fbpx

Cloud Expert RekryKoulutus / Espoo

Haluatko parantaa työmarkkina-arvoasi? Onko ammatillinen osaaminen ajantasalla? Hae Cloud Expert RekryKoulutukseen!

Tässä käytännönläheisessä pilvipalvelu-koulutuksessa pääaihealueita ovat Azure ja AWS. Koulutuksen aikana on mahdollisuus suorittaa kaksi sertifikaattia.

Koulutuksen kohderyhmä on TE-toimiston asiakkaat.

Koulutus on päättynyt

Milloin: 20.11.2019 – 26.5.2020

Kesto: 6 kuukautta, sisältäen 50 päivää lähiopetusta ja 70 päivän työssäoppimisjakson.

Koulutuspaikan osoite: Lars Sonckin kaari 14, Espoo

Koulutuksen kuvaus


Opiframen Cloud Expert RekryKoulutus antaa perusvalmiudet ja ymmärryksen siitä, kuinka pilvipalveluita hyödynnetään eri palveluiden toteuttamisessa. Koulutus on käytännönläheinen ja projektinomainen.

Koulutuksen aikana

  • tehdään kattava katsaus eri toimialoilla toteutettavista pilvipalveluista (esim. teollisuuden sensoriratkaisut)
  • hyödynnetään muun muassa pilvipalvelua osana IoT-sensorijärjestelmää
  • perustetaan pilvipalveluita ja siihen liittyvä tietokantoja, jota hyödynnetään koulutuksessa toteutettavissa projekteissa.

Koulutus kestää 120 päivää sisältäen 50 lähiopetuspäivää ja 70 työssäoppimispäivää. Opetuskielenä käytetään suomea ja opetusmateriaalien kieli on englanti.

Koulutus sisältää mahdollisuuden suorittaa Azure ja AWS sertifikaatit (Azure Administrator ja AWS Certified Cloud Practitioner).

Kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita alan tehtävissä työskentelystä ja jotka soveltuvat alan koulutukseen. Koulutukseen valittaville katsotaan eduksi koulutus ja kokemus järjestelmien ylläpidosta ja hallinnasta. Yhteistyöyrityksemme ovat kertoneet arvostavansa kokemusta, joka on hankittu koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta.

Hae rohkeasti mukaan koulutukseen!

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on päivittää kattavalla 50 päivän lähiopetusjaksolla jo kokemusta omaavien koulutettavien osaaminen yritysten vaatimalle tasolle pilvipalveluissa. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin. 

Opintojaksojen rakenne toteutetaan niin, että ne antavat aiheesta hyvän perusosaamisen ja työkalut koulutettavien teknologioiden hyödyntämiseen. Lähiopetusjakso valmistaa koulutettavat työssäoppimisjaksolle käytännönläheisesti teorian, esimerkkien ja harjoitusten avulla. Oppimista tapahtuu koko koulutuksen elinkaaren ajan.

Tavoitteena on antaa koulutettaville riittävät tiedot ja taidot nykyisin käytössä olevien pilvipalveluiden hyödyntämiseen osana yrityksen palvelinarkkitehtuuria. Koulutus antaa hyvät valmiudet työskennellä pilvipalvelu-tehtävissä.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutus jakautuu kahteen pääaihealueeseen: Azureen ja AWS:n. Näiden lisäksi tutustutaan myös muihin alustoihin kuten Google Cloudiin.

1. osio: Azure

1. Cloud Fundamentals
Osiossa käydään läpi Azure-pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot sekä erilaiset tallennusmenetelmät. Isossa roolissa on myös Azuren identiteetin- ja pääsynhallinta. Tutkimme sovelluksen julkaisemista Azuren App Services -palveluiden avulla sekä SQL-tietokantojen käyttöönottoa palveluna. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä.

2. Data Warehousing
Aloitamme sekä SQL että NoSQL tietokantojen (MongoDB) käyttöönotolla ja tarvittavien palvelimien rakentamisella. Käymme läpi tietokantojen hallinnan työkalut sekä niiden käyttöä erityisesti Microsoft SQL Serverillä. Lopuksi suunnittelemme SQL Server tietokannan tauluineen ja lisäämme tauluihin businesslogiikkaa käyttäen stored procedureja, triggereitä, käyttäjän funktioita ja näyttöjä.

3.IoT in Cloud
Azuren tarjoamat mahdollisuudet IoT-laitteiden datan tiedonkeruuseen, sen jatkokäsittelyyn ja hyödyntämiseen. Tutkimme IoT-ratkaisuja kahdesta eri näkökulmasta, SaaS-palveluna saatavasta Azure IoT Centralin kannalta ja toisaalta Azure IoT Hub -konseptia, joka vaatii enemmän konfigurointia, mutta tarjoaa enemmän mahdollisuuksia.

4. AI in Cloud Programming
Pilvipalveluiden tekoälyprosessit: tuloksien hyödyntäminen osana CRM-järjestelmiä ja prosessien ohjaus älykkäämmin sensoritiedon mukaan.

5. Cloud Defense: Azure Sentinel
Kattava paketti Azuren tietoturvaominaisuuksista ja pääasiallisen työkalun, Azure Security Centerin, mahdollisuuksista. Erillisinä kokonaisuuksina ovat niin identiteetinhallinta, uhkien minimointi, uhkiin vastaaminen ja tietoturvakäytännöt. Uutena elementtinä tulee mukaan Azure Sentinel, joka on uusi, tekoälypohjainen SIEM (Security Incident and Event Management) -toteutus tietoturvan keskitettyyn valvontaan.

2. osio: AWS

1. Palveluiden siirto AWS-pilveen
AWS palveluiden käyttöönotto. Tutustuminen AWS Server Migration ja AWS Database Migration Service palveluihin. Tällä harjoittelemme tyypillisten työkuormien siirtoa AWS-pilvipalveluihin asiakkaan omilta palvelimilta sekä massiivista tiedostonsiirtoa AWS Snowball & AWS Snowmobile palveluilla.

2. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ja virtuaalipalvelimet
Käymme läpi kaikkien IT-asiantuntijoiden tarvitsemat perusteet virtuaalikoneiden pystytykseen, ylläpitoon ja muutosten hallintaan AWS-palvelussa. Tutustumme EC2-, EC2 Autoscaling, Lightsail- ja Elastic Beanstalk palveluihin, joilla rakennetaan vikasietoinen ja skaalautuva pilvi-infrastruktuuri yrityskäyttöön.

3. AWS Storage
Perinteisissä konesaleissa laskentatehoa ja kapasiteettia joudutaan ostamaan varalle ja varautumaan mahdollisiin piikkikuormiin, joten suurimman osan ajasta kallis hankittu rauta odottaa käyttäjäänsä. AWS-pilvipalveluiden levypalveluiden, kuten Amazon Simple Storage Service (S3) ja Glacier, palvelimien levypalveluiden (EFS) sekä tietokantapalveluiden (RDS ja SimpleDB) elastisuus ja palveluiden joustavuus pienistä käyttäjämääristä isojen massojen yhtäaikaisiin transaktioihin mahdollistaa palveluiden kustannustehokkaan kehittämisen.

4. AWS Workspaces
AWS Workspaces on Windows 10 pohjainen työasema, joka on käytössä aina, kun sitä tarvitaan ja kustannuksia tulee vain työaseman käytöstä. Opettelemme virtuaalisen työasemainfran luomista yrityskäyttöön, miten sen käyttö onnistuu helposti Chrome- ja Firefox-selaimilla ja kuinka yritys voi sen avulla pienentää IT-menoja vakioiden samalla työasemainfrastruktuuria.

5. AWS Networking and Content Delivery
Aliverkot ja VPN-yhteydet (VPC ja VPN): Opettelemme rajoittamaan pääsyn palvelimiin ja palveluihin esimerkiksi vain yrityksen verkosta. Avainpohjainen kirjautuminen ja edullisten nimipalveluiden (Route 53) käyttöönotto lisäominaisuuksineen. Load Balancing, Cloudfront: asiantuntijan hallitsema kuormantasaus ja korkean saatavuuden palvelut. CloudWatch valvontapalvelu. AWS GuardDuty: Lokien hallinta ja reagointi tietoturvapoikkeamiin. Miten palveluita voi tarjota useilta saatavuusalueilta ja mietimme valmiiksi mitä tehdä, kun palvelu ei toimi oikein.

6. AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
Kriittinen osa AWS-pilvipalveluiden tietoturvaa on Identiteetin ja pääsynhallinta (IAM). Otamme käyttöön käyttäjäkohtaiset tunnukset ja käyttöoikeudet (IAM), joilla opimme rajoittamaan käyttöä esimerkiksi palvelu- tai tunniste-kohtaisesti. Harjoittelemme kaksivaiheisen kirjautumisen aktivointia ja opettelemme, miten varmistukset, palautuminen ja arkistointi hoidetaan AWS-pilvessä. Opit hallitsemaan myös SSL-sertifikaattien hallinnan, palveluiden auditoinnin (CloudWatch), Cloud Single Sign-on palveluiden käyttöä. Käymme läpi miten Amazon Macie palvelua voi hyödyntää AWS:ään tallennetun tiedon automaattisessa luokittelussa ja suojauksessa.

7. AWS DevOps-kehittäjille
AWS-palveluista löytyy DevOpsia tukemaan CloudFormation, Lambda, OpsWorks, Elastic BeanStalk, Amazon Elastic Container Service ja CodeDeploy palvelu, jotka tarjoavat kaikki toisiinsa yhdistettävissä olevia huippumoderneja ratkaisuja organisaatioiden ohjelmistokehityksen tarpeisiin.

3. osio: muut pilvipalvelut

Tutustutaan muun muassa Google Cloud Platformin käyttöön ja ominaisuuksiin sekä sen tarjoamiin palveluihin ohjelmistokehittäjälle.

Yhteistyössä:

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: