fbpx

ICT-Specialist RekryKoulutus, Uusimaa

Koulutuksen kesto: 6 kuukautta

Koulutusaika: 25.01.-24.7.2024

Haku päättyy: 18.12.2023

Lomajakso: 19.-23.2.2024

Koulutuspaikan osoite: Linnoitustie 3, 02600 Espoo, 4. krs

Hakuaika on päättynyt!

Näin haet koulutukseen:
1. Täytä ensin koulutus hakemus TE-palveluille täältä (koulutus nro 717778)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: ict@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

Monipuolinen ICT-Specialist-koulutusohjelma keskittyy yrityksen infraan ja tukitoimintoihin. Tavoite on antaa työkalut erilaisten teknisten ympäristöjen hallintaan ja ongelmien ratkaisemiseen asiakasrajapinnassa.

ICT-Specialist RekryKoulutus tarjoaa laajan ja monipuolisen näkökulman nykyaikaisiin tietojärjestelmiin. Koulutusohjelma antaa valmiudet erilaisiin ICT-alan tehtäviin, jotka vaativat syvällistä ymmärrystä joko pilvipalveluista tai tietojärjestelmistä.

Koulutuksessa voit suuntautua kahteen pääaihealueeseen: Cloud Specialist tai System Specialist. Koulutuettaville tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tukee koulutuettavan ja yhteistyöyrityksen tarpeita rekrytointiin johtavalla polulla. Koulutus sisältää myös nyt ajankohtaisen Microsoft Copilot -tekoälyn ja kuinka järjestelmäympäristö valmistellaan sen hyödynnettäväksi.

Koulutus kestää 6 kuukautta, sisältäen 45 päivää opetusta ja 75 päivää työssäoppimista.

KohderyhmäICT Specialist, tietokoneella oleva mies

Mitä hakijoilta odotetaan?

 • Oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Ongelmatilanteissa osaat pyytää apua.
 • Pystyt työskentelemään sekä itsenäisesti että tiimissä.
 • Haluat kehittää omaa osaamistasi.
 • Intohimo alaan ja harrastuneisuus on plussaa

Kohderyhmää ovat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilun työttömät ja työttömyysuhan alaiset työnhakijat, joilla on alalle soveltuva koulutus ja/tai aiempaa kokemusta järjestelmien ylläpidosta, tietoturvasta ja pilvipalveluista. Hakijoilta edellytetään vahvaa kiinnostusta ja motivaatiota koulutusta kohtaan. Koulutus soveltuu myös kohderyhmään kuuluville vastavalmistuneille.

Opetus toteutetaan suomen kielellä, joten valittavilta edellytetään suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Koulutettavalla on oltava valmius ymmärtää myös englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Koulutusohjelman sisältö

Esimerkkejä koulutuspoluista:

Cloud Specialist

Cloud Specialist osio tarjoaa syvällisen ymmärryksen pilvipalveluista ja niiden käytöstä, mukaan lukien pilvipalveluiden arkkitehtuuri, hallinta ja käyttöönotto. Osio jakautuu kahteen pääaihealueeseen: Azureen ja AWS:n. Näitä vahvistaa valinnaiset osuudet esim. Tietoturva, DevOps, Tietokannat, PowerShell ja Palvelimet.

Azure

 • Cloud Fundamentals
 • Data Warehousing
 • loT in Cloud
 • AI in Cloud Programming
 • Cloud Defense: Azure Sentinel

AWS

 • Palveluiden siirto AWS-pilveen
 • Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ja virtuaalipalvelimet
 • AWS Storage
 • AWS Workspaces
 • AWS Networking and Content Delivery
 • AWS ldentity and Access Management (AWS 1AM)
 • AWS DevOps-kehittäjille

System Specialist

System Specialist osiossa keskitytään yrityksen infraan ja tukitoimintoihin. Tavoite on antaa työkalut erilaisten teknisten ympäristöjen hallintaan ja ongelmien ratkaisemiseen asiakasrajapinnassa. Kokonaisuudessa keskitytään erityisesti tyypillisiin Microsoft 365 -ympäristöihin. Aihealueita ovat mm.

 • Microsoft Copilot
 • M365
 • Active Directory ja pilvihallittu IT-infra
 • Windows-palvelimet, varmistukset ja vikasietoisuus
 • Verkkoliikkeen monitorointi ja tietomurtojen havainnointi
 • Tietoturva ja viitekehykset (NIST Cybersecurity framework 2.0 ja Zero Trust)
 • Virtualisointitekniikat
 • VPN-palomuurit ja reitittimet
 • Tiketöinti
 • Kytkin- ja WLAN-verkkojen toiminta ja vikasietoisuus
 • TeamViewer-etätukiohjelmisto.

Työssäoppimisjakso (75 päivää)

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava ja maksuton verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden työssäoppimispaikan tarpeet.  Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
044 338 8534

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: