fbpx

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus, Uusimaa

Koulutuksen kesto: 6 kuukautta

Koulutusaika: 28.9.2022 – 24.3.2023

Koulutuksen lomajakso: 23.-30.12.2022

Haku päättyy: 25.08.2022

Koulutuspaikan osoite: Linnoitustie 3, 02600 Espoo, 4. krs

Huom! Lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai kontaktiopetuksena verkossa.

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta (koulutusnro 708347)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
fullstack@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

Näetkö itsesi tulevaisuudessa Full Stack -ohjelmointitehtävissä? Yritykset etsivät uusia osaajia. Hae koulutukseen nyt! Koulutukseen valitaan 12 Full Stack-kehittäjäksi koulutettavaa henkilöä. 

6 kuukautta kestävä intensiivikoulutus sisältää 40 päivää kestävän ohjelmointijakson, sekä 15 päivää syventäviä jaksoja (UX/UI, Tietoturva, Pilvipalvelut ja Tietokannat). Koulutus sisältää 65-80 päivää työssäoppimista yhteistyöyrityksessä.

Ohjelmistot siirtyvät kovaa vauhtia verkkoon, jolloin yrityksillä on kasvanut voimakkaasti tarve osaajista, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. 

Koulutuksen tavoitteena on vastata yritysten tarpeisiin saada Full Stack -kehittäjiä, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin.

Koulutusohjelma panostaa voimakkaasti osaamisesi kehittämiseen kattavalla 40-55 päivän lähiopetuksella, jossa koulutettavien osaaminen nostetaan rekrytointiin johtavalle tasolle.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Uudenmaan alueen TE-palveluiden asiakkaat, joilla on koulutustarve, soveltuvuus alalle ja/tai tarve päivittää teknistä osaamistaan. Olitpa sitten senior- tai junior -tason osaaja, on sinulla hyvät mahdollisuudet kehittyä koulutuksen ja työssäoppimisen kautta koulutusohjelman tukemana Full Stack -kehittäjäksi.

Yhteistyöyrityksemme arvostavat kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Opetus toteutetaan suomen kielellä, joten valittavilta edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (B1.1). Lisäksi opiskelijalla on oltava valmius ymmärtää myös englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Koulutusohjelman sisältö 

Full Stack -ohjelmointijakso (40 päivää) keskittyy moderniin web-kehitykseen. Jakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-pohjaisen web-applikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express. Lisäksi koulutettavat toteuttavat pienissä ryhmissä Full Stack -projektin. Mukana myös Scrum-tiimityöskentely ja Git-versionhallinta.

Syventävät osiot (15 päivää) jakautuvat UX:ään, pilvipalveluihin, tietokantoihin ja tietoturvaan. Tavoitteena on syventää ohjelmointijaksolla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti projektityön kautta hankittua osaamista. Syventävissä osioissa hyödynnetään Full Stack -jaksolla pienryhmissä toteutettuja projektitöitä.

  • UX/UI: moduulissa käydään läpi UX-suunnittelun ja käytettävyyden “hyvät käytännöt” ja palveluiden eri osa-alueiden ryhmittäminen loogisesti, sekä useiden näkymien ja vaiheiden toimintojen suunnittelu
  • Tietoturva: Kokonaisvaltaiselle ja nykyaikaiselle tietoturvallisuuden­hallinalle luodaan vahva osaamispohja teoriasisällöstä, joka viedään käytäntöön hands-on -harjoitusten kautta. Osio antaa hyvät valmiudet web-ympäristöjen tietoturvallisuuden hallintaan ja tietoturvatarkistuksien toteuttamiseen näissä.
  • Pilvipalvelut: Osiossa tutustutaan Azuren käyttöön, ominaisuuksiin sen tarjoamiin palveluihin
  • Tietokannat: SQL on tehokas hallittu tietokanta, jota käytetään toiminnan kannalta tärkeissä sovelluksissa. Osiossa käydään läpi niin linkitys SQL-tietokannan tietoihin kuin myös tietojen tuominen SQL-tietokannasta.

Koulutusohjelma toteutetaan ajalla 28.9.2022 – 24.3.2023. Ohjelmaan sisältyy lomajakso (23. – 30.12.2022). Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen lähiopetusta kouluttajan tiloissa sekä kontaktiopetusta verkossa. Koulutus on osallistujille maksutonta. Osallistujalle maksetaan koulutuksen ajalta (edellytysten täyttyessä) työttömyysetuutta, kulukorvaus sekä mahdollisesti myös työttömyysetuuden korotusosa.

Työssäoppimisjakso (65-80 päivää)

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden yhteistyöyrityksen ja koulutettavan tarpeet. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Jyrki Hovivuori (8.8.2022 alkaen)
jyrki.hovivuori@opiframe.com
044 3388 534

Otto Kiiskinen (ajalla 11.7. – 5.8.2022)
otto.kiiskinen@opiframe.com
040 0164 450

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: