fbpx

Ohjelmistokehittäjän RekryKoulutus, Turku

Koulutuksen kesto: 6 kuukautta

Koulutusaika: 28.12.2023-27.6.2024 (Huom! Aloituspäivä muuttunut)

Haku päättyy: 17.11.2023

Lomajakso ajalla: 19.-23.2.2024

Koulutuspaikan osoite: Kauppakeskus Manhattan, Pitkämäenkatu 4 A 4krs, 20250 Turku

Hakuaika on päättynyt!

Näin haet koulutukseen:
1. Täytä ensin koulutushakemus TE-palveluille tämän linkin kautta (koulutus nro 716503)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
fullstack.vs@opiframe.com.
Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

Haluatko työskennellä monipuolisissa ja haastavissa ohjelmointitehtävissä, kuten full stack-, backend-, frontend-, DevOps-, UI/UX-, mobiili- tai testauskehityksessä? Oletko valmis hyppäämään ohjelmoinnin maailmaan tai kehittämään entistä osaamistasi ja aloittamaan uuden urasi ohjelmistoalalla? Jos vastasit kyllä, niin olet oikeassa paikassa, sillä nyt sinulla on tilaisuus edetä urallasi!

120 arkipäivää kestävä koulutus sisältää 40 päivää kestävän full stack -ohjelmointijakson sisältäen myös katsauksen tekoälyn käytöstä ohjelmoinnissa (GitHub Copilot/ChatGPT) sekä 10 päivää osaamista syventäviä valinnaisia osioita (AI ohjelmoinnissa, tietoturva ja pilvipalvelut/tietokannat), sekä 70-80 päivää työssäoppimista yhteistyöyrityksessä.

Koulutuksen tavoitteena on vastata yritysten tarpeisiin saada ohjelmistokehittäjiä, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin. Koulutusohjelma panostaa voimakkaasti osaamisesi kehittämiseen kattavalla 50 päivän lähiopetuksella, jossa koulutettavien osaaminen nostetaan rekrytointiin johtavalle tasolle.

Koulutus sisältää lähiopetusta Opiframen tiloissa sekä yrityksessä tapahtuvan työssäoppimisjakson. Koulutus on osallistujille maksutonta. Osallistujalle maksetaan koulutuksen ajalta (edellytysten täyttyessä) työttömyysetuutta, kulukorvaus sekä mahdollisesti myös työttömyysetuuden korotusosa.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti Varsinais-Suomen TE-toimiston ja kuntakokeilujen työttömät ja työttömyysuhan alaiset asiakkaat, jotka tarvitsevat päivitystä tekniseen osaamiseensa ja ovat kiinnostuneita ohjelmistokehittäjän työtehtävistä.

Motivaatio, halu kehittyä ja työllistyä ohjelmistokehittäjän monipuolisiin tehtäviin ovat koulutusohjelman keskeisimmät hakukriteerit. Lisäksi toivomme sinulta soveltuvaa taustaa koulutuksen, työkokemuksen ja/tai harrastuneisuuden myötä. Hyvän lähtökohdan tarjoaa esimerkiksi tutkinto tietotekniikasta, ohjelmistotekniikasta, automaatiosta, elektroniikasta tai kaupalliselta puolelta. Lisäksi esimerkiksi harrastuneisuuteen tai työtaustaan perustuvasta IT-alan osaamisesta on ehdottomasti plussaa. Ohjelma soveltuu myös kohderyhmään kuuluville vastavalmistuneille.

Opetus toteutetaan suomen kielellä, joten valittavilta edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa (arviolta B1.1), jonka lisäksi koulutettavalla on oltava valmius ymmärtää myös englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Yhteistyöyrityksemme arvostavat kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Koulutusohjelman sisältö

Toimintamallimme perustuu intensiiviseen ja laajanalaiseen kouluttamiseen. Opetukseen sisältyy henkilökohtainen (kouluttajien ja tutorin tuki) ja mahdollisuus laajaan verkkoympäristöön opetuksen tueksi. Koulutusmallimme kehittää koulutettavien osaamisen rekrytointiin vaadittavalle tasolle

Full stack -ohjelmointijakso (40 päivää)

Ohjelmointijakso keskittyy moderniin web-kehitykseen. Jakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-pohjaisen web-applikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express. Koulutettavat toteuttavat myös pienissä ryhmissä Full Stack -projektin.

Syventävät osiot (10 päivää)

Syventävät osioita ovat esimerkiksi AI ohjelmoinnissa, tietokannat, pilvipal­velut ja tietoturva. Tavoitteena on syventää ohjelmointijaksolla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti projektityön kautta hankittua osaamista. Syventävissä osioissa hyödynnetään Full Stack -jaksolla pienryhmissä toteutettuja projektitöitä.

  • AI ohjelmoinnissa: Osiossa tutustutaan tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin ohjelmoinnissa esim. ChatGPT. Osaamista syvennetään käytännönharjoitteilla. 
  • Tietoturva: Kokonaisvaltaiselle ja nykyaikaiselle tietoturvallisuuden­hallinalle luodaan vahva osaamispohja teoriasisällöstä, joka viedään käytäntöön hands-on -harjoitusten kautta. Osio antaa hyvät valmiudet web-ympäristöjen tietoturvallisuuden hallintaan ja tietoturvatarkistuksien toteuttamiseen näissä.
  • Pilvipalvelut/tietokannat: Osiossa tutustutaan Azuren käyttöön, ominaisuuksiin ja sen tarjoamiin palveluihin, sekä SQL-tietokantoihin.

Työssäoppimisjakso (70 päivää)

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden yhteistyöyrityksen ja koulutettavan tarpeet. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Jussi Riihijärvi
jussi.riihijarvi@opiframe.com
040 158 8060

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: