fbpx

OpiKoodia-koulutus, Kuopio

Koulutuksen kesto: 125 päivää

Koulutusaika: 30.3.-4.10.2023

Haku päättyy: 8.3.2023

Koulutuksen lomajakso: 26.-30.6.2023

Koulutuspaikan osoite: Palvelualan Opisto, Asemakatu 4, 70100 Kuopio*

*Huom! Koulutuksessa merkittävä osa järjestetään verkkokoulutuksena

Hakuaika on päättynyt / Application period has ended

TE-live 14.2. klo 11

Tutustu koulutukseen 14.2.2023 klo 11 järjestettävässä TE-live -lähetyksessä. Löydät suoran lähetyksen sekä sen tallenteen osoitteesta https://te-live.fi/lahetykset/dYELGIjrP

Koulutuksen kuvaus

Kiinnostaako ohjelmointi? Ohjelmoijista on pulaa työmarkkinoilla ja yrityksillä on kova tarve rekrytoida uusia osaajia! OpiKoodia-koulutuksen tavoitteena on antaa hyvä perustaso ohjelmointiosaamiseen, jolla voi työllistyä esimerkiksi Trainee/Junior-tason ohjelmointitehtäviin.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu ohjelmoinnista kiinnostuneille, alanvaihtajille, alaa harrastaneille ja ICT-alan opintoja suorittaneille, esimerkiksi datanomeille. Koulutus soveltuu myös aiemmin ICT-alalla työskennelleille, jotka tarvitsevat päivitystä osaamiseensa ja ovat motivoituneita toimimaan alalla.

Tämä työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston ja kuntakokeilukuntien asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Voit hakea työvoimakoulutukseen, mikäli olet tällä hetkellä työtön, työttömyysuhan alainen, lomautettuna, määräaikainen työsuhteesi on päättymässä ennen koulutuksen alkua tai teet osa-aikatyötä. Suomen kielen kielitaitovaatimustaso on B1.2 henkilöillä, joiden äidinkieli ei ole suomi. Opiskelijoilla on kuitenkin oltava valmius myös ymmärtää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen ja osaamisen kehittymisen myötä, koulutettava on valmis hakeutumaan esimerkiksi

  • jatko-opintoihin esim. ICT-alan Työvoima-/ RekryKoulutuksiin (myös oppilaitokset)
  • vaihtoehtoisesti käynnistämään työnhakua keskittyen työtehtäviin, joissa koulutettava voi hyödyntää jo koulutuksessa saatuja oppeja.

Opiframe tekee kullekin koulutukseen osallistuvalle koulutuksen päättyessä yksilöllisen koulutus-/työllistymispolun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa keskitytään perusohjelmointiin. Pääkielinä ovat JavaScript ja Python. Koulutus käynnistyy JavaScript osuudella, joka on pohja kaikissa Frontend-pohjaisissa ohjelmointikielissä kuten React ja Angular. Koulutuksen seuraavassa vaiheessa tutustutaan Pythoniin, joka on yksi yleisimmistä käytetyistä kielistä esimerkiksi data-analytiikassa ja web- kehityksessä. Koulutuksessa käydään läpi Pythonin lisäksi muun muassa SQL-kieli sitä käyttävine SQL-tietokantoineen (MySQL). Koulutus antaa eväät ohjelmoinnin perusosaamisen lisäksi hyvät web-ohjelmoinnin perusteet (Full Stack).

Koulutettavat tekevät myös tiimeissä projektityön, joka kulkee opetuksen rinnalla koulutuksen ajan. Projektityöskentelyssä koulutettaville tulee yhä selvemmin eri roolit tiimeissä ja niihin tarvittavia kykyjä korostetaan opetuksessa. Projektityön tarkoituksena on rakentaa koulutettaville portfolio, jonka tarkoituksena on toimia työnäytteenä yrityksille.

Koulutettavat voivat syventää osaamistaan 24/7 käytettävissä olevassa laajassa ohjelmoinnin verkko-oppimisympäristössä. Alustalla voi opiskella ja syventää opittujen teknologioiden osaamista, sekä opiskelemalla uusia saman alueen teknologioita.

Päivittäinen opiskeluaika on 7 oppituntia (à 45 min.) päivässä klo 8–16 välisenä aikana. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta, kontaktiopetusta verkossa, itsenäistä opiskelua sekä työssäoppimis-/projektityöjakson. Lähiopetus toteutetaan osoitteessa Asemakatu 4, 70100 Kuopio. Koulutuksen aikana saat myös henkilökohtaista tutorointia koko koulutuksen ajan.

Työssäoppimispaikkojen hankinnassa hyödynnetään Opiframen yritysyhteistyöverkostoa yhdessä osallistujien ja vastuukouluttajan kanssa. Työssäoppimisjakso tai syventävä projektityö alkaa heinäkuun alussa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Ilona Mannelin
ilona.mannelin@opiframe.com
040 124 1822

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: