fbpx

RekryKoulutus: Internet of Things

IoT-RekryKoulutus on tarkoitettu TE-toimiston asiakkaille, joilla on jokin soveltuva korkeakoulututkinto (esim. IT-ala, ohjelmointi, automaatio) sekä alan työkokemusta tai vahva kiinnostus alaa kohtaan.

Tavoitteena on että koulutettava erikoistuu erilaisten esineiden/asioiden internet-ratkaisujen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Koulutus on päättynyt!

Milloin: 24.6. – 16.12.2019

Sijainti: Espoo

Kesto: 120 päivää (6 kuukautta) sisältäen 50 päivää teoriaopiskelua ja 70 päivää työharjoittelua.

Koulutuksen kuvaus ja tavoite

Useat yhteistyöyritykset etsivät uusia IoT-osaajia. Rekrytoivan koulutusohjelman pääkohderyhmänä ovat ICT-alan koulutuksen omaavat henkilöt tai alalla vankan työkokemuksen omaavat TE-palvelun asiakkaat, jotka tarvitsevat päivitystä tekniseen osaamiseensa.

Koulutuksen tavoitteena on päivittää jo kokemusta omaavien ICT-alan ammattilaisten osaaminen kattavalla opetusohjelmalla (50 päivää) yritysten vaatimalle tasolle uusissa teknologioissa. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin.

Opetusjaksojen rakenne on tehty siten, että ne antavat aiheesta hyvän perusymmärryksen lisäksi työkalut uusimpien juuri pinnalla olevien teknologioiden hyödyntämiseen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana opitaan asentamaan ja höydyntämään erilaisia antureita ja niiden keräämää tietoa MQTT-protokollan kautta. Alustana toimii Raspberry PI 3 sekä siihen sopiva Linux-käyttöjärjestelmä.

Linux-järjestelmäohjelmoinnin kautta käytetään antureita ja muita etälaitteita erilaisten väylien kuten GPIO ja I2C kautta. Ohjelmointikielinä toimivat C ja Python. Antureiden keräämää tietoa jatko hyödynnetään data-analyysityökaluilla kuten R-kielellä ja tallennetaan NoSQL-tietokantoihin kuten MongoDB ja InfluxDB. Muina työkaluina toimii mm NodeJS ja erityisesti NodeRED.

Koulutus sisältää runsaasti lähiharjoituksia ja laboratoriotöitä eli mittaus- ja tiedonsiirtolaitteistojen sekä niitä tukevien web- ja mobiililaitesovellusten toteutuksia. Harjoituksia alustaen ja niiden lomassa pidetään tietoiskumaisia luentoja käsiteltäviin teknologioihin liittyen. Lisäksi kurssin aikana osallistujat saavat lähitukea omiin IoT-projekteihin liittyen. Myös data-analytiikan osuus (”tavanomainen” analytiikka, tekoäly, Big Data) käsitellään käytännönläheisesti esimerkkeihin ja harjoituksiin tukeutuen.

Teoriaopiskelua on 50 päivää ja työssäoppimista 70 päivää. Koulutuksen aikana on yksi lomajakso (15.-21.7.2019).

Opetussuunnitelma:

 • Johdanto IoT:hen sisältäen eri osa-alueet
 • Laitteiden ja palveluiden kytkeytyminen internetiin
 • Anturiteknologioihin, verkkoteknologioihin, verkkopalveluihin ja ohjausjärjestelmien toteutuksiin perehtyminen sekä ratkaisujen turvaaminen verkoissa
 • Rakennusautomaatio ja kiinteistötekniikka IOT maailmassa, toimintaperiaatteet ja laitteistot
 • Sulautetut järjestelmät: ohjelmointi, analogisten toimilaitteiden ohjaus prosessorin avulla
 • Anturiteknologiat ja anturien liittäminen osaksi sulautettua järjestelmää
 • Tekoälyn, koneoppimisen ja konenäön perusteet
 • Internetin tietoverkkoprotokollat ja niiden haavoittuvuus
 • Pilvipalvelut osana IOT palvelutuotantoa
 • Big data tyhjästä tuotteeksi: kerääminen, tallennus ja käsittely
 • Tietoturva
 • Opiskelu/harjoittelu laboratorioympäristössä
 • Työssäoppiminen (70 päivää)

Yhteistyössä:

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: