fbpx

OpiKoodia-koulutus, Oulu


Koulutuksen kesto: 80 päivää (4kk)

Koulutus alkaa: 10.8.2022

Haku päättyy: 18.07.2022

Koulutuspaikan osoite: Rautatienkatu 81, 90400 Oulu

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta (koulutusnro 706809)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
opikoodia@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan yrityksillä on tarve rekrytoida ohjelmoinnin osaajia. OpiKoodia koulutus vastaa tähän tarpeeseen. OpiKoodia-koulutuksen tavoitteena on kehittää perusohjelmoinnin osaamista vastaamaan tämän hetken osaamisvaatimuksia ja siten mahdollistaa polun alan työtehtäviin. Koulutuksen tavoite on nostaa koulutettavien osaaminen sille tasolle, että hakijat voivat työllistyä joko suoraan tai esimerkiksi RekryKoulutuksen avulla.

Koulutuksessa saat myös rakennettua itsellesi Portfolion koulutuksessa tehtävän projektityön kautta. Koulutus antaa eväät ohjelmoinnin perusosaamisen lisäksi, myös laiteohjaukseen (Internet of Things) sekä web-ohjelmointiin (Full Stack). Koulutettavat tekevät myös tiimeissä projektityön, joka toimii myös jatkossa heidän työnäytteenään yrityksille

Lisätiedot

Koulutus kestää 80 päivää sisältäen lähiopetusta 36 päivää, kontaktiopetusta 20 päivää ja etäopetusta 24 päivää.

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja kuntakokeilujen työttömät ja työttömyysuhan alaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat päivitystä tekniseen osaamiseensa. Hakijoilta toivotaan soveltuvaa tutkintoa (esim. IT-ala, ohjelmointi, tietotekniikka, automaatio, elektroniikka) tai kiinnostusta alaan. Lisäksi hakijoilta edellytetään vahvaa kiinnostusta ja motivaatiota koulutusta kohtaan. Koulutus soveltuu myös kohderyhmään kuuluville vastavalmistuneille ja työkokemusta omaamille hakijoille, joilla on tarve päivittää osaamistaan. Koulutus soveltuu myös alanvaihtajille, jotka hakevat uutta suuntaa uralleen.

Sisältö

Koulutuksessa keskiössä on perusohjelmoinnin opetus. Pääkielinä ovat Python ja MERN-Stack (MongoDB, Express, React ja NodeJS).

Python on tulkattava ohjelmointikieli, jolla on yksinkertainen syntaksi ja korkean tason tietorakenteet. Kurssilla käytetään Pythonia verkkosivustojen ohjelmointiin sekä pythonin ajoon palvelimessa (WGSI) sekä tietokantojen käsittelyyn käytössä olevien rajapintojen kautta. Koulutuksessa käydään läpi Pythonin lisäksi muun muassa SQL-kieli sitä käyttävine SQL-tietokantoineen (MySQL) sekä verkko-ohjelmoinnissa Suomessa hyvin yleisesti käytettävät kirjastot

Toinen koulutuksen pääaihe on Full Stack kehitystyö, joka perustuu MERN-Stackiin. Sitä käytetään laajasti esimerkiksi web-verkkopalveluiden kehittämisessä. Front-end-ohjelmoinnissa käytetään JavaScriptiä ja Reactia ja Backend-ohjelmoinnissa (Node.JS/JQuerya.
Myös työnhakuvalmennus on osa koulutusta. Koulutettavien CV ja työnhakuvalmiudet päivitetään.

Keskiössä on myös 2-4 hengen ryhmissä (tiimeissä) toteutettava projektityö, joka etenee limittäin opetuksen kanssa koko koulutuksen ajan. Toteutettava työnäyte sisältää selainkäyttöliittymän, palvelimen ja tietovaraston. Projekti on iso osa koulutettaville rakennettavaa portfoliota. Toteutettavat työt ovat nykyaikaisia Web-sovelluksia, jotka sisältävät selainkäyttöliittymän, palvelimen ja tietovaraston. Lisäksi toteutukseen kuuluu kattava dokumentaatio itse projektista ja sen toteutuksesta.

Koulutettavilla on käytössään myös laaja Full Stack verkko-oppimisympäristö 24/7 koko koulutuksen ajan. Alustalla voi opiskella ja syventää osaamista jo opittujen teknologioiden osalta, sekä opiskelemalla myös uusia saman alueen teknologioita oman kiinnostuksen mukaisesti

Opetuskieli on suomi / Teaching is in Finnish. The level of Finnish language skills needed for the training is B1.1.

Opiskelijoilla on myös oltava valmius ymmärtää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Lisätietoja koulutuksesta antavat:

Jussi Riihijärvi
jussi.riihijarvi@opiframe.com
040 158 8060

Ilona Mannelin
ilona.mannelin@opiframe.com
040 124 1822

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: