fbpx

ICT-asiantuntija/Full Stack -kehittäjä RekryKoulutus, Espoo

Koulutuksen kesto: 6 kuukautta

Koulutusaika: 21.6.-14.12.2023

Haku päättyy: 01.06.2023

Lomajakso ajalla: 16.-20.10.2023

Koulutuspaikan osoite: Linnoitustie 3, 02600 Espoo, 4. krs

Hakuaika on päättynyt!

Näin haet koulutukseen:
1. Täytä ensin koulutushakemus TE-palveluille tämän linkin kautta (koulutusnro 713997)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
ict@opiframe.com.
Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

ICT-asiantuntija/Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus tarjoaa laajan ja monipuolisen näkökulman nykyaikaisiin tietojärjestelmiin. Koulutusohjelma antaa sinulle valmiudet erilaisiin ICT-tehtäviin, jotka vaativat syvällistä ymmärrystä joko tietojärjestelmistä, tietoturvasta tai ohjelmistokehityksestä.

Koulutuksessa voit suuntautua kahteen pääaihealueeseen: ICT-/Tietoturva-asiantuntija tai Full Stack –kehittäjä. Lisäksi voit valita syventäviä kursseja esimerkiksi tietoturvasta, tietokannoista ja pilvipalveluista. Sinulle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tukee sinun ja yhteistyöyrityksen tarpeita rekrytointiin johtavalla polulla.

Koulutus kestää 120 päivää, sisältäen 40-50 päivää opetusta ja 70-80 päivää työssäoppimista. Kattava ja intensiivinen opetusjakso tarjoaa edellytykset sille, että osaamisesi kehittyy rekrytointiin vaadittavalle tasolle.

Opetus toteutetaan suomen kielellä, joten koulutukseen valittavilta edellytetään suomen kielen suullista taitoa. Koulutettavalla on oltava valmius ymmärtää myös englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Koulutuksen kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat. Sinulla voi olla alalle soveltuva koulutus ja/tai aiempaa kokemusta järjestelmien ylläpidosta, tietoturvasta tai ohjelmoinnista. Hakijoilta edellytetään vahvaa kiinnostusta ja motivaatiota koulutusta kohtaan. Koulutus soveltuu myös kohderyhmään kuuluville vastavalmistuneille ja työkokemusta omaaville hakijoille, joilla on tarve päivittää osaamistaan.

Mitä hakijoilta odotetaan?

 • Oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Ongelmatilanteissa osaat pyytää apua.
 • Pystyt työskentelemään sekä itsenäisesti että tiimissä.
 • Haluat kehittää omaa osaamistasi.
 • Intohimo alaan ja harrastuneisuus on plussaa

Koulutusohjelman sisältö

Suuntautumisvaihtoehtoina on kaksi pääaihealuetta: ICT-/Tietoturva-asiantuntija tai Full Stack -kehittäjä. Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson (70-80 päivää) aikana käytäntöön. Opintosuunnitelmaasi päivitetään työssäoppimispaikan tarpeittesi mukaisesti syventävien jaksojen avulla.

Toimintamallimme perustuu intensiiviseen ja laajanalaiseen kouluttamiseen. Opetukseen sisältyy henkilökohtainen (kouluttajien ja tutorin tuki) ja mahdollisuus laajaan verkkoympäristöön opetuksen tueksi. Koulutusmallimme kehittää koulutettavien osaamisen rekrytointiin vaadittavalle tasolle

Pääaihealueet (40-50 päivää)

1. ICT-/Tietoturva-asiantuntija

ICT-/Tietoturva-asiantuntija sisältää 50 päivää intensiivistä opetusta. Tämä suuntaus antaa työkalut erilaisten teknisten ympäristöjen hallintaan ja ongelmien ratkaisemiseen asiantuntijatehtävissä. Syventävissä osioissa esim. tietoturvaa käsittelevässä osuudessa saat mahdollisuuden suorittaa (Comptia Security +) sertifikaatin. Suuntauksen aihealueita ovat:

 • M365
 • Windows 10 vikatilanteet ja hallinta
 • TeamViewer-etätukiohjelmisto
 • VPN-palomuurit ja reitittimet
 • Verkkoliikkeen monitorointi ja tietomurtojen havainnointi
 • Active Directory ja pilvihallittu IT-infra
 • Virtualisointitekniikat
 • Tiketöinti
 • F-Secure-tietoturvaohjelmistot yrityskäytössä
 • Kytkin- ja WLAN-verkkojen toiminta ja vikasietoisuus
 • Windows-palvelimet, varmistukset ja vikasietoisuus
 • Pilvipalveluiden käyttöönotto ja ylläpito
 • Vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot

2. Full Stack -kehittäjä

Full Stack -kehittäjän suuntaus sisältää 40 päivää opetusta. Jakso antaa sinulle taidot suunnitella, kehittää ja ylläpitää web-sovelluksia, jotka kattavat koko ohjelmistokehitysprosessin. Osion aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-poh­jaisen web-applikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, JavaScript, MongoDB, Express. Lisäksi koulutettavat toteuttavat pienissä ryhmissä Full Stack -projektin.

Syventävät osiot (10 päivää)

Syventävien osioiden tavoitteena on syventää ohjelmointijaksolla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti projektityön kautta hankittua osaamista. Osioissa hyödynnetään Full Stack -jaksolla pienryhmissä toteutettuja projektitöitä. Esimerkkejä syventävistä osioista:

Tietoturva (Comptia Security +)

Tietoturvaosiossa opit hallitsemaan kyberhäiriötilanteita tilannekuvan muodostamisesta aina kyberuhkien torjuntaan ja niistä palautumiseen. Koulutuksen ydin on toiminnallisen kyberturvallisuuden taidoissa eli käytännön tekemisessä. Perehdyt tietoturvan strategioihin, standardeihin ja kyberturvallisuuden hallintaan. Opiskeltuasi osaat toteuttaa tarvittavia tietoturvaratkaisuja havaitaksesi kyberturvallisuusuhkia ja suojautuaksesi niiltä. Osaat puolustautua esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

 • Tietoturva osana yritysten turvallisuutta
 • Tietoturvallisuuden hallinta ja viitekehykset
 • On-premises ja pilviympäristöjen suojaaminen
 • Haavoittuvuustestaus ja tietoturvatarkistukset
 • Tietoturvapoikkeamien ensivastetoiminta

Käydään läpi pilvipalveluiden (Azure, AWS ja Google Cloud) keskeiset palvelut, sekä niiden hallinta ja vianselvitys. Pilvipalvelut tarjoavat myös erinomaiset työkalut toiminnan seuraamiseen, automaattisten hälytysten luomiseen ja vikatilanteiden korjaamiseen. Pilvipalveluiden hallinta niin hallintaportaalin kuin Powershellinkin avulla ja varautuminen tuleviin potentiaalisiin ongelmakohtiin jo etukäteen.

Tässä osuudessa perehdytään tarkemmin verkkoihin liittyviin asiantuntijatehtäviin kuten:

 • IPSec / SSL VPN konfiguraatioihin
 • RADIUS-todennukseen
 • verkkolaitteiden kahdennukseen
 • yritysverkon ja julkisen pilvipalvelun tietoturvalliseen yhdistämiseen
 • VLAN-muutoksiin
 • 1X-konfiguraatioiden tekemiseen
 • protokolla-analysaattorin käyttämiseen verkkoliikenteen tutkimisessa

Opitaan myös selvittämään ja ratkaisemaan yritysten yleisimpiä verkko-ongelmia kuten pullonkaulat verkkoliikenteessä, WLAN-verkon vikatilanteet, pakettihävikin lähiverkossa ja ongelmat DHCP- ja DNS-palveluissa.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Otto Kiiskinen
otto.kiiskinen@opiframe.com
0400 164 450

Toivo Osei
toivo.osei@opiframe.com
040 758 2591

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: