fbpx

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus, Turku

Koulutuksen kesto: 6 kuukautta

Koulutusaika: 28.6.-20.12.2024

Haku päättyy: 12.6.2024

Lomajakso:  16.-20.10.2024

Koulutuspaikan osoite: Turku, tarkempi osoite ilmoitetaan myöhemmin

Hakuaika on päättynyt!

Koulutuksen kuvaus

Haluaisitko työskennellä monipuolisissa ohjelmointitehtävissä? Yritykset etsivät osaajia, jotka hallitsevat web-kehityksessä tarvittavia taitoja. Näitä taitoja pääset kehittämään koulutuksessamme, jonka tavoitteena on työllistää koulutettavat ohjelmassa mukanaoleviin yhteistyöyrityksiin. 

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus on koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on kouluttaa ja työllistää uusia ohjelmistoalan ammattilaisia alan yrityksiin Varsinais-Suomen alueella.  

Koulutuksen tavoitteena on vastata yritysten tarpeisiin saada ohjelmistokehittäjiä, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin. Koulutusohjelma panostaa voimakkaasti osaamisesi kehittämiseen kattavalla 40 päivän lähiopetuksella, jossa koulutettavien osaaminen nostetaan rekrytointiin johtavalle tasolle.

Koulutus sisältää lähiopetusta Opiframen tiloissa sekä yrityksessä tapahtuvan työssäoppimisjakson. Koulutus on osallistujille maksutonta. Osallistujalle maksetaan koulutuksen ajalta (edellytysten täyttyessä) työttömyysetuutta, kulukorvaus sekä mahdollisesti myös työttömyysetuuden korotusosa.

Infotilaisuudet

Katso tallenne 3.6. järjestetystä TE-livestä täältä!

Kohderyhmä

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus on suunniteltu ja tarkoitettu henkilöille, jotka etsivät uutta suuntaa ja työpaikkaa web-kehittäjänä, sekä haluavat kehittyä ja parantaa ammatillisia valmiuksiaan ohjelmistoalan osaajina.

Koulutuksen kohderyhmänä on työttömät työnhakijat tai työttömyysuhan alaiset TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakkaat. Motivaatio, halu kehittyä ja työllistyä Full Stack -kehittäjän monipuolisiin tehtäviin ovat koulutusohjelman keskeisimmät hakukriteerit. Tämä koulutus soveltuu niin pitempää työkokemusta omaaville sekä vastavalmistuneille hakijoille, joilla on tarve päivittää osaamistaan. Hakijoilta toivotaan soveltuvia opintoja alalta (ohjelmointi, tietotekniikka, automaatio tai elektroniikka), tai alaan soveltuvaa työkokemusta.

Koulutus toteutetaan suomen kielellä, joten koulutukseen valittavilta edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Koulutettavalla on oltava valmius ymmärtää myös englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Yhteistyöyrityksemme arvostavat kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Koulutusohjelman sisältö

Toimintamallimme perustuu intensiiviseen ja laajanalaiseen kouluttamiseen. Opetukseen sisältyy henkilökohtainen kouluttajien ja tutorin tuki ja mahdollisuus laajaan verkkoympäristöön opetuksen lisäksi. Koulutusmallimme kehittää koulutettavien osaamisen rekrytointiin vaadittavalle tasolle

Full stack -ohjelmointijakso (40 päivää)

Ohjelmointijakso keskittyy moderniin web-kehitykseen. Jaksoon sisältyy:

  • HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, Redux, Vue 
  • MongoDB, NodeJS, Express, JSON, Spring 
  • Tietokannat: NoSQL, SQL 
  • Responsiivinen suunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu ja käyttökokemus, RESTful API 
  • Versionhallinta (mm. Git) 
  • Ohjelmistokehittäjänä asiakasrajapinnassa ja projektitiimeissä toimiminen 

Syventävät osiot

Syventäviä osioita ovat esimerkiksi tekoälyn käyttö ohjelmoinnissa, tietokannat, pilvipal­velut ja tietoturva. Tavoitteena on syventää ohjelmointijaksolla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti projektityön kautta hankittua osaamista. Syventävissä osioissa hyödynnetään Full Stack -jaksolla pienryhmissä toteutettuja projektitöitä.

  • Tekoäly ohjelmoinnissa: Osiossa tutustutaan tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin ohjelmoinnissa esim. ChatGPT. Osaamista syvennetään käytännönharjoitteilla. 
  • Tietoturva: Kokonaisvaltaiselle ja nykyaikaiselle tietoturvallisuuden­hallinalle luodaan vahva osaamispohja teoriasisällöstä, joka viedään käytäntöön hands-on -harjoitusten kautta. Osio antaa hyvät valmiudet web-ympäristöjen tietoturvallisuuden hallintaan ja tietoturvatarkistuksien toteuttamiseen näissä.
  • Pilvipalvelut/tietokannat: Osiossa tutustutaan Azuren käyttöön, ominaisuuksiin ja sen tarjoamiin palveluihin, sekä SQL-tietokantoihin.

Työskentely yhteistyöyrityksessä (80 päivää)

Koulutuksessa sisäistetyt ja opiskellut asiat viedään työpaikalla käytäntöön, jota tuetaan kouluttajien ammattitaitoisella tuella koko työssäoppimisen ajan.  Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden yhteistyöyrityksen ja koulutettavan tarpeet. Työssäoppimispaikkojen hankinnassa hyödynnetään Opiframen yritysyhteistyöverkostoa.

Koulutukseen hakeminen ja valinta 

1. Täytä hakemus TE-toimiston kautta viimeistään 12.6.2024

Voit myös jättää paperihakemuksen TE-toimistoon / kuntakokeilun toimipisteeseen (koulutusnumero 721542). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnukset), sinun tulee vahvistaa hakemuksesi henkilökohtaisesti TE-toimistossa / kuntakokeilun toimipisteessä ennen hakuajan päättymistä. 

Täytähän koulutushakemuksen huolellisesti ja avaat hakemuksessa soveltuvaa osaamistasi ja motivaatiota koulutukseen ja sen mukaisissa tehtävissä toimimiseen. Koulutuksen esivalinta tehdään koulutushakemuksen perusteella yhteistyössä kouluttajan kanssa.

2. Pyydämme lisäksi lähettämään ansioluettelosi Opiframelle sähköpostitse osoitteeseen fullstack.vs@opiframe.com

Nimeä CV:si muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Lähettämällä CV:n nopeutat esivalintaa ja sinulle sopivan yhteistyöyrityksen löytämistä. Esivalinnasta jatkoon etenevät esitellään yrityksille CV:n perusteella. 

Koulutushakemuksia käsitellään jo koulutusohjelman hakuajan aikana. Mahdollisimman aikainen hakeminen koulutukseen edistää esivalinnasta etenevien hakijoiden yhteistyöyrityksen etsimisprosessia. 

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Jussi Riihijärvi
jussi.riihijarvi@opiframe.com
+358 40 158 8060

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Jaa tämä sivu: