fbpx

Cloud Expert

Pilvipalveluosaajan RekryKoulutus / Espoo

Rekrytoi koulutuksen tukemana pilvipalveluosaaja!

Opiframen Cloud Expert RekryKoulutus on kustannustehokas tapa rekrytoida yritykseen uusia pilvipalveluosaajia.

  • Koulutus alkaa 11.11.2019.
  • Koulutus kestää 6 kuukautta, sisältäen 50 lähiopetus- ja 70 työssäoppimispäivää.
  • Kustannukset yritykselle ovat noin 750€/kk
    (n. 4 500€ 6 kk:n koulutus).

Koulutussopimus syntyy siinä vaiheessa, kun yritys löytää omien haastatteluiden perusteella hakijoiden joukosta sopivan tekijän. Koulutus järjestetään yhteistyössä TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa.

Kyllä kiinnostaa!

Täytä kartoituslomake alla olevasta linkistä, niin henkilöstökonsulttimme on teihin yhteydessä!

Lomakkeen täyttäminen ei sido yritystä osallistumaan koulutukseen!

Miksi kannattaa lähteä mukaan?

Koulutusohjelman aikana työnantaja saa tutustua työntekijään ja sen aikana työntekijää perehdytetään samalla yritykseen sisään ennen rekrytointipäätöksen tekemistä. Koulutuksen päättyessä koulutettavalle on annettu tarvittava tietotaito ja hän on valmis siirtymään tekemään yritykseenne tuottavaa työtä.

Mitä lähiopetuksessa käydään läpi?

Koulutus jakautuu kahteen pääaihealueeseen: Azureen ja AWS:n. Näiden lisäksi tutustutaan myös muihin alustoihin kuten Google Cloudiin. Koulutus sisältää mahdollisuuden suorittaa Azure ja AWS sertifikaatit (Azure Administrator ja AWS Certified Cloud Practitioner).

Osio 1: Azure

1. Cloud Fundamentals
Osiossa käydään läpi Azure-pilvipalvelun peruselementit, kuten virtuaalikoneet, -levyt ja -verkot sekä erilaiset tallennusmenetelmät. Isossa roolissa on myös Azuren identiteetin- ja pääsynhallinta. Tutkimme sovelluksen julkaisemista Azuren App Services -palveluiden avulla sekä SQL-tietokantojen käyttöönottoa palveluna. Jokaiseen osioon kuuluu havainnollistava harjoitus, joka toteutetaan aidossa ympäristössä.

2. Data Warehousing
Aloitamme sekä SQL että NoSQL tietokantojen (MongoDB) käyttöönotolla ja tarvittavien palvelimien rakentamisella. Käymme läpi tietokantojen hallinnan työkalut sekä niiden käyttöä erityisesti Microsoft SQL Serverillä. Lopuksi suunnittelemme SQL Server tietokannan tauluineen ja lisäämme tauluihin businesslogiikkaa käyttäen stored procedureja, triggereitä, käyttäjän funktioita ja näyttöjä.

3.IoT in Cloud
Azuren tarjoamat mahdollisuudet IoT-laitteiden datan tiedonkeruuseen, sen jatkokäsittelyyn ja hyödyntämiseen. Tutkimme IoT-ratkaisuja kahdesta eri näkökulmasta, SaaS-palveluna saatavasta Azure IoT Centralin kannalta ja toisaalta Azure IoT Hub -konseptia, joka vaatii enemmän konfigurointia, mutta tarjoaa enemmän mahdollisuuksia.

4. AI in Cloud Programming
Pilvipalveluiden tekoälyprosessit: tuloksien hyödyntäminen osana CRM-järjestelmiä ja prosessien ohjaus älykkäämmin sensoritiedon mukaan.

5. Cloud Defense: Azure Sentinel
Kattava paketti Azuren tietoturvaominaisuuksista ja pääasiallisen työkalun, Azure Security Centerin, mahdollisuuksista. Erillisinä kokonaisuuksina ovat niin identiteetinhallinta, uhkien minimointi, uhkiin vastaaminen ja tietoturvakäytännöt. Uutena elementtinä tulee mukaan Azure Sentinel, joka on uusi, tekoälypohjainen SIEM (Security Incident and Event Management) -toteutus tietoturvan keskitettyyn valvontaan.

Osio 2: AWS

1. Palveluiden siirto AWS-pilveen
AWS palveluiden käyttöönotto. Tutustuminen AWS Server Migration ja AWS Database Migration Service palveluihin. Tällä harjoittelemme tyypillisten työkuormien siirtoa AWS-pilvipalveluihin asiakkaan omilta palvelimilta sekä massiivista tiedostonsiirtoa AWS Snowball & AWS Snowmobile palveluilla.

2. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) ja virtuaalipalvelimet
Käymme läpi kaikkien IT-asiantuntijoiden tarvitsemat perusteet virtuaalikoneiden pystytykseen, ylläpitoon ja muutosten hallintaan AWS-palvelussa. Tutustumme EC2-, EC2 Autoscaling, Lightsail- ja Elastic Beanstalk palveluihin, joilla rakennetaan vikasietoinen ja skaalautuva pilvi-infrastruktuuri yrityskäyttöön.

3. AWS Storage
Perinteisissä konesaleissa laskentatehoa ja kapasiteettia joudutaan ostamaan varalle ja varautumaan mahdollisiin piikkikuormiin, joten suurimman osan ajasta kallis hankittu rauta odottaa käyttäjäänsä. AWS-pilvipalveluiden levypalveluiden, kuten Amazon Simple Storage Service (S3) ja Glacier, palvelimien levypalveluiden (EFS) sekä tietokantapalveluiden (RDS ja SimpleDB) elastisuus ja palveluiden joustavuus pienistä käyttäjämääristä isojen massojen yhtäaikaisiin transaktioihin mahdollistaa palveluiden kustannustehokkaan kehittämisen.

4. AWS Workspaces
AWS Workspaces on Windows 10 pohjainen työasema, joka on käytössä aina, kun sitä tarvitaan ja kustannuksia tulee vain työaseman käytöstä. Opettelemme virtuaalisen työasemainfran luomista yrityskäyttöön, miten sen käyttö onnistuu helposti Chrome- ja Firefox-selaimilla ja kuinka yritys voi sen avulla pienentää IT-menoja vakioiden samalla työasemainfrastruktuuria.

5. AWS Networking and Content Delivery
Aliverkot ja VPN-yhteydet (VPC ja VPN): Opettelemme rajoittamaan pääsyn palvelimiin ja palveluihin esimerkiksi vain yrityksen verkosta. Avainpohjainen kirjautuminen ja edullisten nimipalveluiden (Route 53) käyttöönotto lisäominaisuuksineen. Load Balancing, Cloudfront: asiantuntijan hallitsema kuormantasaus ja korkean saatavuuden palvelut. CloudWatch valvontapalvelu. AWS GuardDuty: Lokien hallinta ja reagointi tietoturvapoikkeamiin. Miten palveluita voi tarjota useilta saatavuusalueilta ja mietimme valmiiksi mitä tehdä, kun palvelu ei toimi oikein.

6. AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
Kriittinen osa AWS-pilvipalveluiden tietoturvaa on Identiteetin ja pääsynhallinta (IAM). Otamme käyttöön käyttäjäkohtaiset tunnukset ja käyttöoikeudet (IAM), joilla opimme rajoittamaan käyttöä esimerkiksi palvelu- tai tunniste-kohtaisesti. Harjoittelemme kaksivaiheisen kirjautumisen aktivointia ja opettelemme, miten varmistukset, palautuminen ja arkistointi hoidetaan AWS-pilvessä. Opit hallitsemaan myös SSL-sertifikaattien hallinnan, palveluiden auditoinnin (CloudWatch), Cloud Single Sign-on palveluiden käyttöä. Käymme läpi miten Amazon Macie palvelua voi hyödyntää AWS:ään tallennetun tiedon automaattisessa luokittelussa ja suojauksessa.

7. AWS DevOps-kehittäjille
AWS-palveluista löytyy DevOpsia tukemaan CloudFormation, Lambda, OpsWorks, Elastic BeanStalk, Amazon Elastic Container Service ja CodeDeploy palvelu, jotka tarjoavat kaikki toisiinsa yhdistettävissä olevia huippumoderneja ratkaisuja organisaatioiden ohjelmistokehityksen tarpeisiin.

Osio 3: Muut pilvipalvelut

Tutustutaan mm. Google Cloud Platformin käyttöön ja ominaisuuksiin sekä sen tarjoamiin palveluihin ohjelmistokehittäjälle

Panostamme koulutukseen

Koulutus antaa perusvalmiudet ja ymmärryksen pilvipalveluiden hyödyntämiseen eri palveluiden
toteuttamisessa sekä myös kattavan katsauksen eri toimialoilla toteutettavista pilvipalveluista, kuten esim. teollisuuden sensoriratkaisut.

Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on alan kokemusta koulutuksen, harrastuneisuuden tai työkokemuksen kautta. Koulutus järjestetään yhteistyössä TE-palveluiden ja ELY-keskuksen kanssa.

Kattava 50 päivän lähiopetusjakso takaa sen, että koulutettavat ovat yrityksen vaatimalla osaamistasolla työssäoppimisjakson alkaessa. Koulutettavat saavat riittävät tiedot ja taidot nykyisin käytössä olevien pilvipalveluiden hyödyntämiseen osana yrityksen palvelinarkkitehtuuria.

Mikä on RekryKoulutus?

RekryKoulutus on rekrytoiva koulutusohjelma, joka tarjoaa yritykselle nopean ja kustannustehokkaan tavan palkata uutta, osaavaa henkilökuntaa. Jos työmarkkinoilla ei ole ammattitaitoista henkilökuntaa saatavilla, on RekryKoulutus hyvä vaihtoehto löytää sopivia tekijöitä ja kehittää heidän osaamisensa koulutusohjelmamme avulla, vastaamaan yritysten tarpeita.

Lue lisää RekryKoulutuksesta

Opiframe Oy

Opiframe Oy on vuonna 2011 perustettu koulutusliiketoimintaan keskittyvä palveluyritys. Tarjoamme yrityksille tarpeen mukaan valmiita koulutusohjelmia. Mikäli yrityksen tarpeet poikkeavat valmiista koulutusohjelmista, tuotamme räätälöityjä koulutuspaketteja.

Opiframen kouluttajat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. Laajan kouluttajaverkoston avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tietoa uusimmista teknologioista ja trendeistä.

Kiinnostaako koulutus?

Lisätietoja koulutuksesta antaa

Jaana Valkola

Jaana Valkola

HR-konsultti / Opiframe Oy
+358 40 777 0308
jaana.valkola@opiframe.com

Yhteistyössä

Opiframe © 2019

Scroll Up