fbpx

Web Specialist RekryKoulutus, Pirkanmaa

Haku koulutukseen on päättynyt!

Kesto: 130 päivää

Koulutuksen ajankohta: 19.01.2021 – 30.07.2021

Haku päättyy: 20.12.2020 (hakuaikaa jatkettu!)

Koulutuspaikan osoite: Hermiankatu 1,
33720 Tampere

Huom! Lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai kontaktiopetuksena verkossa.

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta 
(koulutusnro 695794)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
web.specialist@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

Näetkö itsesi tulevaisuudessa web-ohjelmointiosaajan tehtävissä? Työmarkkinoilla on tarve tekijöistä, jotka hallitsevat laaja-alaisesti ohjelmoinnin lisäksi esimerkiksi tietoturvan, IoT:n ja pilvipalvelut osana yrityksen liiketoimintaa. Tämän koulutuksen avulla avautuu mahdollisuus työllistyä ja päästä toteuttamaan yrityksissä tulevaisuuden web-palveluita.

Aloitamme haastattelut ja yrityspaikkojen täyttämisen jo hakuaikana, joten hae mukaan HETI! Koulutuksen kautta on rekrytoimassa useita eri yrityksiä kuten iDiD, Abako Oy, Avack Oy, Emtele Oy, Sofia Digital Oy, Toyme Lab Oy, Contrasec Oy ja Mediasignal Communications Oy.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavia taitoja. Koulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työllistyä web-kehittäjäksi yhteistyöyritykseen. Koulutus alkaa ohjelmointijaksolla, jossa keskitytään moderniin web-kehitykseen (Full Stack). Tämän lisäksi työssäoppimisen ohella järjestetään erikoistumisjaksoja, riippuen työtehtävästä ja osaamisen kehittämisen tarpeista.

Erikoistumisjaksot jakautuvat IoT:iin, pilvipalveluihin ja tietoturvaan. Voit osallistua joko yhteen, tai kaikkiin kolmeen erikoistumisjaksoon. Erikoistumisjaksojen tavoite on syventää ohjelmointijaksolla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti projektityön kautta hankittua osaamista.

Esimerkiksi jos erikoistut IoT:iin, toteutat IoT:iin liittyvän projektin, jossa ohjelmointijaksolla luotu web-palvelu toimi viitekehyksenä, ja ohjausalustana IoT-laitteiden tuottamalle sisällölle. Jos erikoistut pilvipalveluihin, tulee projektin toimia yhdeltä tai useammalta pilvipalvelualustalta. Erikoistuessasi tietoturvaan, kootaan ja testataan omat web-palvelut esim. OWASPin mukaisesti, sekä testataan IoT-osuuden tietoturvan toimintaa.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita alan tehtävissä työskentelystä, ja jotka soveltuvat alan koulutukseen. Toivomme hakijoilta hyvää perusosaamista ohjelmoinnista ja motivaatiota päivittää/kehittää osaamistaan nykyaikaisten, pinnalla olevien teknologioiden osalta.

Työskentelyotteesi on oma-aloitteinen ja itseohjautuva. Pystyt työskentelemään itsenäisesti, mutta tiimityöskentely ei ole vierasta. Ongelman tulessa eteen, et epäröi pyytää apua. Haluat kehittää omaa osaamistasi: intohimo alaan ja harrastuneisuus on plussaa.

Koulutus kestää 130 päivää, josta lähiopetusta 60- ja työssäoppimista 70 päivää. Lähiopetuspäivät toteutetaan joko paikan päällä luokkatilassa tai tilanteen niin vaatiessa etäopetuksena. 

Opetuskieli on suomi / Teaching is in Finnish.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutus jakautuu ohjelmointijaksoon ja kolmeen syventävään erikoistumisjaksoon. 

Ohjelmointijakso – web-kehitys (30 päivää)

Ohjelmointijakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-poh­jaisen webapplikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express.  Käymme läpi REST-palvelujen toteutusta, applikaation tilanhallinta frontendissä, tietoturva-kysymyksiä, session­hallinta yhdistettynä tietokantaan, käyttäjätietojen hallin­ta, applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä, sekä laajennuskysymykset kuten mahdolliset mobiiliasiaka­sohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook. Lisäksi koulutettavat toteuttavat pienis­sä ryhmissä Full Stack -projektin.

Erikoistumisjaksot

Internet of Things (10 päivää)

 • Laitteiden ja palveluiden kytkeytyminen internetiin
 • Anturiteknologioihin, verkkoteknologioihin, verkko­palveluihin ja ohjausjärjestelmien toteutuksiin pereh­tyminen sekä ratkaisujen turvaaminen verkoissa
 • Sulautetut järjestelmät: ohjelmointi, analogisten toi­milaitteiden ohjaus prosessorin avulla
 • Anturiteknologiat ja anturien liittäminen osaksi sulau­tettua järjestelmääInternetin tietoverkkoprotokollat ja niiden haavoittuvuus

Tietoturva (10 päivää)

Kokonaisvaltaiselle ja nykyaikaiselle tietoturvallisuuden­hallinalle luodaan vahva osaamispohja teoriasisällöstä, joka viedään käytäntöön hands-on harjoitusten kautta. Osio antaa hyvät valmiudet web-ympäristöjen tietotur­vallisuuden hallintaan ja tietoturvatarkistuksien toteutta­miseen näissä.

 1. Tietoturva osana yritysten turvallisuutta
 2. Tietoturvallisuuden hallinta ja viitekehykset
 3. Tietoturvallinen ohjelmistokehitys
 4. On-premises ja pilviympäristöjen suojaaminen
 5. Haavoittuvuustestaus ja tietoturvatarkistukset
 6. Tietoturvapoikkeamien ensivastetoiminta

Pilvipalvelut (10 päivää)

Osion aikana paneudutaan kattavasti eri toimi- aloilla toteutettaviin pilvipalveluihin, esimerkiksi teollisuuden sensoriratkaisut. Osion aihealueita ovat:

 1. Cloud Fundamentals
 2. Data Services
 3. IoT in Cloud
 4. Cloud Defense: Azure Sentinel

Työssäoppimisjakso

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. 

Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden työssäoppimispaikan tarpeet.

Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com
040 5782411 (ma-to 13-16)

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
044 3388534

Yhteistyössä

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: