fbpx

Kyberturvallisuusosaaja, Oulu

Kesto: 2 kuukautta

Koulutuksen ajankohta: 25.05.2020 – 20.07.2020

Haku päättyy: 15.05.2020

Koulutuspaikan osoite: Yrttipellontie 10,
90230 Oulu

Huom! Lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai kontaktiopetuksena verkossa.

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta (koulutusnro 691382)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
kyberturvallisuus@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus ja tavoite

Tietoturvallisuuden hallinta on yksi tärkeistä liiketoimintaa tukevista ja jatkuvuutta varmistamista osa-alueista. Digitalisaation myötä tietoturvallisuuden rooli on entisestään kasvanut ja turvallisuuden kokonaisvaltainen huomioinen on käytännössä yritysten elinehto.

Tavoitteena on antaa koulutettaville riittävät tiedot ja taidot kyberturvallisuuden eri osa-alueista.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet ymmärtää tietoturvallisuuden kokonaisvaltaista huomioimista ja mahdollisuudet hyödyntää sitä kilpailuetuna eri toimialoilla. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa osallistujan tietoturvaosaaminen vastaamaan työmarkkinatarpeita. 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti TE-toimiston ICT-alalla toimineet henkilöasiakkaat, jotka soveltuvat alan koulutukseen ja työtehtäviin.

Verkossa järjestettävä etäopetus mahdollistaa hakea koulutukseen koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta.
Vaikka siirtyisimme lähiopetukseen, mahdollistamme osallistumisen koulutukseen myös etänä.

Opetuksen kieli on suomi / Teaching is in Finnish.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutus kestää noin 2 kuukautta: 24 päivää kontaktiopetusta, joko lähiopetuksena tai verkko-opetuksena (riippuen koulutuksen toteutusaikana olevista määräyksistä) sekä 16 päivää etäopetusta.

Koulutus jakautuu 13 moduuliin:

1. Tietoturva osana yritysten turvallisuutta

Tietoturvan johtaminen ja hallinnointi ovat keskeisessä asemassa. Moduuli antaa kattavan osaamispaketin hallinnolliseen tietoturvaan ja hyvän pohjan yritysturvallisuuden hallitsemiseen. 

2. Tietoturvalainsäädäntö

Tietoturva-alan keskeiset velvoittavat lait ja ohjaavat asetukset. Erityisen tarkasti tutustutaan uudistuvaan tietosuoja-asetukseen ja sen toteuttamiseen yrityksissä sekä organisaatioissa.

3. Ohjelmistokehitys, web ja tietokannat

Kattava katsaus ohjelmistoturvallisuuden perusteisiin. Moduuli antaa valmiudet turvallisten client-server tietoturva-arkkitehtuurien suunnittelemiseen sekä toteuttamiseen. 

4. IDM & Access Management

Käyttöoikeuksien ja pääsynhallinnan moduulissa tutustutaan keskeisiin teknologioihin ja -malleihin, joilla voidaan toteuttaa tarvittavat ratkaisut tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

5. Tietoturvallinen ohjelmistokehitys

Tutustutaan ohjelmoinnin yleisrakenteeseen ja tietoturvallisuuteen sekä merkittävimpiin haavoittuvuuksiin. Lisäksi esitellään ohjelmointirajapinnan turvallisuutta edistäviä parhaita käytänteitä ja annetaan turvallisuuden parannuskeinoja.

6. Muut tietoturvalliset ratkaisut, haavoittuvuus

Haavoittuvuus- ja penetraatiotestaus. Moduuli antaa valmiudet toteuttaa tietojärjestelmien ja -verkkojen määrämuotoista testaamista.

7. Palvelimen suojaus, on-premises ja pilvessä

Tietojärjestelmien suojaaminen ja tietoturvallisuuden hallinta erilaisissa toiminnallisissa ympäristöissä. Moduulissa tutustutaan ympäristöjen arkkitehtuureihin ja turvallisten ratkaisujen toteuttamiseen niissä.

8. Tietoturvalliset etäkäyttöratkaisut, BYOD – Omien työkalujen käyttö

Yrityksen ja henkilöiden päätelaitteiden liittämiseen turvallisesti etäkäyttöratkaisuilla verkkoon. Osallistujat pääsevät vertailemaan eri ratkaisumalleja ja teknologioita joilla voidaan toteuttaa turvalliset etäkäyttöpalvelut.

9. Tekninen tietoturva

Jaksolla käydään läpi nykyaikaiseen tietojärjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet. Verkon suojaamisen lisäksi paneudutaan etäyhteyksien ja etäkäytön tietoturvaan, virusten torjuntaan sekä salaukseen ja PKI:hin

10. Riskienhallinnan hyödyt ja perusteet

Tavoitteena on antaa osallistujille tiedot ja taidot perustella tietoturvariskien hallinnan tarve ja sen vaatimat investoinnit, sekä keinot määrittää riskienhallinnan mittarit ja seurantakeinot. 

11. Tietoturvariskien tunnistaminen ja priorisoinnin menetelmät

Hyvät tiedot ja käytännön taidot tehokkaaseen tietoturvariskien hallintaan. Luento-osuuksien lisäksi useita harjoituksia, joita osallistujat voivat käyttää oman organisaationsa riskien hallintaan.

12. Tietomurrot ja niiltä suojautuminen

Tavoitteena antaa käytännönläheinen kuva IP-verkon suojaukseen käytetyistä tekniikoista.  

13. Tietoturvastrategian ja -menetelmät

Moduulin jälkeen osallistujalla on selkeä näkemys siitä mitä asioita ottaa huomioon tietoturvastrategian tai -suunnitelman laadinnassa sekä tietoturvapolitiikassa ja ennen kaikkea miten ne laaditaan. Osallistuja saa moduulin aikana rautaisannoksen tietoa myös, miten suunnitelmat kannattaa tehdä ja prosessi viedä läpi.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com
+35840 578 2411

Yhteistyössä

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: