fbpx

Web-kehittäjän RekryKoulutus, Espoo

Koulutuksen kesto: 130 päivää

Koulutus alkaa: 17.12.2021

Hakuaika päättyy: 10.12.2021

Koulutuspaikan osoite: Linnoitustie 3 02600, Espoo

Huom! Lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai kontaktiopetuksena verkossa.

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta 
(koulutusnro
703083)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
web@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

Näetkö itsesi tulevaisuudessa web-kehittäjänä?

Ohjelmistot siirtyvät kovaa vauhtia verkkoon ja yrityksillä on kasvanut voimakkaasti tarve osaajista, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot.PHZ Full Stack Oy etsii nyt 10:tä uutta osaajaa. Koulutuksen tavoitteena on, että sen hyväksyttävästi suorittaneet opiskelijat työllistyvät mm. web-palvelujen suunnittelemiseen, määrittelyyn, kehittämiseen ja ylläpitoon.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Uudenmaan TE-toimiston ja kuntakokeilujen työttömät ja työttömyysuhan alaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat päivitystä tekniseen osaamiseensa. Hakijoilta toivotaan soveltuvaa tutkintoa (esim. IT-ala, ohjelmointi, tietotekniikka, automaatio, elektroniikka) tai alan työkokemusta. Lisäksi hakijoilta edellytetään vahvaa kiinnostusta ja motivaatiota alaa sekä koulutusta kohtaan. Koulutus soveltuu myös kohderyhmään kuuluville vastavalmistuneille.

ToteutusKoulutusohjelma panostaa voimakkaasti osaamisen kehittämiseen kattavalla 50 päivän intensiivisellä koulutusosuudella, jossa koulutettavien osaaminen nostetaan rekrytointiin johtavalle tasolle.

Koulutuksen kesto on 130 päivää ja se toteutetaan 17.12.2021-1.7.2022. Koulutuksessa on lomajakso 21.2.2022 – 25.2.2022. Koulutus on osallistujille maksutonta.Lisätiedot

PHZ Full Stack Oy on noin 80 hengen kasvava ohjelmistokonsultointiyritys, jonka arvona on Refactor instead of Rewrite – pitkä elinkaari ohjelmistoille minimoiden teknistä velkaa ja bugeja. Liiketoiminnan ytimessä on asiakkaiden tiloissa tapahtuva konsultointi kommunikaation ja projektien onnistumisen maksimoimiseksi.

PHZ painottaa valinnoissaan haluasi oppia uutta, haastaa vanhoja käytäntöjä sekä jakaa vuolaasti oppimaasi myös muille tiimin jäsenille. PHZ arvostaa osaamista, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Koulutus soveltuu sinulle hyvin, jos työskentelyotteesi on oma-aloitteinen ja itseohjautuva. Pystyt työskentelemään itsenäisesti, mutta tiimityöskentely ei ole vierasta. Haluat kehittää omaa osaamistasi: intohimo alaan ja harrastuneisuus on plussaa.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä, kielitaitovaatimus: B1.1. / The training is conducted in Finnish, language proficiency requirement: B1.1.

Koulutusohjelman sisältö

Opetuksen aikana käydään läpi teoriaa käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Opetuksen rinnalla kulkee ryhmissä toteutettava työelämälähtöinen Full Stack -projekti, jota laajennetaan erikoistumisjaksojen avulla. Työssäoppimisen tukee lähiopetuksessa opittujen taitojen viemisen käytännön osaamiseksi modernien web-applikaatioiden kehittämisessä.  

Opetus jakautuu kahteen osioon. Ensimmäinen eli perusjakso kestää 35 päivää. Toinen osa jakautuu neljään syventävään opetusjaksoon, joilla laajennetaan osaamista ohjelmointiin läheisesti kytkeytyvissä osioissa. Syventävät opetusjaksot ovat osin valinnaisia riippuen koulutettavan sekä yhteistyöyrityksen tarpeista.

Opetus toteutetaan suomen kielellä. Opiskelijoilla on oltava valmius myös ymmärtää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Perusjakso (35 päivää)

Perusjakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-poh­jaisen webapplikaation toiminta. Pääteknologioita ovat Java, Angular, React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express. Mukana myös Scrum-tiimityöskentely ja Git-versionhallinta

Käymme läpi REST-palvelujen toteutusta, applikaation tilanhallinta frontendissä, tietoturva-kysymyksiä, session­hallinta yhdistettynä tietokantaan, käyttäjätietojen hallin­ta, applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä, sekä laajennuskysymykset kuten mahdolliset mobiiliasiaka­sohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook. 

Perusjakson aikana koulutettavat toteuttavat ryhmissä työelämälähtöisen Full Stack -projektin, jonka aikana koulutettavat toteuttavat koodin lisäksi dokumentoinnin sekä pienen manuaalin. Kaikki tuotettu materiaali tulee avoimeen gitiin (GitHub/Bitbucket) sekä esimerkkinä pilvipalveluun (Heroku/AWS/Azure).

Syventävät jaksot (15 päivää)

Syventävien jaksojen aiheita ovat UX/UI, tietoturva pilvipalvelut/tietokannat. Syventävien jaksojen tavoitteena on syventää perusjaksolla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti projektityön kautta hankittua osaamista.

Työssäoppimisjakso (80 päivää)

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden yhteystyöyrityksen ja koulutettavan tarpeet. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
044 3388534

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: