fbpx

Kyberturvallisuus RekryKoulutus, Uusimaa

Koulutuksen kesto: 6 kuukautta, sisältäen 40 lähiopetuspäivää ja 80 työssäoppimispäivää.

Koulutettavan on myös mahdollista ottaa syventäviä opintoja, jolloin koulutuspäivien määrä nousee 50 päivään ja työssäoppimispäivät laskevat 70 päivään.

Koulutus alkaa: 15.6.2022.

Haku päättyy: 29.05.2022

Koulutuspaikan osoite: Linnoitustie 3, 02600 Espoo, 4. krs

Lisätietoja:

Koulutuksesta järjestetään toinen infotilaisuus Teamsissä Pe 20.5 klo 13.00. Tule kuulemaan lisää koulutuksesta ja työllistymismahodullisuuksista koulutuksen tukemana! Linkki Infotilaisuuteen

Huom! Lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai kontaktiopetuksena verkossa.

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta (koulutusnro 706497)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
kyber@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

Oletko kiinnostunut kyberturvallisuudesta? Nyt voit sertifioitua ja työllistyä Kyberturvallisuuden asiantuntijaksi Rekrykoulutuksen avulla.

Koulutuksessa opit hallitsemaan kyberhäiriötilanteita tilannekuvan muodostamisesta aina kyberuhkien torjuntaan ja niistä palautumiseen. Koulutuksen ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa eli käytännön tekemisessä. Perehdyt kyberturvallisuuden strategioihin, standardeihin ja kyberturvallisuuden hallintaan. Opiskeltuasi osaat toteuttaa tarvittavia kyberturvallisuusratkaisuja havaitaksesi kyberturvallisuusuhkia ja suojautuaksesi niiltä. Osaat puolustautua esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä vastaan.
Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilujen asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Kyberturvallisuuskoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville riittävät tiedot ja taidot kyberturvallisuuden eri osa-alueista. Intensiivikoulutuksemme antaa sinulle mahdollisuuden suorittaa CompTIA Security+ sertifikaatin, sekä erinomaiset valmiudet ymmärtää tietoturvallisuutta kokonaisvaltaisesti (Opiframe kustantaa sertifikaatin). Lisäksi tavoitteena on kasvattaa osallistujan tietoturvaosaaminen vastaamaan työmarkkinatarpeita ja vaatimuksia.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti TE-toimiston ICT-alalla toimineet henkilöasiakkaat, jotka soveltuvat alan koulutukseen ja työtehtäviin. 

Opetuksen kieli on suomi (väh. B1.1). Materiaalit ovat englanniksi. / Teaching is in Finnish and the teaching materials are in English.

Yhteistyöyrityksemme ovat kertoneet arvostavansa kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan, jos täytät yhden tai useamman edellä mainituista kriteereistä!

Mitä koulutettava saa koulutuksesta?

Koulutus antaa hyvän käytäntöön pohjautuvan osaamisen tieto- ja kyberturvallisuuden kokonaisvaltaiseen hallintaan. Hallinnolliseen ja tekniseen tietoturvallisuuteen perehdytään todellisten harjoitusten ja esimerkkien avulla. Käytännön hands-on -harjoitukset toteutetaan koulutusta varten perustetussa yritysympäristössä. Ympäristössä päästään opettelemaan sekä viemään käytäntöön riskienhallintaa oikeilla ratkaisuilla ja testausmenetelmillä.

Koulutettavat saavat kattavat valmiudet tietoturva näkökulmasta analysoida, diagnosoida ja ratkaista verkkoon / verkkolaitteisiin, tietoturvaan, pilvipalveluihin, päätelaitteisiin ja palvelimiin kohdistuvia vika-, palvelu- sekä muutospyyntöjä. Koulutuksen sisältö eri osa-alueineen toteutetaan samassa hybridiympäristössä (Cloud / On-premise), jotta näistä osa-alueista muodostuu yksi kokonaisuus, joka simuloi tosimaailman ympäristöä moderneilla “best practise” käytänteineen.

Koulutus etenee johdonmukaisesti tietoturvaan sekä lainsäädäntöön keskittyen parhaita käytäntöjä noudattaen, aivan kuin kyseessä olisi uuden todellisen yrityksen ICT- toimintaympäristön pystyttäminen.

Koulutusohjelman sisältö

Tietoturva-osuus

Tietoturvan johtaminen ja hallinnointi ovat keskeisessä asemassa. Moduuli antaa kattavan osaamispaketin hallinnolliseen tietoturvaan ja hyvän pohjan yritysturvallisuuden hallitsemiseen.
Tietoturva-alan keskeiset velvoittavat lait ja ohjaavat asetukset. Erityisen tarkasti tutustutaan uudistuvaan tietosuoja-asetukseen ja sen toteuttamiseen yrityksissä sekä organisaatioissa.
Kattava katsaus ohjelmistoturvallisuuden perusteisiin. Moduuli antaa valmiudet turvallisten client-server tietoturva-arkkitehtuurien suunnittelemiseen sekä toteuttamiseen.
Käyttöoikeuksien ja pääsynhallinnan moduulissa tutustutaan keskeisiin teknologioihin ja -malleihin, joilla voidaan toteuttaa tarvittavat ratkaisut tietoturvallisesti ja tehokkaasti.
Tutustutaan ohjelmoinnin yleisrakenteeseen ja tietoturvallisuuteen sekä merkittävimpiin haavoittuvuuksiin. Lisäksi esitellään ohjelmointirajapinnan turvallisuutta edistäviä parhaita käytänteitä ja annetaan turvallisuuden parannuskeinoja.
Haavoittuvuus- ja penetraatiotestaus. Moduuli antaa valmiudet toteuttaa tietojärjestelmien ja -verkkojen määrämuotoista testaamista.
Tietojärjestelmien suojaaminen ja tietoturvallisuuden hallinta erilaisissa toiminnallisissa ympäristöissä. Moduulissa tutustutaan ympäristöjen arkkitehtuureihin ja turvallisten ratkaisujen toteuttamiseen niissä.
Yrityksen ja henkilöiden päätelaitteiden liittämiseen turvallisesti etäkäyttöratkaisuilla verkkoon. Osallistujat pääsevät vertailemaan eri ratkaisumalleja ja teknologioita joilla voidaan toteuttaa turvalliset etäkäyttöpalvelut.
Jaksolla käydään läpi nykyaikaisten tieverkkojen ja -järjestelmien tietoturvaan liittyvät osa-alueet. Verkon ja järjestelmien suojaamisen lisäksi paneudutaan etäyhteyksien ja etäkäytön tietoturvaan, haittaohjelmien torjuntaan sekä salauksen ja PKI:n hyödyntämiseen.
Tavoitteena on antaa osallistujille tiedot ja taidot perustella tietoturvariskien hallinnan tarve ja sen vaatimat investoinnit, sekä keinot määrittää riskienhallinnan mittarit ja seurantakeinot.
Hyvät tiedot ja käytännön taidot tehokkaaseen tietoturvariskien hallintaan. Luento-osuuksien lisäksi useita harjoituksia, joita osallistujat voivat käyttää oman organisaationsa riskien hallintaan.
Tavoitteena antaa käytännönläheinen kuva IP-verkon suojaukseen käytetyistä tekniikoista ja menetelmistä tietomurtojen tutkimiseen.
Moduulin jälkeen osallistujalla on selkeä näkemys siitä mitä asioita ottaa huomioon tietoturvastrategian tai -suunnitelman laadinnassa sekä tietoturvapolitiikassa ja ennen kaikkea miten ne laaditaan. Osallistuja saa moduulin aikana rautaisannoksen tietoa myös, miten suunnitelmat kannattaa tehdä ja prosessi viedä läpi.

Lisäksi:

M365 ja pilvipalveluiden perusteet.

Osiossa tutustutaan Azure, AWS ja Google Cloud Platformin käyttöön, ominaisuuksiin, sekä sen tarjoamiin palveluihin.

  • Pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot, sekä erilaiset tallennusmenetelmät
  • Identiteetti- ja pääsynhallinta
  • Sovellusten julkaiseminen. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä
  • Migraatiot ja Database palvelut

Työssäoppimisjakso

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. 

Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Hiski Hovivuori
hiski.hovivuori@opiframe.com
040 197 6874

Otto Kiiskinen
otto.kiiskinen@opiframe.com
040 016 4450

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: