fbpx
Pilvipalveluosaajan
koulutusohjelma, Oulu
Opiframe välittää – luotettava kumppani osaamisen kehittämiseen

Tiivistettynä

 • Koulutus on alkanut 08.06.2020.
 • Työssäoppimisjakso on yritykselle maksuton!
 • Työssäoppimisjakso alkaa elokuussa 2020.
 • Koulutukseen kuuluu 40 päivää koulutusta ja
  80 päivää työssäoppimista.
Koulutussopimus syntyy siinä vaiheessa, kun yritys löytää omien haastatteluiden perusteella hakijoiden joukosta sopivan tekijän. Koulutus järjestetään yhteistyössä TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä
  Koulutuksen kuvaus

  Pilvipalveluosaajan koulutusohjelma on 120 päivää kestävä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Opiframe Oy:n ja yhteistyössä järjestämä koulutus. 

  Koulutuksen aikana

  • paneudutaan kattavasti eri toimialoilla toteutettaviin pilvipalveluihin (esim. teollisuuden sensoriratkaisut)
  • hyödynnetään muun muassa pilvipalvelua osana IoT-sensorijärjestelmää
  • perustetaan pilvipalveluita ja siihen liittyvä tietokantoja, jota hyödynnetään koulutuksessa toteutettavissa projekteissa.

  Tavoitteena on antaa koulutettaville riittävät tiedot ja taidot nykyisin käytössä olevien pilvipalveluiden hyödyntämiseen osana yrityksen palvelinarkkitehtuuria. Koulutus antaa hyvät valmiudet työllistyä pilvipalveluiden kehittämiseen liittyviin tehtäviin.

  Mitä koulutus sisältää?

  Koulutus antaa perusvalmiudet ja ymmärryksen siitä, kuinka pilvipalveluita hyödynnetään eri palveluiden toteuttamisessa. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti ja projektinomaisesti.

  Koulutus kestää 120 päivää, sisältäen 25 päivää lähiopetusta, 15 päivää etäopetusta ja 80 päivää työssäoppimista.  Lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai kontaktiopetuksena verkossa.

  Koulutuksen aiheet jakautuvat kuuteen osaan:

  Koulutuksen ensimmäinen osa käsittelee Azure-pilvipalvelun peruselementtejä, joiden tuntemus on välttämätöntä niin ylläpidon kuin sovelluskehityksenkin kannalta. Koulutuksessa käydään läpi virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot, jotka toimivat erilaisten pilvipalveluratkaisujen alustoina. Samoin tutkitaan erilaisia tallennusmenetelmiä, joita Azure tukee. Azuren identiteetinhallinta (Azure AD) on olennainen osa sovellusten ja toimintojen tietoturvaa ja välttämätön komponentti myös Office 365 -palveluissa.

  Powershell on Microsoftin komentotilapohjainen hallintatyökalu, jolla voidaan hallita niin on-premises -ratkaisuja, Microsoft 365- ja Azure -palveluja. Tässä osiossa opitut asiat tulevat vastaan myöhemmissä jaksoissa (kuten M365, SQL- ja IoT -jaksot) ja tarjoavat yritysmaailmassa hyvin olennaisen näkökulman ja työkalut eri järjestelmien hallintaan. 

  Opetellaan tiedon hallintaa pilvessä. Käytännössä opetellaan Azure SQL -tietokantojen käyttöönoton pilvessä ja tutustuvat tietokantojen optimointiin käyttäen mm. sharding- ja elastic pool -palveluja. Samalla käydään läpi tiedon erilaiset containerit ja niiden käytön optimointi. Teknologioista on etua pienemmille firmoille, jotka käyttävät Azurea ainoastaan tiedon hallinnassa. Teknologioita ovat SQL Server ja MongoDB.

  Käydään läpi Azuren IoT-palveluita niin SaaS- kuin PaaS-toteutuksina. Azure IoT Central mahdollistaa IoT-ratkaisujen kehittämisen ilman varsinaista pilviosaamista ja pitemmälle ehtineet voivat luoda IoT-toteutuksia keskitetyn tiedonkeruupalvelun IoT Hubin avulla. Laiteyhteyksien skaalautuvuuteen ja simulaatioihin liittyen käydään läpi myös IoT Twins -palvelut. Harjoitellaan kattavasti erilaisia tapoja toteuttaa IoT -palveluita Azuren avulla.

  Modernit toimisto-ohjelmistot ja -palvelut on toteutettu useimmiten Microsoft Office 365 -palveluilla, joiden avulla saadaan helposti toteutettua niin palvelin- kuin loppukäyttäjäpuolen palvelut. Tutustutaan Office 365 -peruspalveluihin, kuten työasemaohjelmistojen asennukseen ja sähköposti-, ryhmätyö- ja www-palveluiden integrointiin moderniin toimintaympäristöön. 

  Azure Sentinel on täysin uusi ratkaisu pilven tietoturvan ja toiminnallisuuden varmistamiseksi. Se on pilvessä toimiva SIEM (Security Information and Event Management) -ratkaisu, joka skaalautuu pienistä hyvinkin suuriin toteutuksiin. Dataa voidaan kerätä kaikista Azure-pohjaisista pilviratkaisuista, myös Office 365:sta. Sentinel havaitsee uhkia Azuren sisäänrakennetun koneoppimisen avulla ja automatisoidut ratkaisut vastaavat tehokkaasti havaittuihin uhkiin.

  Opiframe Oy

  Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys. Tarjoamme yrityksille tarpeen mukaan valmiita koulutusohjelmia. Mikäli yrityksen tarpeet poikkeavat valmiista koulutusohjelmista, tuotamme räätälöityjä koulutuspaketteja.

  Opiframen kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Laajan kouluttajaverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tietoa uusimmista teknologioista ja trendeistä.

  Yhteistyössä

  Jaa tämä sivu: