fbpx

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus, Tampere

Koulutuksen kesto: 7 kuukautta

Koulutus alkaa: 03.01.2022

Hakuaika: 21.10.-26.11.2021

Koulutuspaikan osoite: Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere

Huom! Lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai kontaktiopetuksena verkossa.

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta 
(koulutusnro 702533)


2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
fullstack@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Tule kuulemaan lisää koulutuksesta ja työnantajista!
TE-liven nettisivuilla TE-live.fi tai Pirkanmaan TE-palveluiden YouTube -kanavalla. Tallenne löytyy alla olevasta linkistä.

TE-live tallenne: https://te-live.fi/lahetykset/cT4ffN4TR

M-Files, Profirator, Gelo, CySec Ice Wall, Unseen Technologies, Toymelab sekä Suomen Terveysravinto etsivät nyt tämän RekryKoulutuksen avulla uusia osaajia!

Koulutuksen kuvaus

Näetkö itsesi tulevaisuudessa web-ohjelmointitehtävissä? Yritykset etsivät uusia osaajia. Hae koulutukseen nyt! Koulutukseen valitaan 15 web-kehittäjäksi koulutettavaa henkilöä.

7 kuukautta kestävä koulutus sisältää 40 päivää kestävän perusjakson, 20 päivää syventäviä jaksoja (DevOps, UX/UI, Tietoturva ja Pilvipalvelut ja testaus) ja 80 päivää työssäoppimista yhteistyöyrityksessä.

Ohjelmistot siirtyvät kovaa vauhtia verkkoon, jolloin yrityksillä on kasvanut voimakkaasti tarve osaajista, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. 

Koulutuksen tavoitteena on vastata yritysten tarpeisiin saada web-kehittäjiä, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin. Koulutusohjelma panostaa voimakkaasti osaamisesi kehittämiseen kattavalla 60 päivän lähiopetuksella, jossa koulutettavien osaaminen nostetaan rekrytointiin johtavalle tasolle.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Pirkanmaan alueen TE-palveluiden asiakkaat, joilla on koulutustarve, soveltuvuus alalle ja/tai tarve päivittää teknistä osaamistaan. Yhteistyöyrityksemme arvostavat kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Yritykset etsivät erilaisia osaajia liittyen mm. ohjelmistokehitykseen, testaukseen ja mobiiliohjelmointiin. Lisäksi yrityksillä on tarjolla erilaisia asiakasprojekteja sekä back- että frontend-ohjelmointia.
 • Ohjelmointikokemus
 • Yleinen IT-kokemus
 • Sulautettu- ja mobiiliohjelmointi
 • Ohjelmistokehityksen teoria (esim. tietomallin/tietokannan suunnittelu)
 • Käytännön PHP-ohjelmointi
 • Pilvipalvelut (AWS, Azure)
 • RESTful APIs
 • Scrum tai Kanban -kokemus ohjelmointiin liittyen
Yrityksissä käytetään mm. seuraavia tekniikoita: web-ohjelmointitekniikat (HTML5/CSS/JavaScript), Java, Java EE, React, C# (dot.net), Angular, AngularJS, MongoDB, SQL, MySQL, NodeJS, PHP, NetBeans, Github, ASP.NET, AWS, Go, Scala, Erlang, Kubernetes, JIRA, Jenkins ja Linux. Työnantajat arvostavat koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi harrastuneisuuden kautta karttunutta osaamista.
Olitpa sitten senior- tai junior -tason osaaja, on sinulla hyvät mahdollisuudet kehittyä koulutuksen ja työssäoppimisen kautta koulutusohjelman tukemana Full Stack -kehittäjäksi.
Työkieli on pääosin suomi. Alalle ominaista on kohtuullinen englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Osassa yrityksistä työkieli on englanti. Opetus toteutetaan suomen ja englannin kielellä. Opiskelijoilla on oltava valmius myös ymmärtää englanninkielistä opiskelumateriaalia.
Työnantajat arvostavat kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä tiimissä että itsenäisessä työskentely-ympäristössä. Oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus ovat hyviä piirteitä sekä ongelman kohdatessasi olet kykenevä ottamaan asioista selvää. Olet motivoitunut oppimaan uutta ja haluat kehittyä ammatillisesti.

Koulutusohjelman sisältö

Lähiopetuksen aikana käydään läpi teoriaa käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Opetuksen rinnalla kulkee ryhmissä toteutettava työelämälähtöinen Full Stack -projekti, jota laajennetaan erikoistumisjaksojen avulla. Työssäoppimisen tukee lähiopetuksessa opittujen taitojen viemisen käytännön osaamiseksi modernien web-applikaatioiden kehittämisessä.  

Opetus jakautuu kahteen osioon. Ensimmäinen eli perusjakso kestää 35 päivää. Toinen osa jakautuu neljään syventävään opetusjaksoon, joilla laajennetaan osaamista ohjelmointiin läheisesti kytkeytyvissä osioissa. Syventävät opetusjaksot ovat osin valinnaisia riippuen koulutettavan sekä yhteistyöyrityksen tarpeista.

Opetus toteutetaan suomen ja englannin kielellä. Opiskelijoilla on oltava valmius myös ymmärtää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Perusjakso (40 päivää)

Perusjakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-poh­jaisen webapplikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express.  

Käymme läpi REST-palvelujen toteutusta, applikaation tilanhallinta frontendissä, tietoturva-kysymyksiä, session­hallinta yhdistettynä tietokantaan, käyttäjätietojen hallin­ta, applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä, sekä laajennuskysymykset kuten mahdolliset mobiiliasiaka­sohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook. 

Perusjakson aikana koulutettavat toteuttavat ryhmissä työelämälähtöisen Full Stack -projektin, jonka aikana koulutettavat toteuttavat koodin lisäksi dokumentoinnin sekä pienen manuaalin. Kaikki tuotettu materiaali tulee avoimeen gitiin (GitHub/Bitbucket) sekä esimerkkinä pilvipalveluun (Heroku/AWS/Azure).

Syventävät jaksot (20 päivää)

Syventävien jaksojen aiheita ovat DevOps, UX/UI, pilvipalvelut, tietoturva ja testaus. Syventävien jaksojen tavoitteena on syventää perusjaksolla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti projektityön kautta hankittua osaamista.

DevOps-osiossa käydään läpi DevOps-menetelmät ohjelmistotuotannossa:
 • DevOpsin perusteet
 • DevOps ja ohjelmistokehitys
 • DevOps-työkalut (Docker, Kubernetes, jne.)
 • Skaalautuminen
UX/UI moduulissa käydään läpi UX-suunnittelun ja käytettävyyden “hyvät käytännöt” ja palveluiden eri osa-alueiden ryhmittäminen loogisesti, sekä useiden näkymien ja vaiheiden toimintojen suunnittelu.
Kokonaisvaltaiselle ja nykyaikaiselle tietoturvallisuuden­hallinalle luodaan vahva osaamispohja teoriasisällöstä, joka viedään käytäntöön hands-on harjoitusten kautta. Osio antaa hyvät valmiudet web-ympäristöjen tietotur­vallisuuden hallintaan ja tietoturvatarkistuksien toteutta­miseen näissä.
 • Tietoturva osana yritysten turvallisuutta
 • Tietoturvallisuuden hallinta ja viitekehykset
 • Tietoturvallinen ohjelmistokehitys
 • On-premises ja pilviympäristöjen suojaaminen
 • Haavoittuvuustestaus ja tietoturvatarkistukset
 • Tietoturvapoikkeamien ensivastetoiminta
Osiossa tutustutaan Azure, AWS ja Google Cloud Platformin käyttöön, ominaisuuksiin, sekä sen tarjoamiin palveluihin.
 • Pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot, sekä erilaiset tallennusmenetelmät
 • Identiteetti- ja pääsynhallinta
 • Sovellusten julkaiseminen. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä
 • Migraatiot ja Database palvelut

Työssäoppimisjakso (80 päivää)

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden yhteystyöyrityksen ja koulutettavan tarpeet. Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
044 3388534

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: