Full Stack Devaaja RekryKoulutus

Haku koulutukseen on päättynyt!

FullStack Devaaja RekryKoulutus on tarkoitettu
ICT-alan peruskoulutuksen omaaville työttömille henkilöille tai alalla vankan työkokemuksen omaaville henkilöille, jotka tarvitsevat päivitystä tekniseen osaamiseensa.

Tavoitteena on päivittää osaaminen yritysten vaatimalle tasolle uusissa teknologioissa sekä vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan tehtäviin.

Sijainti: Uusimaa

Ajankohta: Koulutus alkaa 18.03.2019

Kesto: 120 päivää (6 kuukautta) josta 30 päivää lähiopetusta ja 90 päivää työssäoppimista

Näin haet: Koulutukseen haetaan TE-palveluiden kautta: lue tarkemmat hakuohjeet täältä.

Kun olet hakenut koulutukseen, lähetä lisäksi ansioluettelosi sähköpostitse osoitteeseen: fullstack@opiframe.com

Koulutuksen kuvaus ja tavoite

Full Stack Devaajan rekrytoivan koulutusohjelman pääkohderyhmänä ovat ICT-alan peruskoulutuksen omaavat työttömät henkilöt tai alalla vankan työkokemuksen omaavat henkilöt, jotka tarvitsevat päivitystä tekniseen osaamiseensa. Koulutuksen tavoitteena on päivittää jo kokemusta omaavien ICT-alan ammattilaisten osaaminen yritysten vaatimalle tasolle uusissa teknologioissa. Tavoitteena on myös vastavalmistuneiden työllistyminen oman alan työtehtäviin.

Opetusjaksojen rakenne on tehty siten, että ne antavat aiheesta hyvän perusymmärryksen lisäksi työkalut uusimpien juuri pinnalla olevien teknologioiden hyödyntämiseen.

Koulutusohjelman kesto on 120 päivää (6 kuukautta) ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Ohjelma toteutuu opetuksen ja työssäoppimisen kautta yhteistyöyrityksessä tai -organisaatiossa. 

Hakemuksia käydään läpi viikoittain ja sopivia hakijoita haastatellaan jo hakuaikana, joten kannattaa hakea pian.

Koulutuksen osiot

1. Frontend development:

Osio alkaa Facebookin ReactJS-kirjaston käsittelyllä. Läpikäytävät osa-alueet:

  • HOCit, React Router, Redux sekä eri AJAX-kirjastot että muu React-ekosysteemi
  • Toisena osana frontendiä käsitellään nykyistä AngularJS 4 -kirjastoa
  • Lisäksi osion aikana tutustutaan EcmaScriptin versioihin 6 ja 7 sekä myös Vue.js kirjastoon

2. Backend development with NodeJS, MongoDB:

Toinen osio keskittyy backend kehitykseen NodeJS:n ympärillä. Opiskelu alkaa NodeJS ja Express perusteista REST-rajapintakehitystä varten. Moduulin aikana opetellaan

  • MongoDB:n perusteita
  • MongoDB:n ja NodeJS:n yhdistämistä
  • Käyttäjähallintaa ja turvallista webkehitystä

3. Backend development with Spring, MongoDB:

Keskeisenä aihealueena on Spring -kehitysalusta. Opiskelu aloitetaan Springin perusteiden sekä Spring MVC:n opiskelulla. Moduulin keskeisiä aiheita:

  • Spring Boot eli standalone sovellusympäristö
  • Tietokannan hallinta Spring Datan ja MongoDB:n avulla
  • Spring Security sekä Gradle ja muut Spring projektit

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Outi Kuusijärvi
outi.kuusijarvi@opiframe.com
+358 44 722 0803

Yhteistyössä: