fbpx

Full Stack RekryKoulutus, Espoo

Koulutuksen hakuaika on päättynyt!

Koulutuksen kesto: 140 päivää

Koulutuksen ajankohta: 08.04. – 29.10.2021

Hakuaika: 09.02. – 22.03.2021

Koulutuspaikan osoite: Linnoitustie 3, 02600 Espoo, 4. krs

Huom! Lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai kontaktiopetuksena verkossa.

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta 
(koulutusnro 698066)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
fullstack@opiframe.com. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus

Noin 20 yritystä etsii uusia osaajia – oletko se sinä? Hae koulutukseen nyt!

Ohjelmistot siirtyvät kovaa vauhtia verkkoon, jolloin yrityksillä on kasvanut voimakkaasti tarve osaajista, jotka hallitsevat monipuolisesti eri web-palveluiden tuottamisessa tarvittavat taidot. 

140 päivää kestävä koulutus sisältää 35 päivää kestävän Full Stack –ohjelmointijakson, 25 päivää syventäviä osioita (DevOps, UX/UI, Tietoturva ja Pilvipalvelut) ja noin 80-95 päivää työssäoppimista yhteistyöyrityksessä.

Koulutuksen tavoite on työllistyä web-palvelujen suunnittelemiseen, määrittelyyn, kehittämiseen, ylläpitoon sekä antaa ymmärrys projektien johtamisesta, aikatauluttamisesta ja resurssien hallinnasta. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin. Koulutusohjelma panostaa voimakkaasti osaamisesi kehittämiseen kattavalla 60 päivän lähiopetuksella, jossa koulutettavien osaaminen nostetaan rekrytointiin johtavalle tasolle.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Uudenmaan alueen TE-toimiston ICT-alan asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita alan tehtävissä työskentelystä, ja jotka soveltuvat alan koulutukseen. Toivomme hakijoilta hyvää perusosaamista ohjelmoinnista ja motivaatiota päivittää/kehittää osaamistaan nykyaikaisten, pinnalla olevien teknologioiden osalta. Työskentelyotteesi on oma-aloitteinen ja itseohjautuva. Pystyt työskentelemään itsenäisesti, mutta tiimityöskentely ei ole vierasta. Ongelman tulessa eteen, et epäröi pyytää apua. Haluat kehittää omaa osaamistasi: intohimo alaan ja harrastuneisuus on plussaa.  

Yhteistyöyrityksemme arvostavat kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Hae siis rohkeasti mukaan koulutukseen!

Opetuskieli on suomi / Teaching is in Finnish.

Koulutusohjelman sisältö

Lähiopetuksen aikana käydään läpi teoriaa käytännön esimerkkien ja harjoitusten kautta. Opetuksen rinnalla kulkee ryhmissä toteutettava työelämälähtöinen Full Stack -projekti, jota laajennetaan erikoistumisjaksojen avulla. Työssäoppimisen tukee lähiopetuksessa opittujen taitojen viemisen käytännön osaamiseksi modernien web-applikaatioiden kehittämisessä.  

Full Stack -ohjelmointi (35 päivää)

Koulutus alkaa jaksolla, joka keskittyy moderniin web-kehitykseen (Full Stack). Jakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-pohjaisen web-applikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express. Osiossa käydään läpi: 

 • REST-palvelujen toteutusta 
 • Applikaation tilanhallinta frontendissä 
 • Tietoturva-kysymyksiä 
 • Session­hallinta yhdistettynä tietokantaan 
 • Käyttäjätietojen hallin­ta, applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä 
 • Laajennuskysymykset, kuten mahdolliset mobiiliasiaka­sohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook.

Koulutukseen osallistuvat toteuttavat pienryhmissä Full Stack -projektin. 

Syventävät osiot (25 päivää)

Syventävät osiot jakautuvat DevOps:iin, UX:ään, pilvipalveluihin ja tietoturvaan. Voit osallistua joko yhteen, tai kaikkiin kolmeen syventävään jaksoon. Tavoitteena on syventää ohjelmointijaksolla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti projektityön kautta hankittua osaamista. Syventävissä osioissa hyödynnetään Full Stack -jaksolla pienryhmissä toteutettuja projektitöitä. 

DevOps & UX

DevOps-osiossa käydään läpi DevOps-menetelmät ohjelmistotuotannossa

 • DevOpsin perusteet
 • DevOps ja ohjelmistokehitys
 • DevOps-työkalut (Docker, Kubernetes, jne.)
 • Skaalautuminen

UX/UI moduulissa käydään läpi UX-suunnittelun ja käytettävyyden “hyvät käytännöt” ja palveluiden eri osa-alueiden ryhmittäminen loogisesti, sekä useiden näkymien ja vaiheiden toimintojen suunnittelu.

Tietoturva

Kokonaisvaltaiselle ja nykyaikaiselle tietoturvallisuuden­hallinalle luodaan vahva osaamispohja teoriasisällöstä, joka viedään käytäntöön hands-on harjoitusten kautta. Osio antaa hyvät valmiudet web-ympäristöjen tietotur­vallisuuden hallintaan ja tietoturvatarkistuksien toteutta­miseen näissä.

 • Tietoturva osana yritysten turvallisuutta
 • Tietoturvallisuuden hallinta ja viitekehykset
 • Tietoturvallinen ohjelmistokehitys
 • On-premises ja pilviympäristöjen suojaaminen
 • Haavoittuvuustestaus ja tietoturvatarkistukset
 • Tietoturvapoikkeamien ensivastetoiminta

Pilvipalvelut

Osiossa tutustutaan Azuren, AWS:n ja Google Cloud Platformin käyttöön, ominaisuuksiin, sekä niiden tarjoamiin palveluihin.

 • Pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot, sekä erilaiset tallennusmenetelmät
 • Identiteetti- ja pääsynhallinta
 • Sovellusten julkaiseminen. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä
 • Migraatiot ja Database palvelut

Työssäoppimisjakso

Lähiopetuksessa opitut asiat viedään työssäoppimisjakson aikana käytäntöön, jota tuetaan syventävillä opetusjaksoilla. 

Lisäksi koulutettaville tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää huomioiden yhteystyöyrityksen ja koulutettavan tarpeet.

Koulutettavilla on kouluttajien tuki käytössä koko työssäoppimisjakson ajan.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com
040 5782411 (ti-to 13-16)

Jyrki Hovivuori
jyrki.hovivuori@opiframe.com
044 3388534

Yhteistyössä

TE-palvelut logo