fbpx

Cloud-/Full Stack-/ System Specialist, Pirkanmaa

Koulutuksen kesto: 140 päivää

Koulutus alkaa: 9.6.2023

Koulutuksen lomajakso: 26.-30.6.2023

Haku päättyy: 3.5.2023

Koulutuspaikan osoite: Visiokatu 1,
33720 Tampere

Hakuaika on päättynyt!

Näin haet koulutukseen:
1. Täytä ensin koulutushakemus TE-palveluille tämän linkin kautta (koulutus nro 713383)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
specialist@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

Cloud-/Full Stack-/ System Specialist RekryKoulutus tarjoaa laajan ja monipuolisen näkökulman nykyaikaisiin tietojärjestelmiin. Koulutusohjelma antaa sinulle valmiudet erilaisiin ICT-tehtäviin, jotka vaativat syvällistä ymmärrystä joko pilvipalveluista, tietojärjestelmistä tai ohjelmistokehityksestä.

Sinulle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tukee sinun ja yhteistyöyrityksen tarpeita rekrytointiin johtavalla polulla. Voit suuntautua haluamaasi aihealueeseen tai koota kaikista aihealueista sopivan opintosuunnitelman. Aihealueita ovat Cloud Specialist, System Specialist tai Full Stack -kehittäjä.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat, joilla on osaamista ICT-alasta koulutuksen, työkokemuksen tai harrastuneisuuden kautta. Hakijoilta edellytetään vahvaa kiinnostusta ja motivaatiota koulutusta kohtaan. Koulutus soveltuu myös kohderyhmään kuuluville vastavalmistuneille ja työkokemusta omaaville hakijoille, joilla on tarve päivittää osaamistaan. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Opetus toteutetaan suomen kielellä, joten koulutukseen valittavilta edellytetään suomen kielen suullista taitoa. Lisäksi opiskelijalla on oltava valmius ymmärtää myös englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Koulutusohjelman sisältö

Opintojaksojen rakenne toteutetaan siten, että ne antavat aiheesta hyvän perusosaamisen ja työkalut koulutettavien teknologioiden hyödyntämiseen. Lähiopetusjakso valmistaa koulutettavat työssäoppimisjaksolle käytännönläheisesti teorian, esimerkkien ja harjoitusten avulla. Oppimista tapahtuu koko koulutuksen elinkaaren ajan. Koulutus mahdollistaa sertifikaatin suorittamisen esimerkiksi pilvipalveluista.

Aihealueet

Cloud Specialist -osio tarjoaa syvällisen ymmärryksen pilvipalveluista ja niiden käytöstä, mukaan lukien pilvipalveluiden arkkitehtuuri, hallinta ja käyttöönotto. Osio jakautuu kahteen pääaihealueeseen: Azureen ja AWS:n. Näitä vahvistaa valinnaiset osuudet esim. Google Cloud, Tietoturva, DevOps, Tietokannat, PowerShell ja Palvelimet.

System Specialist -osiossa keskitytään yrityksen infraan ja tukitoimintoihin. Tavoite on antaa työkalut erilaisten teknisten ympäristöjen hallintaan ja ongelmien ratkaisemiseen asiakasrajapinnassa. Esim. M365, Active Directory ja pilvihallittu IT-infra, Windows-palvelimet, varmistukset ja vikasietoisuus, Verkkoliikkeen monitorointi ja tietomurtojen havainnointi, Virtualisointitekniikat, VPN-palomuurit ja reitittimet, Tiketöinti, Kytkin- ja WLAN-verkkojen toiminta ja vikasietoisuus, TeamViewer-etätukiohjelmisto

Full Stack -osio puolestaan antaa opiskelijoille taidot suunnitella, kehittää ja ylläpitää web-sovelluksia, jotka kattavat koko ohjelmistokehitysprosessin. Tämä osaaminen sisältää niin käyttöliittymäsuunnittelun, ohjelmistokehityksen kuin tietokantojen hallinnankin. Osion aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-pohjaisen webapplikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, JavaScript, MongoDB, Express.

Työssäoppimisjakso

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
044 3388534

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: