fbpx

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus, Turku (Hakuaikaa jatkettu!)

Kesto: 6.5 kuukautta

Koulutus alkaa: 04.05.2022

Hakuaikaa jatkettu: 20.04.2022 asti!

Koulutuspaikan osoite: Turku, tarkempi osoite selviää myöhemmin!

Huom! Lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai kontaktiopetuksena verkossa.

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta 
(koulutusnro 705874)


2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
fullstack.vs@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Tule kuulemaan lisää koulutuksesta ja työnantajista! TE-Live tallenteen pääset katsomaan täältä: https://www.youtube.com/watch?v=hyvGL-uNvUg

Koulutuksen kuvaus

Näetkö itsesi tulevaisuudessa web-ohjelmointitehtävissä? Yritykset etsivät uusia osaajia. Hae koulutukseen nyt! Koulutukseen valitaan 11 web-kehittäjäksi koulutettavaa henkilöä.

6,5 kuukautta kestävä koulutus sisältää 35 päivää kestävän perusjakson, 15 päivää syventäviä jaksoja (UX/UI, Tietoturva, Tietokannat, Pilvipalvelut) ja 80 päivää työssäoppimista yhteistyöyrityksessä.

Ohjelmistot siirtyvät kovaa vauhtia verkkoon, jolloin yrityksillä on kasvanut voimakkaasti tarve osaajista, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. 

Koulutuksen tavoitteena on vastata yritysten tarpeisiin saada web-kehittäjiä, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin. Koulutusohjelma panostaa voimakkaasti osaamisesi kehittämiseen kattavalla 50 päivän lähiopetuksella, jossa koulutettavien osaaminen nostetaan rekrytointiin johtavalle tasolle.

Koulutuksen kohderyhmänä on ensisijaisesti Varsinais-Suomen TE-toimiston ja kuntakokeilujen työttömät ja työttömyysuhan alaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat työllistyäkseen päivitystä tekniseen osaamiseensa.

Hakijoilta toivotaan soveltuvaa tutkintoa (esim. IT-ala, ohjelmointi, tietotekniikka, automaatio, elektroniikka) tai alan työkokemusta. Lisäksi hakijoilta edellytetään vahvaa kiinnostusta ja motivaatiota alaa sekä koulutusta kohtaan. Koulutus soveltuu myös kohderyhmään kuuluville vastavalmistuneille. Yhteistyöyritykset painottavat valinnoissaan kokemusta/osaamista, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta.

Opetus toteutetaan Suomen kielellä. Suomen kielen kielitaitovaatimus koulutukseen on B1.1. Opiskelijoilla on oltava valmius myös ymmärtää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Koulutusohjelman sisältö

Opetuksen aikana käydään läpi teoriaa käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Opetuksen rinnalla kulkee ryhmissä toteutettava työelämälähtöinen Full Stack -projekti, jota laajennetaan erikoistumisjaksojen avulla. Työssäoppimisen tukee opetuksessa opittujen taitojen viemisen käytännön osaamiseksi modernien web-applikaatioiden kehittämisessä.  

Opetus jakautuu kahteen osioon. Ensimmäinen eli perusjakso kestää 35 päivää. Toinen osa jakautuu neljään syventävään opetusjaksoon, joilla laajennetaan osaamista ohjelmointiin läheisesti kytkeytyvissä osioissa. Syventävät opetusjaksot ovat osin valinnaisia riippuen koulutettavan sekä yhteistyöyrityksen tarpeista.

Perusjakso (35 päivää)

Perusjakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-poh­jaisen webapplikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express. Mukana myös Scrum-tiimityöskentely ja Git-versionhallinta

Käymme läpi REST-palvelujen toteutusta, applikaation tilanhallinta frontendissä, tietoturva-kysymyksiä, session­hallinta yhdistettynä tietokantaan, käyttäjätietojen hallin­ta, applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä, sekä laajennuskysymykset kuten mahdolliset mobiiliasiaka­sohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook. 

Perusjakson aikana koulutettavat toteuttavat ryhmissä työelämälähtöisen Full Stack -projektin, jonka aikana koulutettavat toteuttavat koodin lisäksi dokumentoinnin sekä pienen manuaalin. Kaikki tuotettu materiaali tulee avoimeen gitiin (GitHub/Bitbucket) sekä esimerkkinä pilvipalveluun (Heroku/AWS/Azure).

Syventävät jaksot (15 päivää)

Syventävien jaksojen aiheta ovat Tietokannat, UX/UI, pilvipalvelut ja tietoturva. Syventävien jaksojen tavoitteena on syventää perusjaksolla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti projektityön kautta hankittua osaamista.

Työssäoppimisjakso (80 päivää)

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden yhteystyöyrityksen ja koulutettavan tarpeet. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää 24/7 huomioiden työssäoppimispaikan tarpeet.

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Olli Ikonen
olli.ikonen@opiframe.com
040 758 2591

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com
040 578 2411 (Soittoaika ma-pe 14-16).

Yhteistyössä

TE-palvelut logo