fbpx

Oulu

Full Stack RekryKoulutus

 • Koulutus alkaa syys-lokakuussa 2021
 • Kustannukset yritykselle: 650-750€/kk/hlö
 • Koulutuksen kesto 130 päivää:
  • 35 päivää ohjelmointia (Full Stack), sisältäen projektityön
  • 15 päivää syventäviä osioita (DevOps, UX, Tietoturva ja Pilvipalvelut)
  • 80 päivää yritystyöskentelyä.

Koulutussopimus syntyy siinä vaiheessa, kun yritys löytää omien haastatteluiden perusteella hakijoiden joukosta sopivan tekijän. Koulutus järjestetään yhteistyössä TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä!

Yhteydenotto ei sido eikä velvoita yritystä mihinkään, eikä tästä muodostu yritykselle mitään kustannuksia!

5 hyvää syytä valita RekryKoulutus rekrytointikanavaksi

1. RekryKoulutus hoidetaan avaimet käteen -periaatteella. Yritys saa ansioluettelot sähköpostiin ja valintapäätös tapahtuu yrityksen omien haastattelujen perusteella.

2. Kustannustehokas tapa perehdyttää ja kouluttaa uusia työntekijöitä.

3. Työnantaja ja työntekijä saavat tutustua toisiinsa harjoittelun aikana.

4. Yritys saa koulutetun osaajan, jolla on tuoreet tiedot, ja joka hallitsee uusimmat teknologiat ja menetelmät.

5. Opiframella on ammattitaitoinen henkilökunta, joilla on pitkä kokemus rekrytoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Koulutuksen toteutuksesta

Etsittekö web-ohjelmointiosaajaa, joka hallitsee Full Stack -ohjelmoinnin lisäksi tietoturvan, pilvipalvelut ja käyttöliittymät? 

Koulutamme nyt uusia osaajia, jotka voivat toteuttaa monipuolisesti eri web-palveluita. Ohjelma tarjoaa kustannustehokkaan tavan rekrytoida uusia osaajia koulutuksen tukemana. 

Koulutus alkaa ohjelmointijaksolla, jossa keskitytään moderniin web-kehitykseen (Full Stack). Tämän lisäksi työssäoppimisen ohella järjestetään syventäviä osioita, riippuen työtehtävästä ja osaamisen kehittämisen tarpeista.  

Syventävät osiot jakautuvat DevOps:iin, UX:ään, pilvipal­veluihin ja tietoturvaan. Koulutettava voi osallistua joko yhteen, tai kaikkiin kolmeen osioon. Tavoitteena on syventää ohjelmointijak­solla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti Full Stack -projekti­työn kautta hankittua osaamista. 

Syventävissä osioissa hyödynnetään Full Stack -jaksolla pienryhmissä toteutettuja projektitöitä. 

Koulutukseen hakijoista

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on hyvä perusosaaminen ohjelmoinnista. Heillä on motivaatio päivittää/kehittää osaamistaan nykyaikaisten pinnalla olevien teknologioiden osalta. 

Hakijoiden joukosta osaamista löytyy niin junioreista kuin senioreista. Yritys valitsee sopivat tekijät omien haastattelujen perusteella (Opiframen ja TE-toimiston esikarsinnan ja haastattelujen jälkeen). 

Koulutusohjelman sisältö

Full Stack -ohjelmointi (35 päivää)

Ohjelmointijakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-poh­jaisen web-applikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express.  

Käymme läpi REST-palvelujen toteutusta, applikaation tilanhallinta frontendissä, tietoturva-kysymyksiä, session­hallinta yhdistettynä tietokantaan, käyttäjätietojen hallin­ta, applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä, sekä laajennuskysymykset kuten mahdolliset mobiiliasiaka­sohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook. Lisäksi koulutettavat toteuttavat pienis­sä ryhmissä Full Stack -projektin.

Syventävät osiot (15 päivää)

DevOps-osiossa käydään läpi DevOps-menetelmät ohjelmistotuotannossa

 • DevOpsin perusteet
 • DevOps ja ohjelmistokehitys
 • DevOps-työkalut (Docker, Kubernetes, jne.)
 • Skaalautuminen

UX/UI moduulissa käydään läpi UX-suunnittelun ja käytettävyyden “hyvät käytännöt” ja palveluiden eri osa-alueiden ryhmittäminen loogisesti, sekä useiden näkymien ja vaiheiden toimintojen suunnittelu.

Kokonaisvaltaiselle ja nykyaikaiselle tietoturvallisuuden­hallinalle luodaan vahva osaamispohja teoriasisällöstä, joka viedään käytäntöön hands-on harjoitusten kautta. Osio antaa hyvät valmiudet web-ympäristöjen tietotur­vallisuuden hallintaan ja tietoturvatarkistuksien toteutta­miseen näissä.

  • Tietoturva osana yritysten turvallisuutta
  • Tietoturvallisuuden hallinta ja viitekehykset
  • Tietoturvallinen ohjelmistokehitys
  • On-premises ja pilviympäristöjen suojaaminen
  • Haavoittuvuustestaus ja tietoturvatarkistukset
  • Tietoturvapoikkeamien ensivastetoiminta

Osiossa tutustutaan Azure, AWS ja Google Cloud Platformin käyttöön, ominaisuuksiin, sekä sen tarjoamiin palveluihin.

 • Pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot, sekä erilaiset tallennusmenetelmät
 • Identiteetti- ja pääsynhallinta
 • Sovellusten julkaiseminen. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä
 • Migraatiot ja Database palvelut

Mikä on RekryKoulutus?

RekryKoulutus on rekrytoiva koulutusohjelma, joka tarjoaa yritykselle nopean ja kustannustehokkaan tavan palkata uutta, osaavaa henkilökuntaa. Jos työmarkkinoilla ei ole ammattitaitoista henkilökuntaa saatavilla, on rekrytoiva koulutusohjelma hyvä vaihtoehto löytää sopivia tekijöitä ja kehittää heidän osaamisensa koulutusohjelmamme avulla, vastaamaan yritysten tarpeita.

Lue lisää RekryKoulutuksesta

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys. Tarjoamme yrityksille tarpeen mukaan valmiita koulutusohjelmia. Mikäli yrityksen tarpeet poikkeavat valmiista koulutusohjelmista, tuotamme räätälöityjä koulutuspaketteja.

Opiframen kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Laajan kouluttajaverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tietoa uusimmista teknologioista ja trendeistä.

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: