fbpx

RekryKoulutus FullStack-kehittäjä / Tampere

Useat eri yritykset Pirkanmaalla etsivät uusia Full Stack-kehittäjiä.

RekryKoulutuksen pääkohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhanalaiset TE-palvelun asiakkaat, joilla on ICT-alan koulutus, tai vankka työssä tai harrastuneisuuden kautta hankittu osaaminen, ja jotka tarvitsevat päivitystä tekniseen osaamiseensa.

Koulutus on päättynyt!

Milloin: 8.7.2019 – 3.1.2020

Sijainti: Tampere

Kesto: 120 päivää (6 kuukautta) josta 50 päivää lähiopetusta ja 70 päivää työssäoppimista

Koulutuksen kuvaus ja tavoite

Koulutuksen tavoitteena on päivittää kattavalla 50 päivän lähiopetusjaksolla koulutettavien osaaminen yritysten vaatimalle tasolle nykyaikaisissa web-teknologioissa. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin. 

Opetusjaksojen rakenne on tehty siten, että ne antavat aiheesta hyvän perusymmärryksen lisäksi työkalut uusimpien juuri pinnalla olevien teknologioiden hyödyntämiseen. Lähiopetusosuus valmistaa oppilaat työssäoppimiseen teorian ja käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta.

Työssäoppimisen tarkoituksena on saada oppilas ymmärtämään lähiopetuksessa opittujen teknologioiden rooli ja tarpeellisuus modernien web-applikaatioiden kehittämisessä. Lisäksi oppilas vahvistaa omaa osaamistaan kouluttajan tietoiskuilla ja verkko-oppimisympäristön avulla. Kouluttajat seuraavat oppimisen kehitystä tapaamisin ja verkkotapaamisin. Oppimista tapahtuu koko koulutuksen elinkaaren aikana.

Tavoitteena on osaamisen kehittyminen rekrytointiin edellyttämälle tasolle koulutuksen loppuun mennessä.

Koulutusohjelma

Koulutus kestää 6 kuukautta, sisältäen 50 lähiopetuspäivää ja 70 työssäoppimispäivää. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Ohjelma toteutuu ensisijaisesti työssäoppimisen kautta yhteistyöyrityksessä tai -organisaatiossa. Koulutukseen sisältyy 5 arkipäivän lomajakso viikolla 42/2019.

Tiivistelmä koulutuksen pääpainoalueista:

 • Frontend-moduuli: React ja React ekosysteemi, Angularin perusteet
 • Backend-moduuli: NodeJS, Express ja Node-ekosysteemi
 • Tietokannat: MongoDB sekä paikallisesti, että pilvipalveluna
 • Pilvipalvelut: mm. Azure/AWS-ympäristö
 • Muut: REST – käytäntö ja teoria, tietoturva webapplikaatioissa, käyttäjien hallinta sekä applikaation tilan hallinta.

Lähiopetusjakso (50 päivää)

Lähiopetusjakso alkaa nykyisten webteknologioiden perusteista:

 • HTML sekä javascript-kielien kertaus
 • React frontend-ympäristön perusteet, jonka jälkeen tutustutaan backend-ohjelmointiin NodeJS ja Express-ympäristöissä. Nämä ovat erittäin laajassa ammattilaiskäytössä alan yrityksissä.
 • Perusosaan kuuluu lisäksi MongoDB NoSQL tietokantojen perusteet sekä Azure/AWS-pilvipalveluiden käyttö ja ylläpito.

Koulutuksen edetessä, kun oppilaiden osaaminen näistä teknologioista kehittyy, keskitytään enemmän eri osien yhteiseen toimintaan kuten

 • REST-rajapintoihin
 • Käyttäjien hallintaan
 • Applikaation tilan hallintaan
 • Applikaation arkkitehtuuriin pilvipalveluissa
 • Tietoturvaan sekä kaikkeen muuhun mitä tarvitaan toimivien modernien web-applikaatioiden tekemiseen perusosaamisen lisäksi.

Lähiopetuksen aikana oppilaat tekevät pienen, mutta ammattilaistasoisen projektityön yhteistyössä kouluttajien kanssa.

Työssäoppiminen (70 päivää)

2 kuukauden tiiviin koulutusjakson jälkeen siirrytään työssäoppimiseen, jossa lähiopetusosuudella opitut asiat kristalloituvat käytännön osaamiseksi. Tätä tukemaan koulutettaville tarjotaan tietoiskutyyppisesti kolmen päivän koulutusmoduuleja eri aihealueista, jotka liittyvät web-ohjelmointiin. Nämä tietoiskut voivat sisältää myös erityisesti yritysten pyytämiä aihealueita.

Lisäksi oppilaille tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää myös omatoimisesti työssäoppimispaikan tarpeet huomioiden. Tämä ympäristö päivittää aktiivisesti sisältöään kirjastoissa ja ympäristöissä tapahtuvien muutosten kanssa.

Yhteistyössä:

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: