fbpx

B2B Sales Specialist – RekryKoulutus, Espoo

Asiakaskohtaamisen ammattilaiseksi teknologia-alalle

7 hyvää syytä hakea B2B Sales Specialistin rekrytoivaan koulutusohjelmaan:
1. Saat tuoreet tiedot ja uusimmat työkalut käyttöösi
2. Käytössäsi on Opiframen kattava yhteystyökumppaniverkosto
3. Opiframen henkilöstökonsultit etsivät sinulle sopivan työssäoppimispaikan
4. Saat aikaa tutustua työnantajayritykseen ja sen toimintaympäristöön
5. Koulutuksen avulla ammatillinen itsetuntosi vahvistuu
6. Opiframella on laaja kouluttajaverkosto, jolla on monipuolinen osaaminen asiakasrajapinnassa työskentelystä
7. Koulutuksen hyväksytysti suoritettuasi sinulla on mahdollisuus työllistyä yritykseen

Koulutuksen ajankohta: 16.12.2019 – 18.6.2020

Kesto: 6 kuukautta, sisältäen lähiopetusta ja työssäoppimista

Koulutuspaikan osoite: Lars Sonckin kaari 14,
02600 Espoo

Koulutuksen kuvaus

Kiinnostaako näköalapaikka uusien teknologioiden parissa? Jos vastaat kyllä, hae mukaan B2B Sales Specialist -rekrytoivaan koulutusohjelmaan!

Uudenmaan yritykset etsivät alalle uusia asiantuntijoita asiakasrajapintaan luomaan ratkaisuja teknologia- ja datakeskeisiin alustapalveluihin, jotka parantavat yrityksen kilpailukykyä markkinoilla.

Koulutusohjelma tarjoaa osallistujille mahdollisuuden päästä tutustumaan yritysten tällä hetkellä käytetyimpiin teknologioihin ja työkaluihin. Osaamisen kehittymisen myötä viet tästä syntyvää kaupallista lisäarvoa asiakasyritysten liiketoimintaan, jonka tavoite on parantaa asiakkaan kilpailukykyä ja vahvistaa sitä markkinoilla.

Koulutusohjelman kesto on 6 kuukautta; 38 lähiopetus- ja 82 työssäoppimispäivää. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena. Osaamisen kehittyminen tapahtuu lähiopetuksen ja työssäoppimisen avulla, jossa substanssiosaamisen kehittymisestä vastaa Opiframe Oy ja operatiivisen osaamisen kehittymisestä yhteistyöyritys tai -organisaatio.

Kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka näkevät itsensä tulevaisuuden näköalapaikoilla, luomassa asiakasyrityksiin liiketoiminnallista lisäarvoa uusia teknologioita hyödyntäen. Olet myös kiinnostunut alalla työskentelystä ja sovellut alan koulutukseen. Sinulla voi olla kokemusta koulutuksen tai työkokemuksen kautta esimerkiksi

 • ICT-alasta
 • alustapalveluista
 • tai teknologiateollisuudesta

Lisäksi hakijoiksi soveltuvat ne hakijat, jotka voivat hyödyntää toimiala- tai tuoteosaamistaan asiantuntijatehtävissä asiakasrajapinnassa joko kotimarkkinoilla tai kansainvälisessä kaupassa.

Suomen ja englannin kielien lisäksi muu kielitaito katsotaan eduksi

Hae rohkeasti mukaan koulutukseen!

Koulutuksen tavoite

Rekrytoivan koulutusohjelman tavoite on koulutettavien osaamisen kehittäminen siten, että he pystyvät toimimaan asiantuntijana yrityksessä, tarjoten vaihtoehtoisia teknologiaratkaisuja asiakasyrityksiin esim. modernien datakeskeisten alustapalveluiden ratkaisut. Tavoitteena on, että jo alalta kokemusta saaneet oppivat hyödyntämään asiakaskohtaamisessa uusimpia työkaluja ja käytössä olevia teknologiota mutta myös vastavalmistuneet löytävät polun työllistyä oman alansa avoimiin paikkoihin.

Opetusjaksot on rakennettu siten, että kukin opetettava jakso antaa hyvän kokonaisymmärryksen tämän päivän asiakaskohtaamisesta, jossa yrityksen antama palvelulupaus lunastetaan ja asiakaskokemuksella parannetaan palvelulaatua merkittävästi.

Asiakaskohtaamiseen liittyvän psykologisen perusymmärryksen lisäksi koulutusohjelma antaa koulutettavien käyttöön uusimmat työkalut ja teknologiat, joita voi hyödyntää asiakaskohtaamisessa. Lähiopetusjakson aikana saatu käytännönläheinen teoreettinen opetus nivotaan luontevasti yhteen työssäoppimisjakson aikana.

Kouluttajat seuraavat oppimisen kehitystä lähi- ja verkkotapaamisin. Oppimista tapahtuu koko koulutuksen elinkaaren aikana. Tavoitteena on, että koulutettavien osaaminen kehittyy koulutuksen aikana rekrytoinnin edellyttämälle tasolle.

Koulutusohjelman sisältö

Lähiopetuksen aikana käydään läpi ratkaisukeskeiseen asiakaskohtaamiseen liittyviä aiheialueita, kuten:

 • Asiakkuusstrategia
 • Asiakaskohtaamisen vaiheet
 • Asiakasvuorovaikutuksen rakentaminen ja syventäminen
 • Ihmisten ja asiakkuuksien johtaminen menestyvässä organisaatiossa
 • Asiakaskohtaamisen haasteet ja argumentointi
 • Digitaalinen markkinointi monikanavaisessa toimintaympäristössä
 • Asiakkuuksien johtaminen monikanavaisuuden näkökulmasta
 • B2B-asiakaskohtaaminen
 • Tuotekehityksen merkitys asiakaskohtaamisessa
 • Lisäarvon tuottaminen asiakaskohtaamisessa
 • Luottamuksen herättäminen
 • Neuvottelu- ja esiintymistaidot myyntitapahtumassa
 • Asiakashallintajärjestelmän käyttö
 • Teknologiakatsauksia

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
+35844 338 8534

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com
+35840 578 2411

TE-toimiston yhteyshenkilö:

Mira Piironen
mira.piironen@te-toimisto.fi
0295041016

Yhteistyössä

TE-palvelut logo
ELY-keskus logo

Leave a Comment