fbpx

Pilvipalveluosaaja, Oulu

Haku koulutukseen on päättynyt!

Kesto: 120 päivää

Koulutuksen ajankohta: 08.06.2020 – 30.11.2020

Haku päättyy: 27.05.2020

Koulutuspaikan osoite: Yrttipellontie 10,
90230 Oulu

Huom! Lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai kontaktiopetuksena verkossa.

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta 
(koulutusnro 692094)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
pilvipalvelu@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus ja tavoite

Pilvipalveluosaaja-koulutus antaa perusvalmiudet ja ymmärryksen siitä, kuinka pilvipalveluita hyödynnetään eri palveluiden toteuttamisessa. Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti ja projektinomaisesti.

Koulutuksen aikana

  • paneudutaan kattavasti eri toimialoilla toteutettaviin pilvipalveluihin (esim. teollisuuden sensoriratkaisut)
  • hyödynnetään muun muassa pilvipalvelua osana IoT-sensorijärjestelmää
  • perustetaan pilvipalveluita ja siihen liittyvä tietokantoja, jota hyödynnetään koulutuksessa toteutettavissa projekteissa.

Tavoitteena on antaa koulutettaville riittävät tiedot ja taidot nykyisin käytössä olevien pilvipalveluiden hyödyntämiseen osana yrityksen palvelinarkkitehtuuria. Koulutus antaa hyvät valmiudet työllistyä pilvipalveluiden kehittämiseen liittyviin tehtäviin.

Kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita alan tehtävissä työskentelystä ja jotka soveltuvat alan koulutukseen. Koulutukseen valittaville katsotaan eduksi koulutus ja kokemus järjestelmien ylläpidosta ja hallinnasta. 

Verkossa järjestettävä etäopetus mahdollistaa hakea koulutukseen koko Pohjois-Pohjanmaan alueelta.
Vaikka siirtyisimme lähiopetukseen, mahdollistamme osallistumisen koulutukseen myös etänä.

Koulutus kestää 120 päivää, sisältäen 25 päivää lähiopetusta, 15 päivää etäopetusta ja 80 päivää työssäoppimista. Lomajakso 19.10.-23.10.2020.

 

Opetuksen kieli on suomi / Teaching is in Finnish.


Yhteistyöyrityksemme ovat kertoneet arvostavansa kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Koulutusohjelman sisältö

1. Cloud Fundamentals

Koulutuksen ensimmäinen osa käsittelee Azure-pilvipalvelun peruselementtejä, joiden tuntemus on välttämätöntä niin ylläpidon kuin sovelluskehityksenkin kannalta. Koulutuksessa käydään läpi virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot, jotka toimivat erilaisten pilvipalveluratkaisujen alustoina. Samoin tutkitaan erilaisia tallennusmenetelmiä, joita Azure tukee. Azuren identiteetinhallinta (Azure AD) on olennainen osa sovellusten ja toimintojen tietoturvaa ja välttämätön komponentti myös Office 365 -palveluissa.

2. Microsoft Powershell

Powershell on Microsoftin komentotilapohjainen hallintatyökalu, jolla voidaan hallita niin on-premises -ratkaisuja, Microsoft 365- ja Azure -palveluja. Tässä osiossa opitut asiat tulevat vastaan myöhemmissä jaksoissa (kuten M365, SQL- ja IoT -jaksot) ja tarjoavat yritysmaailmassa hyvin olennaisen näkökulman ja työkalut eri järjestelmien hallintaan.  

3. Data Services

Opetellaan tiedon hallintaa pilvessä. Käytännössä opetellaan Azure SQL -tietokantojen käyttöönoton pilvessä ja tutustuvat tietokantojen optimointiin käyttäen mm. sharding- ja elastic pool -palveluja. Samalla käydään läpi tiedon erilaiset containerit ja niiden käytön optimointi. Teknologioista on etua pienemmille firmoille, jotka käyttävät Azurea ainoastaan tiedon hallinnassa. Teknologioita ovat SQL Server ja MongoDB.

4. IoT in Cloud

Käydään läpi Azuren IoT-palveluita niin SaaS- kuin PaaS-toteutuksina. Azure IoT Central mahdollistaa IoT-ratkaisujen kehittämisen ilman varsinaista pilviosaamista ja pitemmälle ehtineet voivat luoda IoT-toteutuksia keskitetyn tiedonkeruupalvelun IoT Hubin avulla. Laiteyhteyksien skaalautuvuuteen ja simulaatioihin liittyen käydään läpi myös IoT Twins -palvelut. Harjoitellaan kattavasti erilaisia tapoja toteuttaa IoT -palveluita Azuren avulla.

5. Office 365

Modernit toimisto-ohjelmistot ja -palvelut on toteutettu useimmiten Microsoft Office 365 -palveluilla, joiden avulla saadaan helposti toteutettua niin palvelin- kuin loppukäyttäjäpuolen palvelut. Tutustutaan Office 365 -peruspalveluihin, kuten työasemaohjelmistojen asennukseen ja sähköposti-, ryhmätyö- ja www-palveluiden integrointiin moderniin toimintaympäristöön. 

6. Cloud Defense: Azure Sentinel

Azure Sentinel on täysin uusi ratkaisu pilven tietoturvan ja toiminnallisuuden varmistamiseksi. Se on pilvessä toimiva SIEM (Security Information and Event Management) -ratkaisu, joka skaalautuu pienistä hyvinkin suuriin toteutuksiin. Dataa voidaan kerätä kaikista Azure-pohjaisista pilviratkaisuista, myös Office 365:sta. Sentinel havaitsee uhkia Azuren sisäänrakennetun koneoppimisen avulla ja automatisoidut ratkaisut vastaavat tehokkaasti havaittuihin uhkiin.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com
+35840 578 2411

Yhteistyössä

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: