fbpx

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus, Uusimaa

Koulutuksen kesto: 120 päivää

Koulutusaika: 12.12.2023-12.6.2024

Koulutuksen lomajakso: 22.12.2023-2.1.2024

Haku päättyy: 10.11.2023

Koulutuspaikan osoite: Linnoitustie 3, 02600 Espoo, 4. krs

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta (koulutusnro 716671)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
fullstack@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

Näetkö itsesi tulevaisuudessa monipuolisten verkkopalveluiden web-kehittäjänä? Yritykset etsivät uusia osaajia. Hae koulutukseen nyt! Koulutukseen valitaan 14 Full Stack-kehittäjäksi koulutettavaa henkilöä. 

120 arkipäivää kestävä koulutus sisältää 40 päivän Full Stack -ohjelmointijakson, 10 päivää syventäviä jaksoja (tietoturva, tietokannat, Pilvipalvelut/PowerShell) sekä 70-80 päivää työssäoppimista yhteistyöyrityksessä. Full Stack -jaksolla tutustutaan myös tekoälyn hyödyntämiseen ohjelmoinnissa!

Koulutuksen tavoitteena on vastata yritysten tarpeisiin saada Full Stack -kehittäjiä, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin. Koulutusohjelma panostaa voimakkaasti osaamisesi kehittämiseen kattavalla 50 päivän lähiopetuksella, jossa koulutettavien osaaminen nostetaan rekrytointiin johtavalle tasolle.

Koulutus sisältää lähiopetusta Opiframen tiloissa Espoossa sekä yrityksessä tapahtuvan työssäoppimisjakson Koulutus on osallistujille maksutonta. Osallistujalle maksetaan koulutuksen ajalta (edellytysten täyttyessä) työttömyysetuutta, kulukorvaus sekä mahdollisesti myös työttömyysetuuden korotusosa.

Mitä hakijoilta odotetaan?

  • Soveltuvia opintoja alalta (esim. ohjelmointi, tietotekniikka, automaatio, elektroniikka) aiempaa ohjelmointikokemusta tai harrastuneisuuden kautta hankittua osaamista
  • Vahvaa kiinnostusta ja motivaatiota sekä alaa, että oman osaamisen kehittämistä kohtaan.
  • Koulutus soveltuu myös kohderyhmään kuuluville vastavalmistuneille. 

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Uudenmaan TE-toimiston ja kuntakokeilujen työttömät ja työttömyysuhan alaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat päivitystä tekniseen osaamiseensa ja ovat kiinnostuneita web-kehittäjän työtehtävistä. Olitpa sitten junior- tai senior -tason osaaja, on sinulla hyvät mahdollisuudet kehittyä koulutuksen ja työssäoppimisen kautta koulutusohjelman tukemana Full Stack -kehittäjäksi.

Opetus toteutetaan suomen kielellä, joten valittavilta edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Koulutettavalla on oltava valmius ymmärtää myös englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Koulutusohjelman sisältö

Full Stack -ohjelmointijakso (40 päivää)

Ohjelmointijakso keskittyy moderniin web-kehitykseen. Jakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-pohjaisen web-applikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express. Koulutettavat toteuttavat myös pienissä ryhmissä Full Stack -projektin.

Koulutuksessa hyödynnetään myös ohjelmointiin keskittyvää tekoälyä (Github Copilot) ja tutustutaan Chat GPT:n tarjoamiin mahdollisuuksiin ohjelmoinnissa. Koulutuksessa opit miten oikein käytettynä tekoäly toimii kuten pariohjelmoinnissa työpari, nopeuttaen ja tehostaen sovelluskehitystyötä. Moderni sovelluskehittäjä tarvitsee myös tekoälyosaamista.

Syventävät osiot (10 päivää)

Syventävät osiot jakautuvat tietoturvaan, tietokantoihin ja pilvipalveluihin/PowerShelliin. Tavoitteena on syventää ohjelmointijaksolla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti projektityön kautta hankittua osaamista. Syventävissä osioissa hyödynnetään Full Stack -jaksolla pienryhmissä toteutettuja projektitöitä.

  • Tietoturva: Kokonaisvaltaiselle ja nykyaikaiselle tietoturvallisuuden hallinnalle luodaan vahva osaamispohja teoriasisällöstä, joka viedään käytäntöön hands-on -tyyppisten harjoitusten kautta. Osio antaa hyvät valmiudet web-ympäristöjen tietoturvallisuuden hallintaan ja tietoturvatarkistuksien toteuttamiseen näissä.
  • Tietokannat: SQL on tehokas hallittu tietokanta, jota käytetään toiminnan kannalta tärkeissä sovelluksissa. Osiossa käydään läpi niin linkitys SQL-tietokannan tietoihin kuin myös tietojen tuominen SQL-tietokannasta.
  • Pilvipalvelut/PowerShell: Osiossa tutustutaan Azuren käyttöön, ominaisuuksiin ja sen tarjoamiin palveluihin. PowerShell -työkalulla opit hallinnoimaan komentoriviltä käsin, mikä tekee hallinnoinnista tehokkaampaa ja nopeampaa. PowerShellin avulla opit myös suorittamaan monimutkaisempia tehtäviä, kuten konfigurointia ja skriptien ajamista pilvipalveluissa.

Työssäoppimisjakso (70-80 päivää)

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään käytäntöön työssäoppimisjakson aikana. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan. Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää 24/7 huomioiden työssäoppimispaikan tarpeet.

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Otto Kiiskinen
otto.kiiskinen@opiframe.com
040 0164 450

Toivo Osei
toivo.osei@opiframe.com
040 758 2591

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: