fbpx

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus, Uusimaa

Koulutuksen kesto: 6 kuukautta

Koulutusaika: 21.4. – 14.10.2022

Koulutuksen lomajakso:  27.6. – 1.7.2022

Haku päättyy: 4.4.2022

Koulutuspaikan osoite: Linnoitustie 3, 02600 Espoo, 4. krs

Huom! Lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai kontaktiopetuksena verkossa.

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta (koulutusnro 705552)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
fullstack@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

Näetkö itsesi tulevaisuudessa Full Stack -ohjelmointitehtävissä? Yritykset etsivät uusia osaajia. Hae koulutukseen nyt! Koulutukseen valitaan 12 Full Stack-kehittäjäksi koulutettavaa henkilöä. 

6 kuukautta kestävä intensiivikoulutus sisältää 40 päivää kestävän ohjelmointijakson, sekä 10 päivää syventäviä jaksoja (UX/UI, Tietoturva, Pilvipalvelut ja Tietokannat). Koulutus sisältää 70-80 päivää työssäoppimista yhteistyöyrityksessä.

Ohjelmistot siirtyvät kovaa vauhtia verkkoon, jolloin yrityksillä on kasvanut voimakkaasti tarve osaajista, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. 

Koulutuksen tavoitteena on vastata yritysten tarpeisiin saada Full Stack -kehittäjiä, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin.

Koulutusohjelma panostaa voimakkaasti osaamisesi kehittämiseen kattavalla 40-50 päivän lähiopetuksella, jossa koulutettavien osaaminen nostetaan rekrytointiin johtavalle tasolle.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Uudenmaan alueen TE-palveluiden asiakkaat, joilla on koulutustarve, soveltuvuus alalle ja/tai tarve päivittää teknistä osaamistaan. Olitpa sitten senior- tai junior -tason osaaja, on sinulla hyvät mahdollisuudet kehittyä koulutuksen ja työssäoppimisen kautta koulutusohjelman tukemana Full Stack -kehittäjäksi.

Yhteistyöyrityksemme arvostavat kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Koulutusohjelman sisältö

Lähiopetuksen aikana käydään läpi teoriaa käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Opetuksen rinnalla kulkee ryhmissä toteutettava työelämälähtöinen Full Stack -projekti, jota laajennetaan erikoistumisjaksojen avulla. Työssäoppimisen tukee lähiopetuksessa opittujen taitojen viemisen käytännön osaamiseksi modernien web-applikaatioiden kehittämisessä.  

Opetus jakautuu kahteen osioon. Ensimmäinen eli Full Stack -jakso kestää 40 päivää. Toinen osa jakautuu neljään syventävään opetusjaksoon, joilla laajennetaan osaamista ohjelmointiin läheisesti kytkeytyvissä osioissa. Syventävät opetusjaksot ovat osin valinnaisia riippuen koulutettavan sekä yhteistyöyrityksen tarpeista.

Opetuskieli on suomi / Teaching is in Finnish. The level of Finnish language skills needed for the training is B1.1.

Opiskelijoilla on myös oltava valmius ymmärtää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Full Stack -jakso (40 päivää)

Jakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-poh­jaisen Web-applikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express (MERN).

Käymme läpi REST-palvelujen toteutusta, applikaation tilanhallinta frontendissä, tietoturva-kysymyksiä, session­hallinta yhdistettynä tietokantaan. Käyttäjätietojen hallin­ta, applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä. Laajennuskysymykset, kuten mahdolliset mobiiliasiaka­sohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook. 

Ohjelmointijakson aikana koulutettavat toteuttavat ryhmissä työelämälähtöisen Full Stack -projektin, jonka aikana koulutettavat toteuttavat koodin lisäksi dokumentoinnin sekä pienen manuaalin. Kaikki tuotettu materiaali tulee avoimeen gitiin (GitHub/Bitbucket) sekä esimerkkinä pilvipalveluun (Heroku/AWS/Azure).

Syventävät jaksot (10 päivää)

Syventävien jaksojen aiheita ovat DevOps, UX/UI, Tietoturva, Pilvipalvelut ja Tietokannat. Syventävien jaksojen tavoitteena on syventää ohjelmointijaksolla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti projektityön kautta hankittua osaamista.

Työssäoppimisjakso (70-80 päivää)

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden yhteistyöyrityksen ja koulutettavan tarpeet. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
044 3388534

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com
040 5782411 (soittoaika ma-to 13-16)

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: