fbpx

Ohjelmistotestauksen koulutusohjelma, Oulu

Ohjelmistotestaus varmistaa sen, että ohjelmisto toimii halutulla tavalla.

Nopeasti ja varhaisessa vaiheessa löytyneet mahdolliset virheet voivat merkittävästi säästää kustannuksia.

Syvennä siis ohjelmistotestauksen osaamistasi hakemalla tähän koulutusohjelmaan!

Koulutus järjestetään:
16.03.2020 – 07.08.2020

Koulutuksen kesto: 100 päivää (30 päivää opetusta ja 70 päivää työssäoppimista)

Koulutuspaikan osoite: Yrttipellontie 10,
90230 Oulu

Koulutuksen kuvaus ja tavoite

Ohjelmistotestauksen koulutusohjelman tavoitteena on syventää koulutettavien ohjelmistotestauksen osaamista. Lisäksi perehdytään testauksessa käytettäviin työkaluihin ja menetelmiin. Koulutuksella pyritään parantamaan koulutettavien osaamista ja luomaan ammattimaisia edellytyksiä toimia ohjelmistokehityksen testaus- ja laadunvarmistustehtävissä.

Miksi ohjelmistotestaus on tärkeää?

 • Testaus varmistaa ohjelmiston laadukkuuden ja läpinäkyvyyden: asiakas saa säännöllisesti raportteja tehdyistä toimenpiteistä ja mahdollisia kehitysehdotuksia.
 • Se yhtenäistää ohjelmointikäytäntöjä ja varmistaa sen, että järjestelmän määrittely tehdään kunnolla.
 • Ohjelmistotestaaja voi huomata jotain, mitä ohjelmistokehittäjät eivät oman työnsä kautta näe.
 • Hyvin suunniteltu ja laadukas ohjelmistotestaus takaa sen, että ohjelmisto toimii niin kuin pitää.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Oulun alueen TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita alan tehtävissä työskentelystä ja soveltuvat alan koulutukseen. Eduksi katsotaan ICT-alan koulutus ja/tai työkokemus.

Opetuksen kieli on suomi / Teaching is in Finnish.

Yhteistyöyrityksemme ovat kertoneet arvostavansa kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelman kestää 100 päivää. Siihen kuuluu 30 päivää opetusta ja 70 päivää työssäoppimista. 

Opetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opiskeluna, itsenäisenä työskentelynä sekä projektityöskentelynä. Tavoitteena on toteuttaa ICT-alan yritysten työhönottotilanteessa haluamat testauksen perustaidot. Kaikkien osa-alueiden koulutuksessa otetaan huomioon niiden eritityistaitojen parantaminen, joita tarvitaan yritysten tuotteiden laadunvarmistustyössä.

Kouluttajamme toimivat ohjelmistotestauksen saralla ja ovat tunnettuja ohjelmistotestaajia Oulun ja koko Suomen laajuudessa. Lisäksi he ovat aktiivisia toimijoita Suomen Testauksen osaamisyhteisön eli TestausOSY:n toiminnassa. Kouluttajillamme onkin viime käden tietoa Oulun tämän hetkisestä ohjelmistestauksen tilasta, sekä alueen yritysten ohjelmistotestauksen tarpeista.

Koulutusohjelmassa käsiteltävät aihealueet:

 • Perustaidot arjen testaustyöhön
 • Testausverkosto ja testauksesta oppiminen
 • Testauksien laajuudet ja kohdistaminen
 • Testaussuunnittelun perusteet
 • Ei-toiminnallinen testaus
 • Testaus ohjelmisto- ja järjestelmäkehitystyössä
 • Ketterä testaus
 • Testauskokonaisuuksien suunnittelu ja hallinta
 • Testauksen automatisointi
 • Työssäoppiminen

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Hakijat:

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com
+35840 578 2411

Yritykset – Tutustu koulutuksen yrityssivuun tai ota suoraan yhteyttä:

Jaana Valkola
jaana.valkola@opiframe.com
+358 40 777 0308

Yhteistyössä

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: