fbpx

Full Stack -kehittäjä

RekryKoulutus / Tampere

Rekrytoi koulutuksen tukemana uusi ohjelmoinnin osaaja!

Opiframen Full Stack -kehittäjän RekryKoulutus on kustannustehokas tapa rekrytoida yritykseen uusia ohjelmoinnin osaajia.

  • Koulutus alkaa marraskuussa 2019.
  • Koulutus kestää 6 kuukautta, sisältäen 50 lähiopetus- ja 70 työssäoppimispäivää.
  • Kustannukset yritykselle ovat noin 750-850€/kk

Koulutussopimus syntyy siinä vaiheessa, kun yritys löytää omien haastatteluiden perusteella hakijoiden joukosta sopivan tekijän. Koulutus järjestetään yhteistyössä TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa.

Kyllä kiinnostaa!

Täytä kartoituslomake alla olevasta linkistä, niin henkilöstökonsulttimme on teihin yhteydessä!

Lomakkeen täyttäminen ei sido yritystä osallistumaan koulutukseen!

Mitä lähiopetuksessa käydään läpi?

Lähiopetusjakso alkaa nykyisten web-teknologioiden perusteista. Koulutuksen edetessä, kun koulutettavien osaaminen näistä teknologioista kehittyy, keskitytään enemmän eri osien yhteiseen toimintaan.

Aiheita ovat:
• HTML sekä Javascript -kielien kertaus
• React frontend-ympäristön perusteet
• Backend-ohjelmointi NodeJS ja Express-ympäristöissä
• MongoDB NoSQL tietokantojen perusteet sekä Azure/AWS-pilvipalveluiden käyttö ja ylläpito.
• REST-rajapinnat, käyttäjien hallinta
• Applikaation tilan hallinta ja arkkitehtuuri pilvipalveluissa
• Tietoturva

Lähiopetuksen aikana koulutettavat tekevät pienen, mutta ammattilaistasoisen projektityön yhteistyössä kouluttajien kanssa.

Miksi kannattaa lähteä mukaan?

Koulutusohjelman aikana työnantaja saa tutustua työntekijään ja sen aikana työntekijää perehdytetään samalla yritykseen sisään ennen rekrytointipäätöksen tekemistä. Koulutuksen päättyessä koulutettavalle on annettu tarvittava tietotaito ja hän on valmis siirtymään tekemään yritykseenne tuottavaa työtä.

Panostamme koulutukseen

Koulutuksen aikana käydään läpi uusimmat, juuri pinnalla olevat teknologiat sekä työkalut niiden hyödyntämiseen. Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on alan kokemusta koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. 

Koulutus starttaa kattavalla 40 päivän lähiopetusjaksolla. Tämä takaa sen, että koulutettavat ovat yrityksen vaatimalla osaamistasolla työssäoppimisjakson alkaessa. Myöhemmin koulutuksen aikana pidetään 10 syventävää lähiopetuspäivää, jotka valitaan yritysten ja koulutettavien esille tulleiden tarpeiden mukaan. Lähiopetuksen aikana käydään läpi teoriaa käytännön esimerkkien, harjoitusten ja pienen projektityön kautta.

Työssäoppimisjaksosta

Työssäoppimisjakson aikana lähiopetuksessa opitut asiat kristalloituvat käytännön osaamiseksi. Tätä tukemaan koulutettaville tarjotaan tietoiskutyyppisesti kolmen päivän koulutusmoduuleja eri aihealueista, jotka liittyvät
web-ohjelmointiin. Nämä tietoiskut voivat sisältää myös erityisesti yritysten pyytämiä aihealueita.

Lisäksi oppilaille tarjotaan kattava verkko-opiskeluympäristö, jossa osaamista voi syventää myös omatoimisesti työssäoppimispaikan tarpeet huomioiden.

Mikä on RekryKoulutus?

RekryKoulutus on rekrytoiva koulutusohjelma, joka tarjoaa yritykselle nopean ja kustannustehokkaan tavan palkata uutta, osaavaa henkilökuntaa. Jos työmarkkinoilla ei ole ammattitaitoista henkilökuntaa saatavilla/tarjolla, on RekryKoulutus hyvä vaihtoehto löytää sopivia tekijöitä ja kehittää heidän osaamisensa koulutusohjelmamme avulla, vastaamaan yritysten tarpeita.

Lue lisää RekryKoulutuksesta

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys. Tarjoamme yrityksille tarpeen mukaan valmiita koulutusohjelmia. Mikäli yrityksen tarpeet poikkeavat valmiista koulutusohjelmista, tuotamme räätälöityjä koulutuspaketteja.

Opiframen kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Laajan kouluttajaverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tietoa uusimmista teknologioista ja trendeistä.

Kiinnostaako koulutus?

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Jaana Valkola

Jaana Valkola

HR-konsultti / Opiframe Oy
+358 40 777 0308
jaana.valkola@opiframe.com

Yhteistyössä

Opiframe © 2019

Scroll Up