fbpx

Kyberturvallisuus rekrykoulutus

  • Koulutamme kyberturvallisuusosaajia!
  • Koulutus alkaa kesäkuussa 2022 Espoossa.
  • Kustannus n. 750-850€/kk/hlö.
  • Koulutus kestää 6 kuukautta, sisältäen noin 40-50 koulutus ja 70- 80 työssäoppimispäivää riippuen koulutettavan ja yrityksen tarpeista.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä!

Yhteydenotto ei sido eikä velvoita yritystä mihinkään, eikä tästä muodostu yritykselle mitään kustannuksia!

Mitä koulutusohjelma sisältää?

Kyberturvallisuuden ja tietosuojan hallinta ovat keskeisimmät tekijät rakentamaan käyttövarmaa turvallista liiketoimintaa. Digitalisaation myötä kyberturvallisuuden rooli on entisestään kasvanut ja turvallisuuden kokonaisvaltainen huomioinen on käytännössä yritysten elinehto. 

Kyberturvallisuus-koulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville riittävät tiedot ja taidot kyberturvallisuuden eri osa-alueista. Intensiivikoulutus antaa valmiudet suorittaa CompTIA Security+ sertifikaatin (Opiframen kustantamana), sekä erinomaiset valmiudet ymmärtää tietoturvallisuutta kokonaisvaltaisesti. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa osallistujan tietoturvaosaaminen vastaamaan työmarkkinatarpeita ja vaatimuksia. 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti TE-toimiston ICT-alalla toimineet henkilöasiakkaat, jotka soveltuvat alan koulutukseen ja työtehtäviin. 

Mitä koulutettava saa koulutuksesta?

Koulutus antaa hyvät käytäntöön pohjautuvan osaamisen tieto- ja kyberturvallisuuden kokonaisvaltaiseen hallintaan. Hallinnolliseen ja tekniseen tietoturvallisuuteen perehdytään käytännön harjoitusten ja todellisten esimerkkien avulla. Käytännön hands-on -harjoitukset toteutetaan koulutusta varten perustetussa yritysympäristössä. Ympäristössä päästään opettelemaan sekä viemään käytäntöön riskienhallintaa oikeilla ratkaisuilla ja testausmenetelmillä.

Koulutettavat saavat kattavat valmiudet tietoturva näkökulmasta analysoida, diagnosoida ja ratkaista verkkoon / verkkolaitteisiin, tietoturvaan, pilvipalveluihin, päätelaitteisiin ja palvelimiin kohdistuvia vika-, palvelu- sekä muutospyyntöjä. Koulutuksen sisältö eri osa-alueineen toteutetaan samassa hybridiympäristössä (Cloud / On-premise), jotta osa-alueista muodostuu yksi kokonaisuus, joka simuloi tosimaailman ympäristöä moderneilla “best practise” käytänteineen.

Koulutus etenee johdonmukaisesti tietoturvaan sekä lainsäädäntöön keskittyen parhaita käytäntöjä noudattaen, aivan niin kuin kyseessä olisi uuden todellisen yrityksen ICT- toimintaympäristön pystyttäminen.

Koulutusohjelman sisältö

Tietoturva-osuus

Tietoturvan johtaminen ja hallinnointi ovat keskeisessä asemassa. Moduuli antaa kattavan osaamispaketin hallinnolliseen tietoturvaan ja hyvän pohjan yritysturvallisuuden hallitsemiseen.

Tietoturva-alan keskeiset velvoittavat lait ja ohjaavat asetukset. Erityisen tarkasti tutustutaan uudistuvaan tietosuoja-asetukseen ja sen toteuttamiseen yrityksissä sekä organisaatioissa.

Kattava katsaus ohjelmistoturvallisuuden perusteisiin. Moduuli antaa valmiudet turvallisten client-server tietoturva-arkkitehtuurien suunnittelemiseen sekä toteuttamiseen.

Käyttöoikeuksien ja pääsynhallinnan moduulissa tutustutaan keskeisiin teknologioihin ja -malleihin, joilla voidaan toteuttaa tarvittavat ratkaisut tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

Tutustutaan ohjelmoinnin yleisrakenteeseen ja tietoturvallisuuteen sekä merkittävimpiin haavoittuvuuksiin. Lisäksi esitellään ohjelmointirajapinnan turvallisuutta edistäviä parhaita käytänteitä ja annetaan turvallisuuden parannuskeinoja.

Haavoittuvuus- ja penetraatiotestaus. Moduuli antaa valmiudet toteuttaa tietojärjestelmien ja -verkkojen määrämuotoista testaamista.

Tietojärjestelmien suojaaminen ja tietoturvallisuuden hallinta erilaisissa toiminnallisissa ympäristöissä. Moduulissa tutustutaan ympäristöjen arkkitehtuureihin ja turvallisten ratkaisujen toteuttamiseen niissä.

Yrityksen ja henkilöiden päätelaitteiden liittämiseen turvallisesti etäkäyttöratkaisuilla verkkoon. Osallistujat pääsevät vertailemaan eri ratkaisumalleja ja teknologioita joilla voidaan toteuttaa turvalliset etäkäyttöpalvelut.

Jaksolla käydään läpi nykyaikaisten tieverkkojen ja -järjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet. Verkon ja järjestelmien suojaamisen lisäksi paneudutaan etäyhteyksien ja etäkäytön tietoturvaan, haittaohjelmien torjuntaan sekä salauksen ja PKI:n hyödyntämiseen.

Tavoitteena on antaa osallistujille tiedot ja taidot perustella tietoturvariskien hallinnan tarve ja sen vaatimat investoinnit, sekä keinot määrittää riskienhallinnan mittarit ja seurantakeinot.

Hyvät tiedot ja käytännön taidot tehokkaaseen tietoturvariskien hallintaan. Luento-osuuksien lisäksi useita harjoituksia, joita osallistujat voivat käyttää oman organisaationsa riskien hallintaan.

Tavoitteena antaa käytännönläheinen kuva IP-verkon suojaukseen käytetyistä tekniikoista ja menetelmistä tietomurtojen tutkimiseen.

Moduulin jälkeen osallistujalla on selkeä näkemys siitä mitä asioita ottaa huomioon tietoturvastrategian tai -suunnitelman laadinnassa sekä tietoturvapolitiikassa ja ennen kaikkea miten ne laaditaan. Osallistuja saa moduulin aikana rautaisannoksen tietoa myös, miten suunnitelmat kannattaa tehdä ja prosessi viedä läpi.

Lisäksi:

M365 ja pilvipalveluiden perusteet

  • Pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot, sekä erilaiset tallennusmenetelmät
  • Identiteetti- ja pääsynhallinta
  • Sovellusten julkaiseminen. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä
  • Migraatiot ja Database palvelut

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä!

Mikä on RekryKoulutus?

RekryKoulutus on rekrytoiva koulutusohjelma, joka tarjoaa yritykselle nopean ja kustannustehokkaan tavan palkata uutta, osaavaa henkilökuntaa. Jos työmarkkinoilla ei ole ammattitaitoista henkilökuntaa saatavilla, on rekrytoiva koulutusohjelma hyvä vaihtoehto löytää sopivia tekijöitä ja kehittää heidän osaamisensa koulutusohjelmamme avulla, vastaamaan yritysten tarpeita.

Lue lisää RekryKoulutuksesta

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys. Tarjoamme yrityksille tarpeen mukaan valmiita koulutusohjelmia. Mikäli yrityksen tarpeet poikkeavat valmiista koulutusohjelmista, tuotamme räätälöityjä koulutuspaketteja.

Opiframen kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Laajan kouluttajaverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tietoa uusimmista teknologioista ja trendeistä.

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: