fbpx

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus, Varsinais-Suomi

Haku koulutukseen on päättynyt!

Kesto: 6,5 kuukautta

Koulutus alkaa: 15.09.2020

Haku päättyy: 16.08.2020

Koulutuspaikan osoite: Itäinen Pitkäkatu 4,
20520 Turku

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta 
(koulutusnro 692754)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
fullstack.vs@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus ja tavoite

Näetkö itsesi tulevaisuudessa Full Stack -kehittäjänä? Ohjelmistot siirtyvät kovaa vauhtia verkkoon, jolloin front- ja/tai backend -osaajien tarve kasvaa voimakkaasti. Ohjelma antaa osallistujille valmiudet web-palveluiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet web-palvelujen suunnittelemiseen, määrittelyyn, ylläpitoon sekä ymmärrys projektien johtamisesta, aikatauluttamisesta ja resurssien hallinnasta.

Rekrytoivan koulutusohjelman pääkohderyhmä on Varsinais-Suomen alueen TE-palvelun asiakkaat, jotka tarvitsevat päivitystä tekniseen osaamiseen. Hakijoilla voi olla taustalla joko ICT-alan koulutus tai alan kokemusta työkokemuksen tai harrastuneisuuden kautta.

Tavoite on päivittää koulutettavien osaaminen yritysten vaatimalle tasolle nykyaikaisissa web-teknologioissa. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin. 

Lähiopetuksen aikana käydään läpi teoriaa käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Työssäoppimisen tarkoituksena on saada koulutettava ymmärtämään lähiopetuksessa opittujen teknologioiden rooli ja tarpeellisuus modernien web-applikaatioiden kehittämisessä.

Koulutusohjelman kesto on 6,5 kuukautta sisältäen noin 40 opetus- ja 90 työssäoppimispäivää. Ohjelma toteutuu opetuksen ja työssäoppimisen kautta yhteistyöyrityksessä.

 

Opetuksen kieli on suomi / Teaching is in Finnish.


Yhteistyöyrityksemme ovat kertoneet arvostavansa kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Koulutusohjelman sisältö

Lähiopetus jakautuu kahteen osioon. Ensimmäinen kestää noin 30 päivää, jossa käydään läpi perusasioita. Toinen osa sisältää valinnaisia, syventäviä moduuleita. Työssäoppiminen alkaa perusosan jälkeen ja syventävät osat ovat osin vapaaehtoisia, riippuen koulutettavan sekä yhteistyöyrityksen tarpeista. Lähiopetusjaksolla käydään läpi projektiluontoisesti tyypillisen web-pohjaisen Full Stack -projektin osat ja toiminta.

Perusjaksossa käydään läpi tyypillisen RESTful-pohjaisen webapplikaation toiminta (MERN). Valittuina pääteknologioina ovat MongoDB, Express, React, Redux ja NodeJS. Lisäksi tulee mukaan apukirjastoja. Tarkoituksena on näitä teknologioita esimerkkinä käyttäen yleisellä tasolla käydä Full Stack -applikaation toimintaperiaatteet läpi. Käymme läpi:

 • REST -palvelujen toteutus
 • applikaation tilanhallinta frontendissä
 • tietoturvakysymyksiä
 • sessionhallinta yhdistettynä tietokantaan
 • käyttäjätietojen hallinta
 • applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä
 • sekä laajennuskysymykset kuten mahdolliset mobiiliasiakasohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook.

Perusosan aikana koulutettavat jaetaan 2-4 hengen ryhmiin ja toteuttavat Full Stack -projektin. Ryhmä toteuttaa koodin lisäksi dokumentoinnin sekä pienen manuaalin. Kaikki tuotettu materiaali tulee avoimeen gitiin (Github/Bitbucket) sekä esimerkkinä pilvipalveluun (Heroku/AWS/Azure).

Syventävät opetusjaksot ovat työssäoppimisen aikana käytäviä opetusjaksoja, jotka tukevat työssäoppimista. Aiheet määräytyvät koulutuksen aikana esille tulleiden tarpeiden mukaisesti.

Koulutettavilla on myös käytössään laajasisältöinen verkko-oppimisympäristö koko koulutuksen ajan

Esimerkkimoduuleja:

 • React Native
 • Angular
 • VueJS
 • Spring/JavaEE
 • Testausautomaatio
 • Projektinhallinta
 • DevOps
 • Data-analyysin perusteet
 • Pilvipalvelut (Azure/AWS/Google Cloud)

Työssäoppiminen

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden työssäoppimispaikan tarpeet. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com
040 578 2411

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
044 3388534 

Yhteistyössä

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: