fbpx

C# ja .NET Framework -ohjelmointi, Oulu

Haku koulutukseen on päättynyt!

Kesto: 2 kuukautta

Koulutuksen ajankohta: 04.05.2020 – 30.06.2020

Koulutuspaikan osoite: Yrttipellontie 10,
90230 Oulu

Huom! Koulutuksen lähiopetus toteutetaan vallitsevan tilanteen mukaisesti joko luokkaopetuksena tai etänä verkon välityksellä.

Näin haet koulutukseen:
1. Hae koulutukseen ensin työvoimahallinnon kautta
(koulutusnro 691381)

2. Lähetä sitten meille CV:si PDF-muodossa osoitteeseen: 
academy@opiframe.fi. Nimeä tiedosto muodossa “Sukunimi Etunimi CV”.

Koulutuksen kuvaus ja tavoite

C# on suosittu kaupallisessa ohjelmoinnissa käytetty tietokonekieli, jota käytetään erityisesti Microsoftin järjestelmissä. Koulutus antaa perusvalmiudet kehittyä ohjelmoijaksi mihin tahansa kaupalliseen yritykseen.

Tässä koulutuksessa saat hyvät perusteet olio-ohjelmoinnin ymmärtämiseen ja sitä kautta myös muiden vastaavien olio-ohjelmointikielien hallitsemiseen (esim. Java). Koulutuksen jälkeen sinulla on valmiudet työllistyä sovelluspalveluiden kehittämiseen liittyviin tehtäviin.

Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville riittävät tiedot ja taidot kehittyä C#-osaajaksi ja mahdollistaa osaamisen kehittämisen myös muiden olio-ohjelmointikielien ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen sovelluskehityksessä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita alan tehtävissä työskentelystä ja jotka soveltuvat alan koulutukseen. Koulutukseen valittaville katsotaan eduksi koulutus ja kokemus ohjelmoinnista

Opetuksen kieli on suomi / Teaching is in Finnish.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutus ei sisällä työssäoppimista. Koulutuksen aikana työnantajilla on mahdollisuus esittäytyä työnantajana koulutettaville koulutuksen ohessa olevilla tietoiskuilla.

Koulutuksen aihealueet:

C# Programming: C# -ohjelmoinnin perusteet ja kielen syntaksi.

System Types: Tärkeimmät .NET tietotyypit ja .NETin virtuaalisen koneen roskankeruun toiminta.

Text Processing: Käydään läpi Text-nimiavaruus ja myöhemmin RegularExpressions, joita käytetään tekstimuotoisten muuttuien manipulointiin.

Collections: .NET tarjoaa monia luokkia olioiden ryhmittämiseen ja hallintaan.

Queries: Language Integrated Query (LINQ) tekee mahdolliseksi hakea tietoa joko collectioneista ja/tai tietokannoista. Samalla käydään läpi myös XML dokumenttien käsittely.

Diagnostics: .NETstä löytyy monia loggaukseen ja vikadiagnoosien tekoon tarkoitettuja luokkia.

Concurrency ja Asynchrony: Käydään läpi asynkroninen ohjelmointi.

Streams and I/O: Tutustutaan, kuinka matalan tason I/O voidaan toteuttaa .NETissä streameillä.

Networking: Tutustutaan, kuinka .NET tukee useita standardiprotokollia, kuten http, FTP, TCP/IP ja SMTP.

Serialization: .NET tukee olioiden tallennusta ja lukemista binäärisenä tai tekstimuodossa.

Assemblies, Reflection ja Attributes: .NET:in kääntäjälle voidaan antaa käskyjä metadatan avulla. Metadataa voidaan myös käyttää ohjelman ajon aikana kutsumaan dynaamisesti funktioita.

Dynamic Programming: Opitaan, kuinka .NET tukee dynaamista ohjelmointia.

Security: Tutkitaan .NET frameworkin turvallisuutta lähinnä sandboxien ja kryptografian kautta.

Advanced Threading: Tutustutaan, miten säikeitä voidaan luoda ja hallita.

Parallel Programming: Mietitään moniprosessoriohjelmoinnin käyttämiä kirjastoja.

Application Domains: Tutkitaan prosessin ominaisuuksia.

Native and COM Interoperability: Tutkitaan miten .NET toimii yhdessä sekä natiivin että COM koodin kanssa.

Kysy lisätietoja koulutuksesta:

Jyrki Nieminen
jyrki.nieminen@opiframe.com
+35840 578 2411

Yhteistyössä

TE-palvelut logo
Jaa tämä sivu: