel

Azure Sentinel on täysin uusi ratkaisu pilven tietoturvan ja toiminnallisuuden varmistamiseksi. Se on pilvessä toimiva SIEM (Security Information and Event Management) -ratkaisu, joka skaalautuu pienistä hyvinkin suuriin toteutuksiin. Dataa voidaan kerätä kaikista Azure-pohjaisista pilviratkaisuista, myös Office 365:sta. Sentinel havaitsee uhkia Azuren sisäänrakennetun koneoppimisen avulla ja automatisoidut ratkaisut vastaavat tehokkaasti havaittuihin uhkiin.

Yhteistyössä:

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: