fbpx

OpiKoodia-koulutus, Uusimaa

Koulutuksen kesto: 2 kuukautta

Koulutusaika: 10.5.-13.7.2023

Haku päättyy: 25.4.2023

Koulutuspaikan osoite: Linnoitustie 3, 02600 Espoo

Koulutuksen kuvaus

Yrityksillä on kasvava tarve osaajista, jotka hallitsevat eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. Kaksi kuukautta kestävä OpiKoodia-koulutus vastaa tähän tarpeeseen. Koulutuksen tavoitteena on kehittää perusohjelmoinnin osaamista vastaamaan tämän hetken osaamisvaatimuksia ja siten mahdollistaa polun alan työtehtäviin.

Koulutus antaa hyvän perustason ohjelmointiosaamisen, jolla voi työllistyä Trainee/Junior-tason ohjelmointitehtäviin. Koulutettavat voivat myös hakeutua osaamisen kehittymisen myötä, jatko-opintoihin esim. ICT-alan Työvoima-/ RekryKoulutuksiin.

Koulutukseen kannattaa hakea mahdollisimman pian, sillä koulutushakemuksia käsitellään ja hakijoita haastatellaan jo hakuaikana!

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Uudenmaan TE-toimiston ja kuntakokeilujen työttömät ja työttömyysuhan alaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat päivitystä tekniseen osaamiseensa.

Hakijoilta toivotaan soveltuvaa tutkintoa (esim. IT-ala, ohjelmointi, tietotekniikka, automaatio, elektroniikka) tai kiinnostusta alaan. Lisäksi hakijoilta edellytetään vahvaa kiinnostusta ja motivaatiota koulutusta kohtaan. Koulutus soveltuu myös kohderyhmään kuuluville vastavalmistuneille ja työkokemusta omaamille hakijoille, joilla on tarve päivittää osaamistaan. Koulutus soveltuu myös alanvaihtajille, jotka hakevat uutta suuntaa uralle. Opetus toteutetaan suomen kielellä, joten koulutukseen valittavilta edellytetään suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, jonka lisäksi opiskelijalla on oltava valmius ymmärtää myös englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Edellä mainittujen koulutuskohtaisten pääsyvaatimusten lisäksi valittavan tulee olla työtön tai työttömyysuhan alainen, ja asiakkuuden TE-toimistossa/kuntakokeilussa tulee olla voimassa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus keskittyy moderniin web-kehitykseen. Koulutuksen aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-pohjaisen web-applikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express.  Koulutettavat tekevät myös tiimeissä projektityön. Projektityöskentelyssä koulutettaville tulee yhä selvemmin eri roolit tiimeissä ja niihin tarvittavia kykyjä korostetaan opetuksessa. Projektityön tarkoituksena on rakentaa koulutettaville portfolio, jonka tarkoituksena on toimia työnäytteenä yrityksille.

Päivittäinen opiskeluaika on 7 oppituntia (à 45 min.) päivässä klo 8-16 välisenä aikana. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta, kontaktiopetusta verkossa, itsenäistä opiskelua. Lähiopetus toteutetaan osoitteessa Linnoitustie 3, 02600 Espoo. Koulutus on osallistujille maksutonta. Osallistujalle maksetaan koulutuksen ajalta (edellytysten täyttyessä) työttömyysetuutta, kulukorvaus sekä mahdollisesti myös työttömyysetuuden korotusosa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
044 338 8534
Yhteydenotot: ma, ke, pe klo 10-12 ja 14-15

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: