fbpx

Sertifioidu Cloud Expertiksi -RekryKoulutus, Uusimaa

Koulutuksen kesto: 6 kuukautta

Koulutusaika: 21.6.-14.12.2023

Haku päättyy: 1.6.2023

Lomajakso ajalla: 16.-20.10.2023

Koulutuspaikan osoite: Linnoitustie 3, 02600 Espoo

Hakuaika on päättynyt!

Näin haet koulutukseen:
1. Täytä ensin koulutushakemus TE-palveluille tämän linkin kautta (koulutusnro 713853)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
cloud@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Videolla lisätietoja koulutuksesta:

Koulutuksestamme pidettiin TE-live, jossa toimitusjohtajamme vastasi koulutukseen liittyviin kysymyksiin. Voit käydä katsomassa TE-live tallenteen täältä: https://te-live.fi/lahetykset/nkAFDc3y-

Koulutuksen kuvaus

Käytännönläheinen ja projektinomainen Sertifioidu Cloud Expertiksi -RekryKoulutus antaa sinulle perusvalmiudet ja ymmärryksen siitä, kuinka pilvipalveluita hyödynnetään eri palveluiden toteuttamisessa. Koulutus jakautuu kahteen pääaihealueeseen: Azureen ja AWS:n. Näitä vahvistavat valinnaiset osuudet Google Cloud, Tietoturva, Tietokannat, PowerShell ja Palvelimet.

Koulutuksessa voit suorittaa arvostetun sertifikaatin omanvalintaisesti Azuresta, AWS:stä tai Google Cloudista (esim. Azure Administrator, AWS Certified Cloud Practitioner ja Google Associate Cloud Engineer). Ensimmäisen sertifikaattikokeen läpäisemällä sinulla on mahdollisuus suorittaa myös toinen valitsemasi sertifikaatti koulutuksen aikana.

Koulutus kestää 120 päivää, sisältäen 40-50 päivää opetusta ja noin 80 päivää työssäoppimista. Kattava ja intensiivinen opetusjakso takaa sen, että osaamisesi nousee yrityksen vaatimalle tasolle rekrytoinnissa. Saat tarvittavat tiedot ja taidot nykyisin käytössä olevien pilvipalveluiden hyödyntämiseen osana yrityksen palvelinarkkitehtuuria.

Opetus toteutetaan suomen kielellä, joten koulutukseen valittavilta edellytetään suomen kielen suullista taitoa. Koulutettavalla on oltava valmius ymmärtää myös englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Koulutuksen kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat, joilla on osaamista ICT-alasta koulutuksen, työkokemuksen tai harrastuneisuuden kautta.

Koulutusohjelmaan valitaan henkilöitä, jotka osoittavat haastattelutilanteessa vahvaa halua oman osaamisensa kehittämiseen. Yritykset hakevat henkilöitä, jotka näkevät itsensä tulevaisuudessa pilvipalveluiden asiantuntijana.

Koulutuksen tavoitteena on päivittää jo kokemusta omaavien koulutettavien osaaminen yritysten vaatimalle tasolle pilvipalveluissa. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutus tarjoaa syvällisen ymmärryksen pilvipalveluista ja niiden käytöstä, mukaan lukien pilvipalveluiden arkkitehtuuri, hallinta ja käyttöönotto. Osio jakautuu kahteen pääaihealueeseen: Azureen ja AWS:n. Lisäksi syventävät valinnaiset osuudet esim. Google Cloud, Tietoturva, Tietokannat, PowerShell ja Palvelimet.

Opintojaksojen rakenne toteutetaan siten, että ne antavat aiheesta hyvän perusosaamisen ja työkalut koulutettavien teknologioiden hyödyntämiseen. Opetusjakso valmistaa koulutettavat työssäoppimisjaksolle käytännönläheisesti teorian, esimerkkien ja harjoitusten avulla. Oppimista tapahtuu koko koulutuksen elinkaaren ajan.

1. Osio: Azure

Osiossa käydään läpi Azure-pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot sekä erilaiset tallennusmenetelmät. Isossa roolissa on myös Azuren identiteetin- ja pääsynhallinta. Tutkimme sovelluksen julkaisemista Azuren App Services -palveluiden avulla sekä SQL-tietokantojen käyttöönottoa palveluna. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä.

Aloitamme sekä SQL että NoSQL -tietokantojen (MongoDB) käyttöönotolla ja tarvittavien palvelimien rakentamisella. Käymme läpi tietokantojen hallinnan työkalut sekä niiden käyttöä erityisesti Microsoft SQL Serverillä. Lopuksi suunnittelemme SQL Server tietokannan tauluineen ja lisäämme tauluihin businesslogiikkaa käyttäen stored procedureja, triggereitä, käyttäjän funktioita ja näyttöjä.

Kattava paketti Azuren tietoturvaominaisuuksista ja pääasiallisen työkalun, Azure Security Centerin, mahdollisuuksista. Erillisinä kokonaisuuksina ovat niin identiteetinhallinta, uhkien minimointi, uhkiin vastaaminen ja tietoturvakäytännöt. Uutena elementtinä tulee mukaan Azure Sentinel, joka on uusi, tekoälypohjainen SIEM (Security Incident and Event Management) -toteutus tietoturvan keskitettyyn valvontaan.

M365 on Azuren SaaS-palvelu, joten se nivoutuu saumattomasti Azure-osion sisältöihin. Osiossa lähestytään tuotetta ylläpitäjän näkökulmasta, joten keskitymme pääasiassa palveluihin kuten Exchangeen ja SharePointiin hallinnan kannalta. Muita aiheita ovat mm. ryhmätyöpalvelut, joiden ytimessä toimivat Teams ja OneDrive. Tällainen ryhmätyöalusta tarvitsee myös tarkasti määritellyt tietoturva-ominaisuudet ja niitä käymme läpi joka osiossa. Harjoitukset syventävät näkemystä M365 -paketin ominaisuuksista ja käyttökohteista.

Azuren tarjoamat mahdollisuudet IoT-laitteiden datan tiedonkeruuseen, sen jatkokäsittelyyn ja hyödyntämiseen. Tutkimme IoT-ratkaisuja kahdesta eri näkökulmasta, SaaS-palveluna saatavasta Azure IoT Centralin kannalta ja toisaalta Azure IoT Hub -konseptia, joka vaatii enemmän konfigurointia, mutta tarjoaa enemmän mahdollisuuksia.

2. Osio: AWS

AWS palveluiden käyttöönotto. Tutustuminen AWS Server Migration ja AWS Database Migration Service palveluihin. Tällä harjoittelemme tyypillisten työkuormien siirtoa AWS-pilvipalveluihin asiakkaan omilta palvelimilta sekä massiivista tiedostonsiirtoa AWS Snowball & AWS Snowmobile palveluilla.

Käymme läpi kaikkien IT-asiantuntijoiden tarvitsemat perusteet virtuaalikoneiden pystytykseen, ylläpitoon ja muutosten hallintaan AWS-palvelussa. Tutustumme EC2-, EC2 Autoscaling, Lightsail- ja Elastic Beanstalk palveluihin, joilla rakennetaan vikasietoinen ja skaalautuva pilvi-infrastruktuuri yrityskäyttöön.

Perinteisissä konesaleissa laskentatehoa ja kapasiteettia joudutaan ostamaan varalle ja varautumaan mahdollisiin piikkikuormiin, joten suurimman osan ajasta kallis hankittu rauta odottaa käyttäjäänsä. AWS-pilvipalveluiden levypalveluiden, kuten Amazon Simple Storage Service (S3) ja Glacier, palvelimien levypalveluiden (EFS) sekä tietokantapalveluiden (RDS ja SimpleDB) elastisuus ja palveluiden joustavuus pienistä käyttäjämääristä isojen massojen yhtäaikaisiin transaktioihin mahdollistaa palveluiden kustannustehokkaan kehittämisen.

AWS Workspaces on Windows 10 -pohjainen työasema, joka on käytössä aina, kun sitä tarvitaan ja kustannuksia tulee vain työaseman käytöstä. Opettelemme virtuaalisen työasemainfran luomista yrityskäyttöön, miten sen käyttö onnistuu helposti Chrome- ja Firefox-selaimilla ja kuinka yritys voi sen avulla pienentää IT-menoja vakioiden samalla työasemainfrastruktuuria.

Aliverkot ja VPN-yhteydet (VPC ja VPN): Opettelemme rajoittamaan pääsyn palvelimiin ja palveluihin esimerkiksi vain yrityksen verkosta. Avainpohjainen kirjautuminen ja edullisten nimipalveluiden (Route 53) käyttöönotto lisäominaisuuksineen. Load Balancing, CloudFront: asiantuntijan hallitsema kuormantasaus ja korkean saatavuuden palvelut. CloudWatch valvontapalvelu. AWS GuardDuty: Lokien hallinta ja reagointi tietoturvapoikkeamiin. Miten palveluita voi tarjota useilta saatavuusalueilta ja mietimme valmiiksi mitä tehdä, kun palvelu ei toimi oikein.

Kriittinen osa AWS-pilvipalveluiden tietoturvaa on Identiteetin ja pääsynhallinta (IAM). Otamme käyttöön käyttäjäkohtaiset tunnukset ja käyttöoikeudet (IAM), joilla opimme rajoittamaan käyttöä esimerkiksi palvelu- tai tunniste-kohtaisesti. Harjoittelemme kaksivaiheisen kirjautumisen aktivointia ja opettelemme, miten varmistukset, palautuminen ja arkistointi hoidetaan AWS-pilvessä. Opit hallitsemaan myös SSL-sertifikaattien hallinnan, palveluiden auditoinnin (CloudWatch), Cloud Single Sign-on palveluiden käyttöä. Käymme läpi miten Amazon Macie palvelua voi hyödyntää AWS:ään tallennetun tiedon automaattisessa luokittelussa ja suojauksessa.

AWS-palveluista löytyy DevOpsia tukemaan CloudFormation, Lambda, OpsWorks, Elastic BeanStalk, Amazon Elastic Container Service ja CodeDeploy -palvelut. Kaikki tarjoavat toisiinsa yhdistettävissä olevia huippumoderneja ratkaisuja organisaatioiden ohjelmistokehityksen tarpeisiin.

Työssäoppimisjakso

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Otto Kiiskinen
otto.kiiskinen@opiframe.com
0400 164 450

Toivo Osei
toivo.osei@opiframe.com
040 758 2591

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: