fbpx

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus / Espoo

Ovatko ohjelmointitaidot ajantasalla? Paranna työllistymismahdollisuuksiasi ja hae Full Stack -kehittäjän RekryKoulutukseen!

Koulutus antaa hyvän perusymmärryksen uusimmista, juuri pinnalla olevista teknologioista sekä työkalut niiden hyödyntämiseen.

Hakemuksia käydään läpi viikoittain ja sopivia hakijoita haastatellaan jo hakuaikana, joten kannattaa hakea pian!

Koulutuksen kohderyhmä on TE-toimiston asiakkaat.

Milloin: 24.9.2019 – 24.3.2020

Kesto: 120 päivää, sisältäen 50 päivää lähiopetusta ja 70 päivää työssäoppimista.

Koulutuspaikan osoite: Lars Sonckin kaari 14, Espoo

Koulutuksen kuvaus ja tavoite

Näetkö itsesi tulevaisuudessa Full Stack -osaajana? Tämän koulutusohjelman avulla kehität osaamistasi ja sinusta voi kasvaa kovan luokan ammattilainen!

Opiframen Full Stack -kehittäjän RekryKoulutuksen tavoitteena on päivittää kattavalla 50 päivän lähiopetusjaksolla koulutettavien osaaminen yritysten vaatimalle tasolle nykyaikaisissa web-teknologioissa. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin. 

Lähiopetuksen aikana käydään läpi teoriaa käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Lähiopetuksen aiheita ovat muun muassa:

 • Frontend: React ja React ekosysteemi, Angularin perusteet
 • Backend: NodeJS, Express ja Node-ekosysteemi
 • Tietokannat: MongoDB sekä paikallisesti, että pilvipalveluna
 • Pilvipalvelut: mm. Azure/AWS-ympäristö
 • Muut: REST -käytäntö ja teoria, tietoturva web-applikaatioissa, käyttäjien hallinta sekä applikaation tilan hallinta.

Työssäoppimisen tarkoituksena on saada koulutettava ymmärtämään lähiopetuksessa opittujen teknologioiden rooli ja tarpeellisuus modernien web-applikaatioiden kehittämisessä.

Lisäksi koulutettava vahvistaa omaa osaamistaan kouluttajan tietoiskuilla ja verkko-oppimisympäristön avulla. Kouluttajat seuraavat oppimisen kehitystä tapaamisilla ja verkkotapaamisilla. 

Koulutuksen pääkohderyhmä on ensisijaisesti Uudenmaan alueen työttömät ja työttömyysuhan alaiset henkilöt.

Yhteistyöyrityksemme ovat kertoneet arvostavansa kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelman kesto on 6 kuukautta, sisältäen 50 päivää lähiopetusta ja 70 päivää työssäoppimista. Ohjelma toteutuu opetuksen ja työssäoppimisen kautta yhteistyöyrityksessä tai -organisaatiossa.

Lähiopetusjakso

Opetusjakso alkaa nykyisten web-teknologioiden perusteista:

 • HTML sekä javascript-kielien kertaus
 • React frontend-ympäristön perusteet, jonka jälkeen tutustutaan backend-ohjelmointiin NodeJS ja Express-ympäristöissä. Nämä ovat erittäin laajassa ammattilaiskäytössä alan yrityksissä.
 • Perusosaan kuuluu lisäksi MongoDB NoSQL tietokantojen perusteet sekä Azure/AWS-pilvipalveluiden käyttö ja ylläpito.

Koulutuksen edetessä, kun oppilaiden osaaminen näistä teknologioista kehittyy, keskitytään enemmän eri osien yhteiseen toimintaan kuten

 • REST-rajapintoihin
 • Käyttäjien hallintaan
 • Applikaation tilan hallintaan
 • Applikaation arkkitehtuuriin pilvipalveluissa
 • Tietoturvaan sekä kaikkeen muuhun mitä tarvitaan toimivien modernien web-applikaatioiden tekemiseen perusosaamisen lisäksi

Lähiopetuksen aikana oppilaat tekevät pienen, mutta ammattilaistasoisen projektityön yhteistyössä kouluttajien kanssa.

Työssäoppimisjakso

Kahden kuukauden tiiviin koulutusjakson jälkeen siirrytään työssäoppimiseen, jossa lähiopetusosuudella opitut asiat kristalloituvat käytännön osaamiseksi. Tätä tukemaan koulutettaville tarjotaan tietoiskutyyppisesti kolmen päivän koulutusmoduuleja eri aihealueista, jotka liittyvät web-ohjelmointiin. Nämä tietoiskut voivat sisältää myös erityisesti yritysten pyytämiä aihealueita.

Lisäksi oppilaille tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää myös omatoimisesti työssäoppimispaikan tarpeet huomioiden. Tämä ympäristö päivittää aktiivisesti sisältöään kirjastoissa ja ympäristöissä tapahtuvien muutosten kanssa. 

Yhteistyössä

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: