fbpx

Ennakkomarkkinoinnissa:

Kyberturvallisuus

 • Koulutamme kyberturvallisuusosaajia!
 • Koulutus alkaa syksyllä 2021 Espoossa.
 • Kustannus n. 750-850€/kk/hlö.
 • Koulutus kestää 6,5 kuukautta, sisältäen noin 50 koulutus- ja 80 työssäoppimispäivää.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä!

Yhteydenotto ei sido eikä velvoita yritystä mihinkään, eikä tästä muodostu yritykselle mitään kustannuksia!

Mitä koulutusohjelma sisältää?

Kyberturvallisuuden ja tietosuojan hallinta ovat keskeisimmät tekijät rakentamaan käyttövarmaa turvallista liiketoimintaa. Digitalisaation myötä kyberturvallisuuden rooli on entisestään kasvanut ja turvallisuuden kokonaisvaltainen huomioinen on käytännössä yritysten elinehto. 

Kyberturvallisuus-koulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville riittävät tiedot ja taidot kyberturvallisuuden eri osa-alueista. Intensiivikoulutus antaa valmiudet suorittaa CompTIA Security+ sertifikaatin, sekä erinomaiset valmiudet ymmärtää tietoturvallisuutta kokonaisvaltaisesti. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa osallistujan tietoturvaosaaminen vastaamaan työmarkkinatarpeita ja vaatimuksia. 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti TE-toimiston ICT-alalla toimineet henkilöasiakkaat, jotka soveltuvat alan koulutukseen ja työtehtäviin. 

Mitä koulutettava saa koulutuksesta?

Koulutus antaa hyvät käytäntöön pohjautuvan osaamisen tieto- ja kyberturvallisuuden kokonaisvaltaiseen hallintaan. Hallinnolliseen ja tekniseen tietoturvallisuuteen perehdytään käytännön harjoitusten ja todellisten esimerkkien avulla. Käytännön hands-on -harjoitukset toteutetaan koulutusta varten perustetussa yritysympäristössä. Ympäristössä päästään opettelemaan sekä viemään käytäntöön riskienhallintaa oikeilla ratkaisuilla ja testausmenetelmillä.

Koulutettavat saavat kattavat valmiudet tietoturva näkökulmasta analysoida, diagnosoida ja ratkaista verkkoon / verkkolaitteisiin, tietoturvaan, pilvipalveluihin, päätelaitteisiin ja palvelimiin kohdistuvia vika-, palvelu- sekä muutospyyntöjä. Koulutuksen sisältö eri osa-alueineen toteutetaan samassa hybridiympäristössä (Cloud / On-premise), jotta kokonaisuudesta muodostuu yksi kokonaisuus, joka simuloi tosimaailman ympäristöä moderneilla “best practise” käytänteineen.

Koulutus etenee johdonmukaisesti tietoturvaan sekä lainsäädäntöön keskittyen parhaita käytäntöjä noudattaen, aivan niin kuin kyseessä olisi uuden todellisen yrityksen ICT- toimintaympäristön pystyttäminen.

Koulutusohjelman sisältö

Tietoturva-osuus

Tietoturvan johtaminen ja hallinnointi ovat keskeisessä asemassa. Moduuli antaa kattavan osaamispaketin hallinnolliseen tietoturvaan ja hyvän pohjan yritysturvallisuuden hallitsemiseen.  

Tietoturva-alan keskeiset velvoittavat lait ja ohjaavat asetukset. Erityisen tarkasti tutustutaan uudistuvaan tietosuoja-asetukseen ja sen toteuttamiseen yrityksissä sekä organisaatioissa.

Kattava katsaus keskeisiin tietoturvauhkiin, hyökkäysmenetelmiin ja haavoittuvuuksiin. Moduulissa tutustutaan haittaohjelmiin, tietojärjestelmien ja -verkkojen haavoittuvuuksiin. Lisäksi penetraatio- ja haavoittuvuustestauksen menetelmät tuleva tutuksi osana kattavaa tietoturvallisuuden hallintaa.

Tutustutaan keskeisiin kyberturvateknologioihin ja ratkaisuihin suojaamaan tietoverkkoja sekä päätelaitteita.

Tutustutaan tietoturvasuunnittelun ja arkkitehtuurien yleisrakenteisiin sekä keskeisiin menetelmiin suunnitella turvallisia ympäristöjä. Lisäksi käydään läpi pilvipalveluiden turvallisuus sekä turvallisen ohjelmistosuunnittelun periaatteet ja menetelmät.

Käyttöoikeuksien ja pääsynhallinnan moduulissa tutustutaan keskeisiin teknologioihin ja -malleihin, joilla voidaan toteuttaa tarvittavat ratkaisut tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

Tavoitteena on antaa osallistujille tiedot ja taidot perustella tietoturvariskien hallinnan tarve ja sen vaatimat investoinnit, sekä keinot määrittää riskienhallinnan mittarit ja seurantakeinot. Hyvät tiedot ja käytännön taidot tehokkaaseen tietoturvariskien hallintaan. Luento-osuuksien lisäksi useita harjoituksia, joita osallistujat voivat käyttää oman organisaationsa riskien hallintaan. 

Tiedon salaaminen ja suojaaminen eri kryptografian menetelmillä sekä keinoilla otetaan haltuun tässä moduulissa. Tutustumaan menetelmiin ja keinoihin joilla tiedon suojaaminen voidaan toteuttaa tietojärjestelmissä, päätelaitteissa ja myös langattomissa verkoissa.

Syventävät osiot

Pilvipalvelut

Osiossa tutustutaan Azure, AWS ja Google Cloud Platformin käyttöön, ominaisuuksiin, sekä sen tarjoamiin palveluihin.

 • Pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot, sekä erilaiset tallennusmenetelmät
 • Identiteetti- ja pääsynhallinta
 • Sovellusten julkaiseminen. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä
 • Migraatiot ja Database palvelut

Tietoliikenne, verkot ja päätelaitteet

Tässä osuudessa perehdytään tarkemmin verkkoihin liittyviin asiantuntijatehtäviin, kuten esimerkiksi:

 • IPSec / SSL VPN konfiguraatioihin
 • RADIUS-todennukseen
 • verkkolaitteiden kahdennukseen
 • yritysverkon ja julkisen pilvipalvelun tietoturvalliseen yhdistämiseen
 • VLAN-muutoksiin
 • 1X-konfiguraatioiden tekemiseen
 • protokolla-analysaattorin käyttämiseen verkkoliikenteen tutkimisessa

Opitaan myös selvittämään ja ratkaisemaan yritysten yleisimpiä verkko-ongelmia kuten pullonkaulat verkkoliikenteessä, WLAN-verkon vikatilanteet, pakettihävikin lähiverkossa ja ongelmat DHCP- ja DNS-palveluissa.

Tietoturvan ensivastetoiminta

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä!

Mikä on RekryKoulutus?

RekryKoulutus on rekrytoiva koulutusohjelma, joka tarjoaa yritykselle nopean ja kustannustehokkaan tavan palkata uutta, osaavaa henkilökuntaa. Jos työmarkkinoilla ei ole ammattitaitoista henkilökuntaa saatavilla, on rekrytoiva koulutusohjelma hyvä vaihtoehto löytää sopivia tekijöitä ja kehittää heidän osaamisensa koulutusohjelmamme avulla, vastaamaan yritysten tarpeita.

Lue lisää RekryKoulutuksesta

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys. Tarjoamme yrityksille tarpeen mukaan valmiita koulutusohjelmia. Mikäli yrityksen tarpeet poikkeavat valmiista koulutusohjelmista, tuotamme räätälöityjä koulutuspaketteja.

Opiframen kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Laajan kouluttajaverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tietoa uusimmista teknologioista ja trendeistä.

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu:
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email