fbpx

Opiframe välittää - luotettava kumppani rekrytointiin

Web Specialist - rekrytoiva koulutusohjelma

PIRKANMAA

Koulutus tiivistettynä

 • Hakuaika 10.11. – 20.12.2020.
  Hakijoita esitellään yrityksiin jo hakuaikana!
 • Koulutus alkaa 19.1.2021
 • Kustannus n. 700-800€/kk
 • Koulutus kestää 130 päivää, sisältäen 60 koulutus- ja 70 työssäoppimispäivää.

Koulutussopimus syntyy siinä vaiheessa, kun yritys löytää omien haastatteluiden perusteella hakijoiden joukosta sopivan tekijän. Koulutus järjestetään yhteistyössä TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä

Yhteydenotto ei sido eikä velvoita yritystä mihinkään, eikä tästä muodostu yritykselle mitään kustannuksia!

Koulutuksen toteutuksesta

Etsittekö Web-ohjelmointiosaajaa, joka hallitsee web-ohjelmoinnin (Full Stack) lisäksi tietoturvan, pilvipalvelut ja IoT:n?  Vai olisiko tarve web-ohjelmoijalle, joka erikoistuu esimerkiksi pilvipalveluihin?

Olemme kehittäneet koulutustamme Pirkanmaan yrityksiltä saamamme palautteen mukaisesti, ja koulutamme nyt uusia osaajia, jotka voivat toteuttaa monipuolisesti eri web-palveluita. Näitä osaajia ei ole paljon tämän hetken työmarkkinoilla tarjolla.

Koulutus alkaa ohjelmointijaksolla, jossa keskitytään moderniin web-kehitykseen (Full Stack). Tämän lisäksi työssäoppimisen ohella järjestetään erikoistumisjaksoja, riippuen työtehtävästä ja osaamisen kehittämisen tarpeista. Huomioimme työnantajien tarpeet erikoistumisjaksojen aikana.

Erikoistumisjaksot jakautuvat IoT:iin, pilvipal­veluihin ja tietoturvaan. Koulutettava voi osallistua joko yhteen, tai kaikkiin kolmeen erikoistumisjaksoon. Erikoistumisjaksojen tavoite on syventää ohjelmointijak­solla annettua opetusta sekä tukea erityisesti projekti­työn kautta hankittua osaamista.

Esimerkiksi jos erikoistuu IoT:iin, toteutetaan IoT:iin liittyvä projekti, jossa ohjelmointijaksolla luo­tu web-palvelu toimi viitekehyksenä ja ohjausalustana IoT-laitteiden tuottamalle sisällölle. Jos mukana on pilvi­palveluita, tulee projektin toimia yhdeltä tai useammalta pilvipalvelualustalta. Tietoturvaan erikoistuvat kokoavat ja testaavat omat web-palvelunsa esim. OWASPin peri­aatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä mahdollisen IoT-osan tietoturvan toimintaa.

Koulutukseen hakijoista

Koulutuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on hyvä perusosaaminen ohjelmoinnista. Heillä on motivaatio päivittää/kehittää osaamistaan nykyaikaisten pinnalla olevien teknologioiden osalta.

Hakijoiden joukosta osaamista löytyy niin junioreista kuin senioreista. Yritys valitsee sopivat tekijät omien haastattelujen perusteella (Opiframen ja TE-toimiston esikarsinnan ja haastattelujen jälkeen).

Koulutusohjelman sisältö

Koulutus jakautuu ohjelmointijaksoon ja kolmeen syventävään erikoistumisjaksoon.

Ohjelmointijakso - web-kehitys (30 päivää)

Ohjelmointijakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-poh­jaisen webapplikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express.  Käymme läpi REST-palvelujen toteutusta, applikaation tilanhallinta frontendissä, tietoturva-kysymyksiä, session­hallinta yhdistettynä tietokantaan, käyttäjätietojen hallin­ta, applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä, sekä laajennuskysymykset kuten mahdolliset mobiiliasiaka­sohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook. Lisäksi koulutettavat toteuttavat pienis­sä ryhmissä Full Stack -projektin.

Erikoistumisjaksot

Internet of Things (10 päivää)

Punainen pilvi, jossa WiFi-tunnus. Pilvestä lähtee linjoja, jotka kuvastavat verkkoja.
 • Laitteiden ja palveluiden kytkeytyminen internetiin
 • Anturiteknologioihin, verkkoteknologioihin, verkko­palveluihin ja ohjausjärjestelmien toteutuksiin pereh­tyminen sekä ratkaisujen turvaaminen verkoissa
 • Sulautetut järjestelmät: ohjelmointi, analogisten toi­milaitteiden ohjaus prosessorin avulla
 • Anturiteknologiat ja anturien liittäminen osaksi sulau­tettua järjestelmääInternetin tietoverkkoprotokollat ja niiden haavoittuvuus

Tietoturva (10 päivää)

Valkoinen lukko punaisella taustalla, joka näyttää kilveltä. Kilven taustaväri on vaalea. Lukko viittaa tietoturvaan.

Kokonaisvaltaiselle ja nykyaikaiselle tietoturvallisuuden­hallinalle luodaan vahva osaamispohja teoriasisällöstä, joka viedään käytäntöön hands-on harjoitusten kautta. Osio antaa hyvät valmiudet web-ympäristöjen tietotur­vallisuuden hallintaan ja tietoturvatarkistuksien toteutta­miseen näissä.

  • Tietoturva osana yritysten turvallisuutta
  • Tietoturvallisuuden hallinta ja viitekehykset
  • Tietoturvallinen ohjelmistokehitys
  • On-premises ja pilviympäristöjen suojaaminen
  • Haavoittuvuustestaus ja tietoturvatarkistukset
  • Tietoturvapoikkeamien ensivastetoiminta

Pilvipalvelut (10 päivää)

Punainen pilvi vaalealla taustalla. Viittaa pilvipalveluihin.

Osion aikana paneudutaan kattavasti eri toimi- aloilla toteutettaviin pilvipalveluihin, esimerkiksi teollisuuden sensoriratkaisut. Osion aihealueita ovat:

 • Cloud Fundamentals
 • Data Services
 • IoT in Cloud
 • Cloud Defense: Azure Sentinel

Mikä on RekryKoulutus?

RekryKoulutus on rekrytoiva koulutusohjelma, joka tarjoaa yritykselle nopean ja kustannustehokkaan tavan palkata uutta, osaavaa henkilökuntaa. Jos työmarkkinoilla ei ole ammattitaitoista henkilökuntaa saatavilla, on rekrytoiva koulutusohjelma hyvä vaihtoehto löytää sopivia tekijöitä ja kehittää heidän osaamisensa koulutusohjelmamme avulla, vastaamaan yritysten tarpeita.

Lue lisää RekryKoulutuksesta

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys. Tarjoamme yrityksille tarpeen mukaan valmiita koulutusohjelmia. Mikäli yrityksen tarpeet poikkeavat valmiista koulutusohjelmista, tuotamme räätälöityjä koulutuspaketteja.

Opiframen kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Laajan kouluttajaverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tietoa uusimmista teknologioista ja trendeistä.

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: