fbpx

Sulautetun ohjelmoinnin osaaja RekryKoulutus, Oulu

Koulutuksen kesto: 130 päivää

Koulutus alkaa: 11.5.2023

Haku päättyy: 23.3.2023

Koulutuksen lomajakso: 26.-30.6.2023

Koulutuspaikan osoite: Rautatienkatu 81, 90400 Oulu

Hakuaika on päättynyt / Application period has ended

TE-live 28.2. klo 11

Katso tallenne TE-livestä täältä: https://te-live.fi/lahetykset/YssuN_AWI

Koulutuksen kuvaus

Kiinnostaako sinua älykellon toiminta, miten se on toteutettu? Mietityttääkö kodinelektroniikan älykkyys? Mikäli sinulla on jo jonkin verran ohjelmointitaitoja ja edellä mainitut asiat kiinnostavat, on koulutus juuri sinulle!

Sulautetun ohjelmoinnin osaajan RekryKoulutuksen jälkeen sinulla on mahdollisuus työllistyä sulautettujen ohjelmistojen suunnittelun, määrittelyn, kehittämisen tai ylläpidon tehtäviin! Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinoilla on suuri tarve sulautettujen järjestelmien ohjelmointiosaajille. Koulutusohjelma panostaa voimakkaasti osaamisen kehittämiseen kattavalla 50 päivän koulutusosuudella.

Koulutus sisältää 45 päivää lähiopetusta/kontaktiopetusta, 5 päivää etäopiskelua ja 80 päivää työssäoppimista. Opetus toteutetaan suomen kielellä. Suomen kielen kielitaitovaatimus koulutukseen on B1.1. Opiskelijoilla on kuitenkin oltava valmius myös ymmärtää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Hae koulutukseen mahdollisimman pian. Alustavat haastattelut ja hakijoiden esittelyt yrityksille aloitetaan jo hakujakson aikana. Koulutukseen pääsemisen edellytys on paikan löytyminen yhteistyöyrityksessä.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä on osaamisen kehittämisestä kiinnostuneet TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaat.

  • Hakijoilta odotetaan vahvaa kiinnostusta ja motivaatiota alaa sekä koulutusta kohtaan.
  • Koulutus soveltuu työkokemusta omaaville hakijoille, joilla on tarve päivittää osaamista, sekä kohderyhmään kuuluville vastavalmistuneille ja eri alojen korkeakoulutetuille.
  • Hakijoilta toivotaan soveltuvia opintoja alalta (mm. ohjelmointi, tietotekniikka, automaatio, elektroniikka) tai aiempaa ohjelmointikokemusta tai osaamista harrastuneisuuden kautta.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on työllistyä sulautettujen ohjelmistojen suunnittelemiseen, määrittelyyn, kehittämiseen ja ylläpitoon. Koulutus kehittää myös projektityöskentelyn ja resurssien hallinnan taitoja.

Koulutuksen sisältö

Perusosa

  • Sulautetut järjestelmät ja niiden arkkitehtuurit
  • Ohjelmoinnin perusosa C-kieli
  • Ohjelmoinnin perusosa Python
  • Linuxin systeemiohjelmointi sulautetuissa järjestelmissä

Syventävä osuus

Syventävässä osuudessa tutustutaan mikrokontrollerin rakenteeseen ja ohjelmointiin. Keskitytään erityisesti IoT-laitteissa paljon käytettyyn Nordic Semiconductorin nRF9160 piirisarjaan (ARM Cortex-M33) ja rakennetaan oma 4G NB IoT-verkon kautta pilvipalveluun liittyvä IoT-sovellus. Ohjelmointiympäristönä käytetään Nordic Semiconductorin nRF Connect SDK ja kehitysalustana nRF91 DevKit. Ohjelmointi tapahtuu pääsääntöisesti C-kielellä.

Koulutuksessa keskitytään erityisesti sulautettujen laitteiden problematiikkaan, kuten erityyppisten antureiden liittämiseen, energiatehokkuuteen, verkkoliikenteen protokolliin ja vikasietoisuuteen.

Työssäoppiminen

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden yhteistyöyrityksen ja koulutettavan tarpeet. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan. Työssäoppimispaikkojen hankinnassa hyödynnetään Opiframen yritysyhteistyöverkostoa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Jussi Riihijärvi
jussi.riihijarvi@opiframe.com
040 158 8060

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: