fbpx

OpiKoodia-koulutus, Turku

Koulutuksen kesto: noin 3 kuukautta

Koulutusaika: 30.8.-21.11.2023

Haku päättyy: 9.8.2023

Koulutuspaikan osoite: Turun keskusta, tarkempi osoite ilmoitetaan myöhemmin!

Koulutus on päättynyt

Koulutuksen kuvaus

Etsitkö mahdollisuutta syventää ohjelmointiosaamistasi? Haluatko työllistyä ohjelmointialalle?

OpiKoodia-koulutuksen tavoitteena on kehittää perusohjelmoinnin osaamistasi vastaamaan tämän hetken osaamisvaatimuksia ja siten mahdollistaa polku alan työtehtäviin. Koulutus antaa hyvän perustason ohjelmointiosaamiselle, jolla voit työllistyä Trainee/Junior-tason ohjelmointitehtäviin. Osaamisen kehittymisen myötä sinulla on mahdollisuus hakea koulutuksen jälkeen alkavaan Full Stack RekryKoulutukseen.

Koulutukseen hakeaksesi voit olla vasta-alkaja tai sinulla voi olla jo alan kokemusta. Tärkeintä on vahva motivaatio koulutusta ja alalla työskentelyä kohtaan!

Kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Varsinais-Suomen TE-toimiston ja kuntakokeilujen työttömät ja työttömyysuhan alaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat päivitystä tekniseen osaamiseensa. Hakijoilta toivotaan soveltuvaa tutkintoa (esim. IT-ala, ohjelmointi, tietotekniikka, automaatio, elektroniikka) tai kiinnostusta alaan. Koulutus soveltuu myös kohderyhmään kuuluville vastavalmistuneille, työkokemusta omaaville hakijoille sekä alanvaihtajille.

Opetus toteutetaan suomen kielellä, joten koulutukseen valittavilta edellytetään suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi koulutettavalla on oltava valmius ymmärtää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa keskitytään perusohjelmointiin. Pääkielinä ovat JavaScript ja Python. Koulutus käynnistyy JavaScript-osuudella, joka on pohja kaikissa Frontend-pohjaisissa ohjelmointikielissä, kuten React ja Angular. Seuraavassa vaiheessa tutustutaan Pythoniin, joka on yksi yleisimmistä käytetyistä kielistä esimerkiksi data-analytiikassa ja web-kehityksessä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi SQL-kieli sitä käyttävine SQL-tietokantoineen (MySQL). Koulutus antaa eväät ohjelmoinnin perusosaamisen lisäksi hyvät web-ohjelmoinnin perusteet (Full Stack).

Koulutettavat tekevät tiimeissä projektityön, joka kulkee opetuksen rinnalla koulutuksen ajan. Projektityöskentelyllä selkeytetään roolien merkitystä tiimeissä ja niihin tarvittavia kykyjä korostetaan opetuksessa. Projektityön tarkoituksena on rakentaa koulutettaville portfolio, joka toimii työnäytteenä yrityksille.

Osaamista voi syventää 24/7 käytettävissä olevassa laajassa ohjelmoinnin verkko-oppimisympäristössä. Alustalla voi opiskella ja syventää opittujen teknologioiden osaamista, sekä opiskelemalla uusia saman alueen teknologioita.

Päivittäinen opiskeluaika on 7 oppituntia (à 45 min.) päivässä klo 8-16 välisenä aikana. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta, kontaktiopetusta verkossa, itsenäistä opiskelua sekä projektityöjakson. Lähiopetuspaikan osoite ilmoitetaan myöhemmin (Turun keskusta). Koulutuksen aikana saat myös henkilökohtaista tutorointia koko koulutuksen ajan.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Jussi Räikkönen
jussi.raikkonen@opiframe.com
040 575 8686

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com
(yhteydenotot sähköpostitse 31.7. saakka)

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: