fbpx

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus, Tampere

7 hyvää syytä hakea Full Stack -kehittäjän rekrytoivaan koulutusohjelmaan:
1. Saat tuoreet tiedot ja uusimmat työkalut käyttöösi
2. Käytössäsi on Opiframen kattava yhteystyökumppaniverkosto
3. Opiframen henkilöstökonsultit etsivät sinulle sopivan työssäoppimispaikan
4. Saat aikaa tutustua työnantajayritykseen ja sen toimintaympäristöön
5. Koulutuksen avulla ammatillinen itsetuntosi vahvistuu
6. Opiframella on laaja kouluttajaverkosto, jolla on monipuolinen osaaminen ohjelmistoalalta
7. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuasi sinulla on mahdollisuus työllistyä yritykseen

Haku päättyy: 13.03.2020
Koulutuksen kesto: 18.5.-10.11.2020

Koulutus kestää 120 päivää: 50 päivää opetusta (perusosa ja syventäviä moduuleita) ja 70 päivää työssäoppimista.

Koulutuspaikan osoite: Sairaalankatu 5-7, 33100 Tampere

Näin haet koulutukseen: 

  1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta (koulutusnro: 691086)

  2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: fullstacktre@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Näetkö itsesi tulevaisuudessa Full Stack -kehittäjänä?

Ohjelmistot ovat siirtyneet kovaa vauhtia verkkoon, jolloin frontend/backend -osaajien tarve kasvaa voimakkaasti. Ohjelma antaa osallistujille valmiudet web-palveluiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet web-palvelujen suunnittelemiseen, määrittelyyn, ylläpitoon sekä ymmärrys projektien johtamisesta, aikatauluttamisesta ja resurssien hallinnasta.

Opiframen Full Stack -kehittäjän rekrytoivan koulutusohjelman tavoitteena on päivittää kattavalla 50 päivän opetusjaksolla koulutettavien osaaminen yritysten vaatimalle tasolle nykyaikaisissa web-teknologioissa. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin.

Opetuksen aikana käydään läpi teoriaa käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Opetuksen rinnalla kulkee ryhmissä toteutettava työelämälähtöinen Full Stack -projekti.

Työssäoppimisen tarkoituksena on saada koulutettava ymmärtämään lähiopetuksessa opittujen teknologioiden rooli ja tarpeellisuus modernien web-applikaatioiden kehittämisessä.

Koulutuksen pääkohderyhmä on ensisijaisesti Pirkanmaan alueen työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt. Hakijalla voi olla taustalla joko ICT-alan koulutus tai alan kokemusta työkokemuksen tai harrastuneisuuden kautta. 

Opetuksen kieli on suomi / Teaching is in Finnish.

Yhteistyöyrityksemme ovat kertoneet arvostavansa kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Koulutuksessa mukana olevia yhteistyökumppaniyrityksiä ovat mm.  

  • Connecting Talents Oy
  • NotkiaIT
  • Sofia Digital
  • Cinia Oy
  • Elenium Oy
  • Husky Intelligence Oy
  • Surveypal Oy
  • Tecnotree
  • Geniem
  • Abako Oy
  • Mediasignal Group

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelman kesto on 6 kuukautta, sisältäen 50 päivää opetusta ja 70 päivää työssäoppimista. Ohjelma toteutuu opetuksen ja työssäoppimisen kautta yhteistyöyrityksessä tai -organisaatiossa.

Opetusjakso (50 päivää)

Opetusjaksolla käydään läpi projektiluontoisesti tyypillisen web-pohjaisen Full Stack -projektin osat ja toiminta. Kurssi aloitetaan JavaScript-kielen sekä HTML:n kertauksella.

Opetus jakautuu kahteen osioon. Ensimmäinen kestää 35 päivää, jossa käydään läpi perusasioita. Toinen osa jakautuu neljään kolmen päivän syventävään moduuliin. Työssäoppiminen alkaa perusosan jälkeen ja syventävät osat ovat osin vapaaehtoisia riippuen koulutettavan sekä yhteistyöyrityksen tarpeista.

1. Perusjakso (35 päivää)

Perusjaksossa käydään läpi tyypillisen RESTful-pohjaisen webapplikaation toiminta (MERN). Valittuina pääteknologioina ovat MongoDB, Express, React, Redux ja NodeJS. Lisäksi tulee mukaan apukirjastoja. Tarkoituksena on näitä teknologioita esimerkkinä käyttäen yleisellä tasolla käydä Full Stack -applikaation toimintaperiaatteet läpi.

Käymme läpi:

  • REST -palvelujen toteutus
  • applikaation tilanhallinta frontendissä
  • tietoturvakysymyksiä
  • sessionhallinta yhdistettynä tietokantaan
  • käyttäjätietojen hallinta
  • applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä
  • sekä laajennuskysymykset kuten mahdolliset mobiiliasiakasohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook.

Perusosan aikana koulutettavat ryhmittäytyvät 2-4 hengen ryhmiin ja toteuttavat Full Stack -projektin.

Esimerkki perusopetusviikosta:

  • kolme päivää teoriaopetusta pääkouluttajan johdolla (ma-ke)
  • ohjattu projektipäivä (to), jolloin teoria viedään käytäntöön
  • itsenäinen projektipäivä (pe), jossa koulutettavat toimivat omissa projektityöryhmissään.

Projektin aikana koulutettavat toteuttavat koodin lisäksi dokumentoinnin sekä pienen manuaalin. Kaikki tuotettu materiaali tulee avoimeen gitiin (github/bitbucket) sekä esimerkkinä pilvipalveluun (heroku/AWS/azure).

2. Syventävät opetusjaksot (15 päivää)

Syventävät opetusjaksot ovat työssäoppimisen aikana käytäviä valinnaisia opetusjaksoja, jotka tukevat työssäoppimista. Aiheet määräytyvät koulutuksen aikana esille tulleiden tarpeiden mukaisesti. Jos syventävä sisältö ei sovi koulutettavan työssäoppimissuunnitelmaan, voidaan näiden päivien aikana olla työssäoppimispaikalla.

Esimerkkejä opetusjaksoista:

  • React Native
  • Angular
  • VueJS
  • Java
  • Spring/JavaEE
  • Projektinhallinta
  • DevOps
  • Data-analyysin perusteet
  • Pilvipalvelut (Azure/AWS/Google Cloud)

Työssäoppimisjakso (70 päivää)

Opetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. 

Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden työssäoppimispaikan tarpeet.

Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Hakijat:

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
+35844 338 8534

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com

Yritykset – Tutustu koulutuksen yrityssivuun tai ota suoraan yhteyttä:

Jaana Valkola
jaana.valkola@opiframe.com
+358 40 777 0308

Yhteistyössä

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: