fbpx

Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus

Koulutamme nyt uusia ohjelmoinnin osaajia Varsinais-Suomen alueen yritysten tarpeisiin!

 • Koulutus alkaa Turussa loppusyksystä 2023.
 • Koulutus kestää 6 kuukautta, sisältäen 50 päivää koulutusta ja 70 päivää työssäoppimista yhteistyöyrityksessä.
 • Ei palkanmaksuvelvoitetta – kustannukset ovat koulutuksen ajalta n. 700-800/kk/hlö.

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Jussi Räikkönen

Myyntijohtaja
0405758686
jussi.raikkonen@opiframe.com

Kiinnostuin - ottakaa minuun yhteyttä!

Yhteydenotto ei sido eikä velvoita yritystä mihinkään, eikä tästä muodostu yritykselle mitään kustannuksia!

5 hyvää syytä valita RekryKoulutus rekrytointikanavaksi

1. RekryKoulutus hoidetaan avaimet käteen -periaatteella. Teemme hakijoiden esikarsinnat ja ensimmäiset haastattelut. Tämän jälkeen yritys tekee valinnat omien haastatteluiden perusteella.

2. Kustannustehokas tapa perehdyttää ja kouluttaa uusia työntekijöitä. 

3. Koulutus sisältää 50 päivää intensiivistä ja laadukasta opetusta.

4. Yritys saa koulutetun osaajan, joka hallitsee uusimmat teknologiat ja menetelmät.

5. Full Stack -kehittäjän RekryKoulututuksemme ovat työllistäneet 80-100% osallistujista.

Koulutuksen toteutuksesta

Opiframe kouluttaa uusia osaajia, jotka voivat toteuttaa monipuolisesti eri web-palveluita. Tämän hetken työmarkkinoilla on huutava pula alan osaajista.

130 päivää kestävä koulutus sisältää 35 päivää ohjelmointia, 15 päivää syventäviä osioita ja noin 80 päivää yritystyöskentelyä. Kustannukset ovat vain n. 700-800€/kk/hlö.

Koulutus alkaa ohjelmointijaksolla, jossa keskitytään moderniin web-kehitykseen (Full Stack). Tämän lisäksi työssäoppimisen ohella järjestetään syventäviä osioita, riippuen työtehtävästä ja osaamisen kehittämisen tarpeista. 

Syventävät osioita ovat esimerkiksi AI ohjelmoinnissa, tietokannat, pilvipal­velut ja tietoturva. Koulutettava voi osallistua joko yhteen, tai kaikkiin osioihin. Tavoitteena on syventää ohjelmointijak­solla annettua opetusta, sekä tukea erityisesti Full Stack -projekti­työn kautta hankittua osaamista.

Syventävissä osioissa hyödynnetään Full Stack -jaksolla pienryhmissä toteutettuja projektitöitä.

Koulutukseen hakijoista

Koulutusohjelmaan valitaan henkilöitä, jotka osoittavat haastattelutilanteessa vahvaa halua oman osaamisen kehittymiseen. He näkevät itsensä tulevaisuudessa omassa työtehtävässään alansa ammattilaisena.

Kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla on hyvä perusosaaminen ohjelmoinnista. Heillä on motivaatio päivittää/kehittää osaamistaan nykyaikaisten pinnalla olevien teknologioiden osalta.

Hakijoiden joukosta osaamista löytyy niin junioreista kuin senioreista. Yritys valitsee sopivat tekijät omien haastattelujen perusteella (Opiframen ja TE-toimiston esikarsinnan ja haastattelujen jälkeen).

Koulutusohjelman sisältö

Full Stack -ohjelmointi (35 päivää)

Ohjelmointijakson aikana käydään läpi tyypillisen RESTful-poh­jaisen webapplikaation toiminta. Pääteknologioita ovat React, Redux, NodeJS, MongoDB sekä Express. Mukana myös Scrum-tiimityöskentely ja Git-versionhallinta

Käymme läpi REST-palvelujen toteutusta, applikaation tilanhallinta frontendissä, tietoturva-kysymyksiä, session­hallinta yhdistettynä tietokantaan, käyttäjätietojen hallin­ta, applikaation ja tietokannan ajaminen pilvessä, sekä laajennuskysymykset kuten mahdolliset mobiiliasiaka­sohjelmat sekä kolmannen osapuolen käyttäjänhallinta esim. Facebook. Lisäksi koulutettavat toteuttavat pienis­sä ryhmissä Full Stack -projektin.

Syventävät osiot (15 päivää)

Osiossa tutustutaan tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin ohjelmoinnissa esim. ChatGTP. Osaamista syvennetään käytännönharjoitteilla.

Kokonaisvaltaiselle ja nykyaikaiselle tietoturvallisuuden­hallinalle luodaan vahva osaamispohja teoriasisällöstä, joka viedään käytäntöön hands-on harjoitusten kautta. Osio antaa hyvät valmiudet web-ympäristöjen tietotur­vallisuuden hallintaan ja tietoturvatarkistuksien toteutta­miseen näissä.

Tietoturva osana yritysten turvallisuutta

  • Tietoturvallisuuden hallinta ja viitekehykset
  • Tietoturvallinen ohjelmistokehitys
  • On-premises ja pilviympäristöjen suojaaminen
  • Haavoittuvuustestaus ja tietoturvatarkistukset
  • Tietoturvapoikkeamien ensivastetoiminta

Osiossa tutustutaan Azuren käyttöön, ominaisuuksiin ja sen tarjoamiin palveluihin, sekä SQL-tietokantoihin

  • Pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot, sekä erilaiset tallennusmenetelmät
  • Identiteetti- ja pääsynhallinta
  • Sovellusten julkaiseminen. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä

Mikä on RekryKoulutus?

RekryKoulutus tarjoaa yritykselle nopean ja kustannustehokkaan tavan palkata uutta ja osaavaa henkilökuntaa. Jos työmarkkinoilla ei ole ammattitaitoista henkilökuntaa saatavilla, on rekrytoiva koulutusohjelma hyvä vaihtoehto löytää sopivia tekijöitä ja kehittää heidän osaamisensa vastaamaan yritysten tarpeita.

Lue lisää RekryKoulutuksesta

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys. Tarjoamme yrityksille tarpeen mukaan valmiita koulutusohjelmia. Mikäli yrityksen tarpeet poikkeavat valmiista koulutusohjelmista, tuotamme räätälöityjä koulutuspaketteja.

Opiframen kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Laajan kouluttajaverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tietoa uusimmista teknologioista ja trendeistä.

Yhteistyössä

Jaa tämä sivu: